ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Anapen

Spis treści

Reklama

Anapen - skład

1 dawka (0,3 ml) zawiera 150 µg lub 300 µg epinefryny.

Reklama

Anapen - działanie

Ampułkostrzykawka zawierająca jednorazową dawkę epinefryny do natychmiastowego samodzielnego wstrzyknięcia przez osoby ze wstrząsem anafilaktycznym. Epinefryna pobudza receptory α-adrenergiczne, przez co przeciwdziała rozszerzeniu naczyń i ich zwiększonej przepuszczalności. Zapobiega to utracie płynu wewnątrznaczyniowego i niedociśnieniu. Epinefryna pobudza oskrzelowe receptory β-adrenergiczne, co prowadzi do rozszerzenia oskrzeli, złagodzenia świszczącego oddechu i duszności. Zmniejsza świąd, pokrzywkę i obrzęk naczynioruchowy związane z anafilaksją. Okres półtrwania w osoczu wynosi 2-3 min. Epinefryna jest szybko unieczynniana, głównie przez wątrobowe enzymy COMT i MAO. Duża część dawki jest wydalana z moczem, w postaci metabolitów.

Reklama

Anapen - wskazania

Leczenie doraźne w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji) wywołanych przez orzeszki ziemne lub inne pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny, jak również w przypadku anafilaksji powysiłkowej lub samoistnej.

Reklama

Anapen - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Reklama

Anapen - ostrzeżenia

Należy ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą serca (np. choroba wieńcowa, choroby mięśnia sercowego - może zostać wywołana dławica), sercem płucnym, zaburzeniami rytmu serca lub tachykardią. U pacjentów z nadczynnością tarczycy, ciężką dławicą piersiową, kardiomiopatią przerostowa z zawężeniem drogi odpływu, komorowymi zaburzeniami rytmu, nadciśnieniem, guzem chromochłonnym, wysokim ciśnienie śródgałkowym, ciężką niewydolnością nerek, gruczolakiem gruczołu krokowego prowadzącym do zalegania moczu, hiperkalcemią, hipokaliemią, cukrzycą, u pacjentów w podeszłym wieku i u kobiet w ciąży istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Preparat zawiera pirosiarczyn sodu, który może powodować reakcje alergiczne, w tym objawy anafilaktyczne i skurcz oskrzeli u osób wrażliwych, zwłaszcza u osób z astmą w wywiadzie.

Reklama

Anapen - ciąża

W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Epinefryna wydzielana z mlekiem matki prawdopodobnie nie oddziałuje na niemowlę.

Reklama

Anapen - efekty uboczne

Często: palpitacje, tachykardia, nadmierna potliwość, nudności, wymioty, trudności w oddychaniu, bladość, zawroty głowy, osłabienie, drżenie, ból głowy, stan lękowy, pobudliwość nerwowa, niepokój, zimne kończyny. Rzadko: omamy, omdlenia, hiperglikemia, hipokaliemia, kwasica metaboliczna, rozszerzenie źrenic, trudności w oddawaniu moczu i zatrzymywanie moczu, drżenie mięśni. U pacjentów szczególnie wrażliwych lub po większych dawkach mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca (migotanie komór lub zatrzymanie akcji serca), nagły wzrost ciśnienia tętniczego (czasami prowadzący do krwotoku mózgowego), skurcz naczyń (np. skóry, błon śluzowych i nerek). Ponadto obserwowano reakcje alergiczne.

Anapen - interakcje

Działanie epinefryny mogą nasilać trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, mieszane selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, jak wenlafaksyna, sybutramina czy milnacypran oraz inhibitory MAO (nagły wzrost ciśnienia krwi i możliwe zaburzenia rytmu serca), inhibitory COMT, hormony tarczycy, teofilina, oksytocyna, leki parasympatykolityczne, difenhydramina, chlorfeniramina, lewodopa, alkohol i sympatykomimetyki. W przypadku łącznego stosowania z lekami nieselektywnie blokującymi receptory β może wystąpić ciężkie nadciśnienie tętnicze i bradykardia. Jednoczesne stosowanie leków sympatykomimetycznych może nasilać działanie epinefryny. Ostrożnie stosować z glikozydami naparstnicy, chinidyną i halogenowymi anestetykami wziewnymi, ze względu na ryzyko zwiększenia wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Działaniom epinefryny zwiększającym ciśnienie tętnicze można przeciwdziałać przez podanie szybkodziałających leków rozszerzających naczynia lub leków blokujących receptory β. Działaniom anafilaktycznym mogą przeciwdziałać leki blokujące receptory β, zwłaszcza nieselektywne leki blokujące receptory β. Epinefryna hamuje wydzielanie insuliny, dlatego u pacjentów z cukrzycą może być konieczne zwiększenie dawki insuliny lub innych leków hipoglikemicznych.

Anapen - dawkowanie

Domięśniowo (w przednio-boczną część uda). Dawka skuteczna wynosi 0,005-0,01 mg/kg mc., ale w niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie większej dawki. Ewentualne podanie dodatkowej dawki może nastąpić po 10-15 min. Miejsce wstrzyknięcia można lekko masować przez 10 s po wstrzyknięciu. Powtarzane wstrzyknięcia miejscowe mogą prowadzić do martwicy w miejscu wstrzyknięcia spowodowanej zwężeniem naczyń. Wstrzyknięcie do naczynia krwionośnego może spowodować krwotok mózgowy w wyniku nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego. Wstrzyknięcie w dłonie lub stopy może spowodować zmniejszenie przepływu krwi do tych okolic w wyniku zwężenia naczyń. U dzieci o masie ciała mniejszej niż 15 kg preparat można podawać wyłącznie w sytuacjach zagrożenia życia (dawki mniejszej niż 150 µg nie można podać z odpowiednią dokładnością).

Anapen - uwagi

Nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu po podaniu preparatu.


Podobne leki
Dobutamin-Sandoz
Dobuject
Dobutamine TZF
Dopaminum hydrochloricum WZF

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!