ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Bisacodyl VP

Spis treści

Reklama

Bisacodyl VP - skład

1 tabl. dojelitowa zawiera 5 mg bisakodylu. Preparat zawiera laktozę jednowodną oraz czerwień koszenilową (E 124) lak.

Reklama

Bisacodyl VP - działanie

Lek przeczyszczający i wiatropędny działający bezpośrednio na jelito grube. Poprzez bezpośredni wpływ na zwoje podśluzówkowe powoduje nasilenie czynności skurczowej jelit i pobudzenie perystaltyki. Ponadto zwiększa ilość nie wchłoniętej wody i elektrolitów w jelicie grubym, co również wpływa na działanie przeczyszczające leku. Bisakodyl przekształcany jest w jelitach przez enzymy błony śluzowej do desacetylobisakodylu i w tej postaci ulega wchłonięciu, a następnie wydalany jest z moczem i żółcią (w formie sprzężonej z kwasem glukuronowym). Wypróżnienie występuje zazwyczaj po 6 h po podaniu doustnym (po 6-12 h jeśli lek stosuje się przed snem).

Reklama

Bisacodyl VP - wskazania

Zaparcia różnego pochodzenia (nawykowe i przewlekłe zaparcia u obłożnie chorych, nawykowe zaparcia w podeszłym wieku, zaparcia po zmianie diety, zaparcia w okresie pooperacyjnym i inne). Opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi (rektoskopia, cholecystografia, urografia, rentgenodiagnostyka jamy brzusznej, zdjęcia radiologiczne odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa).

Reklama

Bisacodyl VP - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Zespół ostrego brzucha (w tym niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego). Choroba Leśniowskiego-Crohna. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Krwawienie z przewodu pokarmowego. Ciężkie odwodnienie.

Reklama

Bisacodyl VP - ostrzeżenia

Należy unikać długotrwałego i systematycznego stosowania bisakodylu, ponieważ prowadzi to do nasilenia zaparcia i niemożności wypróżnienia bez zastosowania coraz silniejszych środków przeczyszczających oraz może powodować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (w tym hipokaliemię). Jeśli stosowanie leków przeczyszczających jest konieczne codziennie, należy dążyć do ustalenia przyczyny zaparcia. Nie stosować w bólach brzucha o nieznanej przyczynie, gdy występują nudności lub wymioty. Odnotowano przypadki zawrotów głowy i (lub) omdlenia w trakcie defekacji u pacjentów przyjmujących leki przeczyszczające, jednak nie wiadomo, czy są one spowodowane parciem na stolec, czy też pojawiają się w wyniku odruchu naczyniowo-nerwowego wywołanego bólem związanym z zaparciem. Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 4 lat. Stosowanie preparatu w celu opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi oraz zabiegami chirurgicznymi u dzieci poniżej 10 lat z przewlekłym zaparciem i pacjentów w każdym wieku wymaga nadzoru lekarza. Ze względu na zawartość laktozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej, lek może powodować reakcje alergiczne. Preparat zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej tabl., to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

Reklama

Bisacodyl VP - ciąża

Preparatu nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Reklama

Bisacodyl VP - efekty uboczne

Bardzo rzadko: reakcje alergiczne włącznie z pojedynczymi przypadkami obrzęku naczynioruchowego i reakcjami anafilaktoidalnymi. Częstość nieznana: bóle brzucha, biegunka.

Bisacodyl VP - interakcje

Stosowanie leku jednocześnie z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy lub mlekiem zwiększa ryzyko wystąpienia podrażnienia błony śluzowej żołądka. Bisakodyl, szczególnie stosowany w dużych dawkach, może nasilać działanie glikozydów naparstnicy poprzez zaburzanie równowagi wodno-elektrolitowej. Jednoczesne stosowanie z bisakodylem leków moczopędnych lub kortykosteroidów zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej (głównie przy stosowaniu dawek większych niż zalecane).

Bisacodyl VP - dawkowanie

Doustnie. Krótkotrwałe leczenie zaparć. Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 5-10 mg (1-2 tabl.) 1 raz na dobę (zwykle na noc). Dzieci w wieku od 4-10 lat: 5 mg (1 tabl.) 1 raz na dobę (zwykle na noc). Opróżnienie jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi (preparat należy stosować pod nadzorem lekarza). Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 10 mg (2 tabl.) rano oraz 10 mg (2 tabl.) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Dzieci w wieku od 4-10 lat: 5 mg (1 tabl.) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zwykle w dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka. U osób w wieku podeszłym, pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawki. Preparat przyjmować nie wcześniej, niż 1 h po przyjęciu leku zobojętniającego sok żołądkowy lub po wypiciu mleka. Sposób podania. Tabl. połknąć w całości i obficie popić wodą, nie rozgryzać ani nie rozkruszać.

Bisacodyl VP - uwagi


Podobne leki
Agiolax
Bisacodyl GSK
Regulax
Xenna Extra Comfort

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!