Clopamid VP

Spis treści

Clopamid VP - Skład

1 tabl. zawiera 20 mg klopamidu.

Clopamid VP - Działanie

Heterocykliczny, tiazydopodobny środek moczopędny. Hamuje wchłanianie zwrotne chloru i sodu w kanalikach nerkowych, co powoduje zwiększone wydalanie wody przez nerki. Działanie moczopędne pojawia się ok. 2 h po doustnym podaniu, osiąga maksimum po kolejnych 1-4 h, zaś utrzymuje się do ok. 24 h od chwili przyjęcia. W nadciśnieniu tętniczym pełne działanie występuje po 2-4 tyg. od początku stosowania. Klopamid szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Farmakokinetyka w przedziale stosowanych dawek terapeutycznych ma charakter liniowy. Z białkami wiąże się w ok. 46%. Metabolizowany jest w wątrobie, a wydalany głównie przez nerki. T<sub>0,5</sub> wynosi ok. 6 h.

Reklama

Clopamid VP - Wskazania

Obrzęki w przebiegu niewydolności mięśnia sercowego, nerek oraz wątroby. Nadciśnienie tętnicze (zarówno w monoterapii, jak i w połączeniu z pindololem).

Clopamid VP - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na klopamid, inne składniki preparatu lub na sulfonamidy. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), ostre kłębuszkowe zapalenie nerek i bezmocz. Ciężka niewydolność wątroby i śpiączka wątrobowa. Oporna na leczenie hipokaliemia, hiperkalcemia, ciężka hiponatremia, hipowolemia, hiperurykemia i dna moczanowa. Ciąża, karmienie piersią.

Clopamid VP - Ostrzeżenia

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci (brak badań), oraz u pacjentów z dną moczanową. U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek i wątroby klopamid może powodować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, w tym zwłaszcza hipokaliemię, należy okresowo oznaczać u takich pacjentów stężenie potasu we krwi. Zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku, ze względu na większe skłonności do zaburzeń elektrolitowych i odwodnienia. Zachować szczególną ostrożność u pacjentów z cukrzycą, ze względu na możliwe zwiększenie stężenia glukozy we krwi; w razie konieczności zmienić dawkowanie leków przeciwcukrzycowych.

Clopamid VP - Ciąża

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i podczas karmienia piersią. Klopamid przenika przez barierę łożyska i może powodować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej u kobiet w ciąży, które mogą niekorzystnie wpływać na płód. Stosowanie leku w drugiej połowie ciąży może powodować wystąpienie u noworodka trombocytopenii.

Clopamid VP - Efekty uboczne

Może wystąpić: uczucie nieregularnego bicia serca; zmiany składu morfotycznego krwi (w tym neutropenia i trombocytopenia); łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, zapalenie trzustki; nadwrażliwość na światło słoneczne, wysypki; hipokaliemia, hipomagnezemia, hiponatremia, hiperkalcemia, zasadowica hipochloremiczna, hiperurykemia, dna moczanowa, hiperglikemia, hipercholesterolemia; hipotonia ortostatyczna; osłabienie; reakcje nadwrażliwości (m.in. zapalenie i obrzęk płuc); cholestaza wewnątrzwątrobowa; impotencja (ustępująca po odstawieniu leku).

Clopamid VP - Interakcje

Klopamid nasila dzialanie hipotensyjne innych leków wywierających takie działanie (m.in. pochodnych dihydropirydyny, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, barbituranów, fenotiazyn); należy zachować ostrożność podczas leczenia skojarzonego, z powodu ryzyka wystąpienia niedociśnienia. Jednoczesne przyjmowanie soli litu może powodować zwiększenie stężenia litu we krwi. Klopamid zwiększa ryzyko wystąpienia działania toksycznego glikozydów naparstnicy; podczas leczenia skojarzonego należy okresowo kontrolować zapis EKG i stężenie potasu we krwi. Salicylany i NLPZ mogą zmniejszać wpływ klopamidu na ciśnienie tętnicze krwi. Klopamid może osłabiać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych i działanie hipoglikemizujące insuliny. Kardiotoksyczne działanie leków przeciwarytmicznych (tj. amiodaron, dizopiramid, chinidyna, sotalol) ulega nasileniu podczas stosowania z klopamidem. Jednoczesne stosowanie z preparatami wapnia może zwiększać ryzyko wystąpienia hiperkalcemii, natomiast z lekami przeczyszczającymi i steroidami - hipokaliemii.

Clopamid VP - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. <u>Obrzęki:</u> dawka początkowa wynosi 20-40 mg na dobę, w pojedynczej dawce (w godzinach rannych). W przypadkach opornych dawkę można zwiększyć do 60 mg w pojedynczej dawce dobowej. W miarę ustępowania obrzęków dawkę należy stopniowo zmniejszać. W leczeniu podtrzymującym zazwyczaj stosuje się dawkę 10-40 mg na dobę, podawaną codziennie lub co 2. dzień. <u>Nadciśnienie tętnicze:</u> dawka początkowa wynosi 20 mg na dobę, w pojedynczej dawce (w godzinach rannych). Jeśli po ok. 1-3 tyg. leczenia nie dojdzie do uzyskania pożądanego efektu, dawkę należy zwiększyć do 40 mg na dobę w pojedynczej dawce (w godzinach rannych). Nie należy stosować dawek większych niż 60 mg na dobę. Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Clopamid VP - Uwagi

Podczas leczenia należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne, oraz nie należy nadużywać alkoholu. Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy lub uczucia nadmiernego zmęczenia, pacjenci szczególnie w początkowym okresie leczenia nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń.

Pharmindex
<-- popup -->