Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗

Coxalgan

Spis treści

Reklama

Coxalgan - skład

1 tabl. powl. zawiera 500 mg nabumetonu.

Reklama

Coxalgan - działanie

Nabumeton jest niekwasowym, niestroidowym lekiem przeciwzapalnym, o względnie słabym działaniu hamującym syntezę prostaglandyn. Lek wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Po podaniu doustnym dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Ze względu na szybką biotransformację, stężenie leku w osoczu jest poniżej wykrywalności. Jest metabolizowany w wątrobie do czynnego metabolitu: kwasu 6-metoksy-2-naftylooctowego (6-MNA). Wiąże się on w około 99% z białkami osocza, wydalany jest głównie przez nerki.

Reklama

Coxalgan - wskazania

Leczenie przeciwzapalne i przeciwbólowe w chorobie zwyrodnieniowej stawów i reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Reklama

Coxalgan - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na nabumeton lub pozostałe składniki preparatu. Czynna, niedawno przebyta lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, ciężka niewydolność wątroby i ciężka niewydolność serca. Nie stosować u pacjentów, u których podanie preparatów NLPZ wywoływało napady astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu nosa. Kobiety w III trymestrze ciąży.

Reklama

Coxalgan - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, ze względu na ryzyko zatrzymywania płynów w organizmie. Przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może wiązać się ze zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic, dlatego należy zachować ostrożność przy stosowaniu preparatu u osób z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia(np. z nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, cukrzycą, u osób palących tytoń). Ze względu na ryzyko ciężkich działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego (krwawienia, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja żołądka lub jelit - mogące zakończyć się zgonem pacjenta), lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, u osób w podeszłym wieku, osłabionych lub u osób z zapaleniem błony śluzowej jelit. W tej grupie należy stosować możliwie najmniejsze dawki. Szczególną ostrożność należy zachować stosując NLPZ jednocześnie z innymi lekami zwiększającymi ryzyko owrzodzenia lub krwawienia takimi jak: doustnymi kortykosteroidami, lekami przeciwzakrzepowymi jak warfaryna, innymi NLPZ lub lekami przeciwpłytkowymi jak aspiryna. W przypadku stwierdzenia choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy lek należy odstawić. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy monitorować czynność wątroby (mogą wystąpić zmiany we wskaźnikach czynności wątroby, żółtaczka, niewydolność wątroby zakończona zgonem). U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 30-49 ml/min) należy rozważyć zmniejszenie dawki leku, a u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), jeśli dojdzie do nasilenia niewydolności, należy lek odstawić. Nie zaleca się stosowania dwóch lub więcej leków z grupy NLPZ. Preparat zawiera barwniki (żółcień pomarańczową i czerwień koszenilową). Które mogą powodować reakcje alergiczne oraz glicerol, który może powodować bóle głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci, ze względu na brak badań klinicznych.

Reklama

Coxalgan - ciąża

W I i II trymestrze ciąży stosowanie leku powinno być ograniczone do sytuacji, w których potencjalne korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. W III trymestrze ciąży lek jest bezwzględnie przeciwwskazany (ryzyko uszkodzenia serca, płuc, nerek u płodu i zmniejszenie czynności skurczowej macicy). Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Reklama

Coxalgan - efekty uboczne

Często ( ≥1/100 i <1/10): szumy uszne, zaburzenia słuchu; zwiększenie ciśnienia tętniczego; biegunka, zaparcie, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, nudności, bóle brzucha, wzdęcia; wysypka, świąd; obrzęki. Niezbyt często (≥1/1 000 i <1/100): dezorientacja, nerwowość, bezsenność; zaburzenia widzenia, choroby oczu; senność, bóle i zawroty głowy, parestezje; duszności, zaburzenia oddychania, krwawienia z nosa; choroba wrzodowa żołądka, i (lub) dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego, zaburzenia przewodu pokarmowego, smoliste stolce, wymioty, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, suchość błony śluzowej jamy ustnej; nadwrażliwość na światło, pokrzywka, pocenie się; miopatia; zaburzenia układu moczowego; astenia, zmęczenie; nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby. Bardzo rzadko (< 1/10 000): trombocytopenia; anafilaksja, reakcje rzekomoanafilaktyczne; śródmiąższowe zapalenie płuc; niewydolność wątroby, żółtaczka; zespół Lella, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, obrzęk naczynioruchowy, pseudoporfiria, łysienie; niewydolność nerek, zespół nerczycowy; nadmierne krwawienie miesiączkowe. Przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale i w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic.

Coxalgan - interakcje

Nie zaleca się stosowania więcej, niż jednego NLPZ. Kortykosteroidy podawane jednocześnie z nabumetonem mogą zwiększać ryzyko wystąpienia krwotoku. Ze względu na duży stopień wiązania z białkami, lek może zwiększać stężenie we krwi leków: doustnych przeciwzakrzepowych, pochodnych sulfonylomocznika, sulfonamidów, hydantoiny. Jednoczesne stosowanie z acenokumarolem może wydłużyć czas protrombinowy. Leki z grupy NLPZ mogą powodować zwiększenie stężenia we krwi preparatów litu, glikozydów nasercowych, metotreksatu; zmniejszać skuteczność leków moczopędnych i przeciwnadciśnieniowych; z diuretykami oszczędzającymi potas - wywołać hiperkaliemię.

Coxalgan - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zalecana dawka to 2 tabl., stosowane jako jedna dawka wieczorem. W przypadku ciężkich, albo długo utrzymujących się dolegliwości, lub też w okresie zaostrzeń choroby, można stosować 1 lub 2 dodatkowe tabl. rano. Przyjmowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres czasu konieczny do złagodzenia objawów, zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. U osób w podeszłym wieku nie należy stosować dawki większej niż 1 g., w niektórych przypadkach dawka 500 mg może być wystarczająco skuteczna. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny: 30 ml/min - 49 ml/min) może okazać się konieczne zmniejszenie stosowanej dawki leku. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci, ze względu na brak danych klinicznych.

Coxalgan - uwagi

Lek może ograniczać sprawność psychofizyczną (w przypadku, gdy pojawią się zawroty głowy lub inne zaburzenia dotyczące ośrodkowego układu nerwowego). Stosowanie leku może niekorzystnie wpłynąć na płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, planujących zajście w ciążę.


Podobne leki
Arthryl
Aulin
Rodanol
Piascledine

Reklama

Które nietolerancje pokarmowe są dziedziczne?
Sprawdź!