Znajdź lek

Dobuject

Spis treści

Działanie

Amina sympatykomimetyczna. Dobutamina jest racemiczną mieszaniną izomerów prawo- i lewoskrętnych. Forma prawoskrętna działa agonistycznie na receptory β1 i β2 oraz jest silnym kompetycyjnym antagonistą receptorów α1. Postać lewoskrętna jest wybiórczym i silnym agonistą receptorów α1. Dodatnie działanie inotropowe wiąże się z bezpośrednią stymulacją receptorów β1 w sercu. Dobutamina zwiększa kurczliwość mięśnia sercowego w dawkach, które nie zwiększają znacznie podatności na tachykardię lub arytmię. Częstość rytmu serca zwiększa się o 5-15 uderzeń/min. U pacjentów z zaburzoną czynnością serca zwiększa pojemność minutową, zwiększając równocześnie objętość wyrzutową, zmniejsza całkowity opór układowy, zmniejsza centralne ciśnienie żylne, ciśnienie w prawym i lewym przedsionku, ciśnienie w tętnicy płucnej, opór płucny i ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej, ciśnienie wypełniania się lewej komory oraz ciśnienie późnorozkurczowe, zwiększa przepływ krwi przez nerki, filtrację moczu oraz wydalanie sodu i potasu, ponadto u większości pacjentów powoduje zmniejszenie oporu naczyniowego w nerkach. Działanie dobutaminy rozpoczyna się w ciągu 2 min od rozpoczęcia infuzji dożylnej. Maksymalne stężenie we krwi i maksymalną siłę działania osiąga w ciągu 10 min. Jest metabolizowana w wątrobie i w innych tkankach do 3-O-metylodobutaminy. Wydala się głównie z moczem i w niewielkiej ilości z kałem. T0,5 wynosi około 2 min.

Wskazania

Choroby wymagające dodatniego działania inotropowego, w ostrej niewydolności mięśnia sercowego, zabiegu chirurgicznym na otwartym sercu, wstrząsie kardiogennym lub septycznym. Zwiększenie lub utrzymanie pojemności minutowej w trakcie stosowania oddechu kontrolowanego z przerywanym dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym (PEEP). Przeprowadzanie testów wysiłkowych u pacjentów, dla których wykonanie ćwiczenia z obciążeniem nie jest możliwe.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Kardiomiopatia przerostowa. Hipertroficzne zwężenie zastawki aorty.