Duphalac Fruit

Spis treści

Duphalac Fruit - Skład

1 ml roztworu doustnego zawiera 667 mg laktulozy.

Duphalac Fruit - Działanie

Lek przeczyszczający o działaniu osmotycznym. W okrężnicy laktuloza ulega rozkładowi przez bakterie jelita grubego do kwasów organicznych o niskiej masie cząsteczkowej. Kwasy te powodują obniżenie pH w świetle okrężnicy, a poprzez działanie osmotyczne - wzrost objętości treści okrężnicy. Działania te stymulują perystaltykę okrężnicy i prowadzą do przywrócenia prawidłowej konsystencji stolca. Laktuloza jako substancja prebiotyczna nasila wzrost korzystnych dla zdrowia bakterii, takich jak <i>Bifidobacterium</i> <i>spp</i>. i <i>Lactobacillus spp.</i>, przez co wzrost patogennych bakterii, takich jak <i>Clostridium</i> i <i>Escherichia coli</i> może zostać zahamowany. Może to prowadzić do korzystniejszej równowagi flory jelitowej. Laktuloza wchłania się jedynie w niewielkim stopniu po podaniu doustnym. Dociera do okrężnicy w postaci niezmienionej. Tam jest metabolizowana przez florę bakteryjną jelita grubego. Ulega pełnemu zmetabolizowaniu w dawkach do 40-75 ml; w większych dawkach pewna część podanej ilości leku może być wydalana w postaci niezmienionej.

Reklama

Duphalac Fruit - Wskazania

Zaparcia: regulacja fizjologicznej czynności okrężnicy. Przypadki konieczności zmiękczenia stolca ze względów medycznych (żylaki odbytu, po operacjach w obrębie jelita grubego lub odbytu).

Duphalac Fruit - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników preparatu. Galaktozemia. Niedrożność przewodu pokarmowego, perforacja lub ryzyko perforacji przewodu pokarmowego (np. ostra choroba zapalna jelit, taka jak wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna).

Duphalac Fruit - Ostrzeżenia

Zaleca się konsultację lekarską w przypadku: występowania przed rozpoczęciem leczenia objawów brzusznych z towarzyszącym bólem o nieustalonej przyczynie; niezadowalającego efektu terapeutycznego po kilku dniach stosowania. Długotrwałe stosowanie nieodpowiedniej dawki i niewłaściwe stosowanie może prowadzić do biegunki i zaburzeń równowagi elektrolitowej. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z zespołem żołądkowo-sercowym (zespół Roemhelda), po konsultacji z lekarzem; jeśli u tych pacjentów wystąpią wzdęcia z oddawaniem wiatrów po zażyciu laktulozy, należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie. Leki przeczyszczające można stosować u dzieci w szczególnych przypadkach i pod nadzorem lekarza; należy brać pod uwagę, że podczas leczenia odruch wypróżniania może ulec zaburzeniu. Laktulozę należy stosować z ostrożnością u niemowląt i małych dzieci z recesywną autosomalną nietolerancją fruktozy. Ze względu na zawartość laktozy, galaktozy i niewielkich ilości fruktozy lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy lub fruktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Dawka stosowana zazwyczaj w leczeniu zaparcia nie powinna stanowić problemu dla osób chorych na cukrzycę. Lek zawiera 0,4% etanolu, tj. do 160 mg na dawkę, co odpowiada 4 ml piwa, 2 ml wina na dawkę; może być szkodliwy dla osób cierpiących na alkoholizm; należy to wziąć pod uwagę u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub padaczką.

Duphalac Fruit - Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży i okresie karmienia piersią; należy wziąć pod uwagę, że roztwór zawiera 0,4% etanolu.

Duphalac Fruit - Efekty uboczne

Bardzo często: biegunka. Często: wzdęcia, ból brzucha, nudności, wymioty. Niezbyt często: zaburzenia równowagi elektrolitowej w wyniku biegunki.

Duphalac Fruit - Interakcje

Laktuloza może zwiększyć utratę potasu wywołaną innymi lekami (np. tiazydy, kortykosteroidy i amfoterycyna B). Równoczesne stosowanie glikozydów nasercowych może zwiększyć ich działanie powodujące utratę potasu.

Duphalac Fruit - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież: dawka początkowa 15-45 ml na dobę, dawka podtrzymująca 15-30 ml na dobę; dzieci 7-14 lat: dawka początkowa 15 ml na dobę, dawka podtrzymująca 10-15 ml na dobę; dzieci 1-6 lat: dawka początkowa 5-10 ml na dobę, dawka podtrzymująca 5-10 ml na dobę; niemowlęta (poniżej 1 roku): dawka początkowa do 5 ml na dobę, dawka podtrzymująca do 5 ml na dobę. Laktulozę można stosować w pojedynczej dawce dobowej lub w 2 dawkach podzielonych. Po kilku dniach dawka początkowa może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej na podstawie uzyskanej odpowiedzi na leczenie. Efekt leczniczy może wystąpić po kilku dniach (2-3 dni) leczenia. <u>Sposób podania</u>. Roztwór laktulozy może być podawany rozcieńczony lub nierozcieńczony. W przypadku jednej dawki dobowej należy ją przyjmować o tej samej porze np. podczas śniadania. Pojedynczą dawkę należy połknąć bez zbyt długiego przetrzymywania w jamie ustnej.

Duphalac Fruit - Uwagi

W trakcie stosowania leków przeczyszczających należy przyjmować dużo płynów (1,5-2 l/dobę, tj. ok. 6-8 szklanek).

Pharmindex
<-- popup -->