Famogast

Reklama

Działanie

Kompetycyjny inhibitor receptorów histaminowych H2, znajdujących się w ścianie komórek okładzinowych żołądka. Famotydyna hamuje wydzielanie kwasu solnego, również stymulowane pokarmem i pentagastryną, oraz zmniejsza stężenie pepsyny w soku żołądkowym. Około 40-50% przyjętej dawki wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie po zastosowaniu preparatu w jednorazowej dawce 40 mg występuje po około 1-3 h. Metabolizowana jest w wątrobie na drodze S-oksydacji, głównie do nieczynnego sulfotlenku famotydyny. T0,5 u dorosłych z prawidłową czynnością nerek wynosi średnio 2,5-4 h, wydłuża się natomiast u pacjentów z niewydolnością nerek. Od 25% do 30% doustnie przyjętej dawki wydala się z moczem w postaci niezmienionej.

Wskazania

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy po wyleczeniu jej aktywnej postaci. Stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego (zespół Zollingera-Ellisona). Leczenie choroby refluksowej przełyku. Zapobieganie nawrotom choroby refluksowej przełyku oraz wystąpieniu nadżerek lub owrzodzeń w przebiegu choroby refluksowej przełyku.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na famotydynę lub pozostałe składniki preparatu. Nadwrażliwość na inne leki z grupy antagonistów receptora H2 w wywiadzie.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z owrzodzeniem żołądka należy wykluczyć jego nowotworowy charakter (leczenie famotydyną może maskować objawy choroby nowotworowej żołądka). Famotydyna wydalana jest głównie przez nerki, dlatego u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy odpowiednio zmniejszyć dawkę dobową leku. Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej preparat może powodować reakcje alergiczne.

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany w okresie ciąży tylko w przypadku bezwzględnej konieczności. Kobiety karmiące piersią powinny zaprzestać stosowania famotydyny lub karmienia piersią, gdyż famotydyna przenika do mleka kobiecego.

Działania niepożądane

Niezbyt często: zmęczenie, przemijające zaburzenia psychiczne, takie jak: depresja, dezorientacja, splątanie, niepokój, pobudzenie i halucynacje, nudności, wymioty, dyskomfort lub bóle w obrębie jamy brzusznej, anoreksja, suchość w ustach, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka cholestatyczna, wysypka, świąd, pokrzywka, anafilaksja, obrzęk naczyniowo-ruchowy i inne reakcje alergiczne, bóle stawowe i mięśniowe, kurcze mięśniowe. Rzadko: ból i zawroty głowy, zaparcia, biegunki. Bardzo rzadko: martwica toksyczno-rozpływna naskórka, blok przedsionkowo-komorowy, ginekomastia, która ustępuje po odstawieniu leku.

Interakcje

Famotydyna nie wchodzi w interakcje z lekami metabolizowanymi przez układ enzymatyczny cytochromu P-450. Do tych leków należą: warfaryna, teofilina, fenytoina, diazepam, propranalol, aminofenazon, fenazon. Pokarm może w niewielkim stopniu zmniejszyć biodostępność famotydyny, co nie ma znaczenia klinicznego.

Dawkowanie

Doustnie. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy 40 mg przed snem przez 4-8 tyg. Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy 20 mg bezpośrednio przed snem. Stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego (zespół Zollingera - Ellisona) początkowo 20 mg co 6 h. Dawkowanie podtrzymujące powinno być dostosowane indywidualnie, w zależności od stanu pacjenta i reakcji na leczenie. Choroba refluksowa przełyku Leczenie: 20 mg 2 razy na dobę przez 6-12 tyg. Jeżeli w przebiegu choroby doszło do nadżerek lub owrzodzeń przełyku: zwykle 40 mg 2 razy na dobę przez 6-12 tyg. Zapobieganie nawrotom choroby refluksowej przełyku oraz wystąpieniu nadżerek lub owrzodzeń w przebiegu choroby refluksowej przełyku 20 mg 2 razy na dobę. U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek dawka famotydyny może być zmniejszona do połowy dawki lub okres pomiędzy podaniem kolejnych dawek może być wydłużony do 36-48 godzin, w zależności od odpowiedzi klinicznej pacjenta.

Reklama

Uwagi

U niektórych pacjentów obserwowano objawy niepożądane ze strony oun (np. zawroty głowy), które mogą zaburzać sprawność psychofizyczną. Jeśli wystąpią takie objawy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Pharmindex