Famogast

Spis treści

Famogast - Skład

1 tabl. powl. zawiera 20 mg lub 40 mg famotydyny.

Famogast - Działanie

Kompetycyjny inhibitor receptorów histaminowych H<sub>2</sub>, znajdujących się w ścianie komórek okładzinowych żołądka. Famotydyna hamuje wydzielanie kwasu solnego, również stymulowane pokarmem i pentagastryną, oraz zmniejsza stężenie pepsyny w soku żołądkowym. Około 40-50% przyjętej dawki wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie po zastosowaniu preparatu w jednorazowej dawce 40 mg występuje po około 1-3 h. Metabolizowana jest w wątrobie na drodze S-oksydacji, głównie do nieczynnego sulfotlenku famotydyny. T<sub>0,5</sub> u dorosłych z prawidłową czynnością nerek wynosi średnio 2,5-4 h, wydłuża się natomiast u pacjentów z niewydolnością nerek. Od 25% do 30% doustnie przyjętej dawki wydala się z moczem w postaci niezmienionej.

Reklama

Famogast - Wskazania

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy po wyleczeniu jej aktywnej postaci. Stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego (zespół Zollingera-Ellisona). Leczenie choroby refluksowej przełyku. Zapobieganie nawrotom choroby refluksowej przełyku oraz wystąpieniu nadżerek lub owrzodzeń w przebiegu choroby refluksowej przełyku.

Famogast - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na famotydynę lub pozostałe składniki preparatu. Nadwrażliwość na inne leki z grupy antagonistów receptora H<sub>2</sub> w wywiadzie.

Famogast - Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z owrzodzeniem żołądka należy wykluczyć jego nowotworowy charakter (leczenie famotydyną może maskować objawy choroby nowotworowej żołądka). Famotydyna wydalana jest głównie przez nerki, dlatego u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy odpowiednio zmniejszyć dawkę dobową leku. Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej preparat może powodować reakcje alergiczne.

Famogast - Ciąża

Preparat może być stosowany w okresie ciąży tylko w przypadku bezwzględnej konieczności. Kobiety karmiące piersią powinny zaprzestać stosowania famotydyny lub karmienia piersią, gdyż famotydyna przenika do mleka kobiecego.

Famogast - Efekty uboczne

Niezbyt często: zmęczenie, przemijające zaburzenia psychiczne, takie jak: depresja, dezorientacja, splątanie, niepokój, pobudzenie i halucynacje, nudności, wymioty, dyskomfort lub bóle w obrębie jamy brzusznej, anoreksja, suchość w ustach, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka cholestatyczna, wysypka, świąd, pokrzywka, anafilaksja, obrzęk naczyniowo-ruchowy i inne reakcje alergiczne, bóle stawowe i mięśniowe, kurcze mięśniowe. Rzadko: ból i zawroty głowy, zaparcia, biegunki. Bardzo rzadko: martwica toksyczno-rozpływna naskórka, blok przedsionkowo-komorowy, ginekomastia, która ustępuje po odstawieniu leku.

Famogast - Interakcje

Famotydyna nie wchodzi w interakcje z lekami metabolizowanymi przez układ enzymatyczny cytochromu P-450. Do tych leków należą: warfaryna, teofilina, fenytoina, diazepam, propranalol, aminofenazon, fenazon. Pokarm może w niewielkim stopniu zmniejszyć biodostępność famotydyny, co nie ma znaczenia klinicznego.

Famogast - Dawkowanie

Doustnie. <i>Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy</i> 40 mg przed snem przez 4-8 tyg. <i>Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy</i> 20 mg bezpośrednio przed snem. <i>Stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego (zespół Zollingera - Ellisona)</i> początkowo 20 mg co 6 h. Dawkowanie podtrzymujące powinno być dostosowane indywidualnie, w zależności od stanu pacjenta i reakcji na leczenie. <i>Choroba refluksowa przełyku</i> Leczenie: 20 mg 2 razy na dobę przez 6-12 tyg. Jeżeli w przebiegu choroby doszło do nadżerek lub owrzodzeń przełyku: zwykle 40 mg 2 razy na dobę przez 6-12 tyg. <i>Zapobieganie nawrotom choroby refluksowej przełyku oraz wystąpieniu nadżerek lub owrzodzeń w przebiegu choroby refluksowej przełyku</i> 20 mg 2 razy na dobę. U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek dawka famotydyny może być zmniejszona do połowy dawki lub okres pomiędzy podaniem kolejnych dawek może być wydłużony do 36-48 godzin, w zależności od odpowiedzi klinicznej pacjenta.

Famogast - Uwagi

U niektórych pacjentów obserwowano objawy niepożądane ze strony oun (np. zawroty głowy), które mogą zaburzać sprawność psychofizyczną. Jeśli wystąpią takie objawy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Pharmindex
<-- popup -->