ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Fastjekt

Spis treści

Reklama

Fastjekt - skład

1 autostrzykawka (2,05 ml) zawiera 2,05 mg epinefryny w postaci chlorowodorku.

Reklama

Fastjekt - działanie

Preparat w postaci autostrzykawki zawierającej jednorazową dawkę epinefryny. Jego domięśniowe podanie powoduje przede wszystkim uogólniony skurcz naczyń krwionośnych, prowadzący do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, oraz zmniejszenie ilości płynu przesiękowego gromadzącego się w tkankach, a tym samym zmniejszenie obrzęku. Działanie preparatu jest natychmiastowe i trwa 90-120 s.

Reklama

Fastjekt - wskazania

Doraźna pomoc w razie wstrząsu anafilaktycznego (np. po użądleniach owadów, lekach, pokarmach) w gabinetach zabiegowych, alergologicznych. Preparat może być także stosowany przez samego pacjenta (z tego względu osoby zagrożone powinny zawsze nosić przy sobie preparat w sytuacji potencjalnego ryzyka).

Reklama

Fastjekt - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na epinefrynę lub siarczyny, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy, tyreotoksykoza, feochromocytoma, częstoskurcz napadowy, migotanie przedsionków z szybką akcją komór, choroba wieńcowa, miażdżycowe zmiany naczyń krwionośnych, serce płucne, jaskra z wąskim kątem przesączania, gruczolak prostaty z zastojem moczu, ostre psychonerwice, dzieci o m.c. poniżej 45 kg, wstrząs z innej przyczyny (np. hipowolemiczny), równoczesne podawanie β-adrenolityków, astma oskrzelowa związana z nadwrażliwością na siarczyny. Ostrożnie stosować w niewyrównanej cukrzycy, hiperkalcemii, hipokaliemii, u osób w podeszłym wieku, u pacjentów z podwyższonym napięciem układu współczulnego lub przyjmujących inne sympatykomimetyki. Nie należy wykonywać iniekcji w dystalne części kończyn.

Reklama

Fastjekt - efekty uboczne

Niepokój, drżenie, stany lękowe, nudności, wymioty, obfite pocenie, tachykardia, skurcze dodatkowe, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, bóle wieńcowe; rzadko zwiększenie stężenia glukozy i kwasu moczowego we krwi. W przypadku nasilonych działań niepożądanych należy podać fentolaminę, nitroprusydek sodu lub β-adrenolityki. Ze względu na zawartość w preparacie siarczynu sodu mogą u niektórych pacjentów wystąpić reakcje nadwrażliwości: wymioty, biegunka, duszność, napad astmy oskrzelowej, zaburzenia świadomości, wstrząs.

Reklama

Fastjekt - interakcje

Epinefryna osłabia działanie leków przeciwcukrzycowych oraz antagonizuje działanie α- i β-adrenolityków. Sole litu zwiększają ryzyko zaburzeń rytmu serca. Guanetydyna prowadzi do nasilenia działania epinefryny. Inhibitory MAO nasilają kumulację, natomiast trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne zmniejszają katabolizm amin katecholowych.

Reklama

Fastjekt - dawkowanie

Domięśniowo (w mięsień uda): jednorazowo 0,23-0,37 mg.

Fastjekt - uwagi

Przy pomocy jednej autostrzykawki można podać tylko jedną dawkę. Po wykonaniu iniekcji należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.


Podobne leki
Dobutamin-Sandoz
Dobuject
Dobutamine TZF
Dopaminum hydrochloricum WZF

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!