Znajdź lek

Fastjekt

Spis treści

Działanie

Preparat w postaci autostrzykawki zawierającej jednorazową dawkę epinefryny. Jego domięśniowe podanie powoduje przede wszystkim uogólniony skurcz naczyń krwionośnych, prowadzący do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, oraz zmniejszenie ilości płynu przesiękowego gromadzącego się w tkankach, a tym samym zmniejszenie obrzęku. Działanie preparatu jest natychmiastowe i trwa 90-120 s.

Wskazania

Doraźna pomoc w razie wstrząsu anafilaktycznego (np. po użądleniach owadów, lekach, pokarmach) w gabinetach zabiegowych, alergologicznych. Preparat może być także stosowany przez samego pacjenta (z tego względu osoby zagrożone powinny zawsze nosić przy sobie preparat w sytuacji potencjalnego ryzyka).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na epinefrynę lub siarczyny, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy, tyreotoksykoza, feochromocytoma, częstoskurcz napadowy, migotanie przedsionków z szybką akcją komór, choroba wieńcowa, miażdżycowe zmiany naczyń krwionośnych, serce płucne, jaskra z wąskim kątem przesączania, gruczolak prostaty z zastojem moczu, ostre psychonerwice, dzieci o m.c. poniżej 45 kg, wstrząs z innej przyczyny (np. hipowolemiczny), równoczesne podawanie β-adrenolityków, astma oskrzelowa związana z nadwrażliwością na siarczyny. Ostrożnie stosować w niewyrównanej cukrzycy, hiperkalcemii, hipokaliemii, u osób w podeszłym wieku, u pacjentów z podwyższonym napięciem układu współczulnego lub przyjmujących inne sympatykomimetyki. Nie należy wykonywać iniekcji w dystalne części kończyn.