Flavamed

Spis treści

Flavamed - Skład

1 tabl. zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu; tabletki zawierają laktozę. 1 tabl. musująca zawiera 60 mg chlorowodorku ambroksolu; tabletki zawierają laktozę, sorbitol i sód. 5 ml syropu zawiera 15 mg chlorowodorku ambroksolu; syrop zawiera sorbitol oraz kwas benzoesowy. 5 ml roztworu doustnego zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu; roztwór zawiera sorbitol.

Flavamed - Działanie

Lek mukolityczny. Zwiększa ilość surowiczej wydzieliny oskrzelowej. Uważa się, że zmniejszenie lepkości wydzieliny i pobudzenie nabłonka migawkowego poprawiają transport śluzu. Ambroksol pobudza układ surfaktantu płucnego, wpływając bezpośrednio na pneumocyty typu II pęcherzyków płucnych oraz komórki Clara w oskrzelikach. Pobudza wydzielanie i transport surfaktantu, substancji powierzchniowo czynnej w okolicy pęcherzykowej i oskrzelowej płuc. Po podaniu doustnym działanie leku rozpoczyna się średnio po 30 min i utrzymuje się przez 6-12 h, w zależności od wielkości pojedynczej dawki. Po podaniu doustnym prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. C<sub>max</sub> krwi osiąga po ok. 1-3 h. W 80-90% wiąże się z białkami osocza. Bezwzględna biodostępność jest zmniejszona o ok. 1/3 w wyniku efektu pierwszego przejścia. Wydalany jest przez nerki w 90% w postaci metabolitów powstałych w wątrobie, a 10% w postaci niezmienionej. Końcowy T<sub>0,5</sub> wynosi 7-12 h. T<sub>0,5</sub> w osoczu ambroksolu i jego metabolitów wynosi łącznie ok. 22 h.

Reklama

Flavamed - Wskazania

Leczenie mukolityczne w ostrych i przewlekłych schorzeniach oskrzeli i płuc, przebiegających z zaburzeniami wytwarzania i transportu śluzu. Tabl. są wskazane do stosowania u dzieci w wieku powyżej 6 lat, młodzieży i dorosłych; tabl. musujące są wskazane do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat; syrop jest wskazany u dzieci w wieku powyżej 1. rż., młodzieży i dorosłych; roztw. doustny jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 lat, młodzieży i dorosłych.

Flavamed - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Tabletki: nie podawać dzieciom <6 lat. Tabletki musujące: nie podawać dzieciom <12 lat. Roztwór doustny 30 mg/5 ml: nie podawać dzieciom <2 lat.

Flavamed - Ostrzeżenia

Ze względu na ryzyko ciężkich reakcji skórnych, w przypadku wystąpienia przedmiotowych i podmiotowych objawów postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Ze względu na możliwość gromadzenia się wydzieliny oskrzelowej, należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami transportu śluzu w oskrzelach i dużą ilością wydzieliny (np. w rzadko występującym zespole nieruchomych rzęsek). U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub ciężką chorobą wątroby lek może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek należy brać pod uwagę możliwość kumulacji metabolitów ambroksolu, które powstały w wątrobie. W związku z tym, że leki mukolityczne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka, ambroksol należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie. Należy zachować ostrożność u pacjentów z nietolerancją histaminy. U tych pacjentów należy unikać długotrwałego leczenia, gdyż ambroksol wpływa na metabolizm histaminy i może prowadzić do wystąpienia objawów nietolerancji (np. ból głowy, katar, swędzenie). Tabletki i tabletki musujące zawierają laktozę - pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować tych postaci leku. Tabletki musujące, syrop i roztwór doustny zawierają sorbitol - pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tych postaci leku; sorbitol może powodować dolegliwości przewodu pokarmowego oraz może mieć łagodne działanie przeczyszczające. Tabletki musujące zawierają sód (5,5 mmol, tj. 126,5 mg sodu w 1 tabl.), należy to uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. Syrop zawiera 5,75 mg kwasu benzoesowego w 5 ml.

Flavamed - Ciąża

Chlorowodorek ambroksolu przenika przez barierę łożyskową. Szeroko zakrojone obserwacje kliniczne nie przyniosły dowodów niepożądanego oddziaływania na płód po 28. tyg. ciąży. Mimo to w odniesieniu do stosowania leków w okresie ciąży należy zachować zwykłą ostrożność. Nie zaleca się stosowania leku szczególnie w I trymestrze ciąży. Chlorowodorek ambroksolu przenika do mleka matki. Mimo, że nie należy spodziewać się niekorzystnego wpływu na niemowlęta karmione piersią, lek nie jest zalecany u kobiet karmiących piersią. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu w odniesieniu do płodności.

Flavamed - Efekty uboczne

Często: zaburzenia smaku (np. zmieniony smak), nudności, niedoczulica jamy ustnej i gardła. Niezbyt często: wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, gorączka, obrzęk twarzy, zaburzenia oddechowe. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, wysypka, pokrzywka. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, świąd), suchość w gardle, ciężkie reakcje skórne (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka, ostra uogólniona krostkowica).

Flavamed - Interakcje

Nie stwierdzono klinicznie istotnych niepożądanych interakcji z innymi lekami. Podczas jednoczesnego stosowania preparatu z lekami przeciwkaszlowymi może dojść do niebezpiecznego nagromadzenia wydzieliny oskrzelowej w związku z osłabionym odruchem kaszlowym, dlatego nie należy stosować preparatu z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeiną).

Flavamed - Dawkowanie

Doustnie. <u>Tabletki</u>. Dorośli i dzieci >12 lat: 1 tabl. 3 razy na dobę przez pierwsze 2-3 dni, następnie 1 tabl. 2 razy na dobę; u dorosłych, dawkę można zwiększyć do 60 mg 2 razy na dobę. Dzieci: 6-12 lat: 1/2 tabl. 2-3 razy na dobę. Dzieci do 6 lat: stosowanie jest przeciwwskazane. Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. <u>Tabletki musujące</u>. Dorośli i dzieci >12 lat: 1/2 tabl. musującej 3 razy na dobę przez pierwsze 2-3 dni, następnie 1/2 tabl. musującej 2 razy na dobę; u osób dorosłych dawkę można zwiększyć do 60 mg 2 razy na dobę. Dzieci poniżej 12 lat: stosowanie jest przeciwwskazane. Tabletki musujące należy rozpuścić w szklance wody. <u>Syrop 15 mg/5ml</u>. Dorośli i dzieci >12 lat: 10 ml 2-3 razy na dobę przez 2-3 dni, następnie 10 ml 2 razy na dobę; u dorosłych, dawkę można zwiększyć do 60 mg 2 razy na dobę. Dzieci 6-12 lat: 5 ml 2-3 razy na dobę. Dzieci 2-5 lat: 2,5 ml 3 razy na dobę. Dzieci 1-2 lat: 2,5 ml 2 razy na dobę; stosować jedynie pod nadzorem lekarza. <u>Roztwór doustny 30 mg/5 ml</u>. Dorośli i dzieci >12 lat: 5 ml 3 razy na dobę przez 2-3 dni, następnie 5 ml 2 razy na dobę; u dorosłych, dawkę można zwiększyć do 60 mg 2 razy na dobę. Dzieci 6-12 lat: 2,5 ml 2-3 razy na dobę. Dzieci 2-5 lat: 1,25 ml 3 razy na dobę. Bez konsultacji lekarskiej preparatów nie należy przyjmować dłużej niż 4-5 dni. Preparaty należy przyjmować po posiłku. Nie stosować bezpośrednio przed snem.

Flavamed - Uwagi

Pharmindex