Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Forlax

Spis treści

Reklama

Forlax - skład

1 saszetka zawiera 10 g makrogolu 4000. Proszek zawiera sacharynę, sorbitol i dwutlenek siarki.

Reklama

Forlax - działanie

Preparat przeczyszczający o działaniu osmotycznym. Podany doustnie zwiększa objętość płynów jelitowych. Nie jest wchłaniany z przewodu pokarmowego.

Reklama

Forlax - wskazania

Leczenie objawowe zaparć u dorosłych oraz u dzieci w wieku od 8 lat. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien stwierdzić, czy przyczyną zaparcia nie są zaburzenia organiczne. Lek powinien stanowić jedynie tymczasowe leczenie pomocnicze dodatkowo do leczenia zaparcia odpowiednim trybem życia i dietą. U dzieci leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 miesiące. Jeżeli pomimo zastosowania diety objawy utrzymują się, należy ustalić przyczynę i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Reklama

Forlax - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka choroba zapalna jelit (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) lub toksyczne rozszerzenie okrężnicy. Perforacja przewodu pokarmowego lub zwiększone ryzyko perforacji przewodu pokarmowego. Niedrożność jelit lub podejrzenie niedrożności mechanicznej jelit lub objawowe zwężenie jelit. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie.

Reklama

Forlax - ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć zaburzenia organiczne. W przypadku biegunki, u pacjentów ze skłonnością do zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej (na przykład pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek lub pacjenci przyjmujący diuretyki) należy kontrolować stężenie elektrolitów. Stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami odruchu wymiotnego i pacjentów ze skłonnością do regurgitacji lub zachłyśnięcia. Informowano o przypadkach zachłyśnięcia wskutek podawania przez zgłębnik nosowo-żołądkowy znacznych objętości glikolu polietylenowego i elektrolitów. Szczególnie narażone na ryzyko zachłyśnięcia są dzieci z zaburzeniami neurologicznymi z dysfunkcją motoryczną jamy ustnej. Leczenie zaparcia preparatami stanowi jedynie postępowanie uzupełniające do prowadzenia zdrowego trybu życia oraz przestrzegania odpowiedniej diety, na przykład: przyjmowania zwiększonych ilości płynów i błonnika roślinnego, odpowiedniej aktywności fizycznej oraz rehabilitacji odruchu wypróżniania. Preparat zawiera makrogol (glikol polietylenowy). W przypadku leków zawierających makrogol (glikol polietylenowy) donoszono o przypadkach reakcji nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka, świąd, rumień). Lek zawiera dwutlenek siarki, który rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli. Lek zawiera 1,7 mg sorbitolu w jednej saszetce. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na saszetkę, to znaczy produkt leczniczy uznaje się za „wolny od sodu”.

Reklama

Forlax - ciąża

Nie należy się spodziewać wpływu na ciążę oraz na organizm noworodków i dzieci karmionych piersią, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na makrogol 4000 jest minimalna. Preparat może być stosowany w ciąży i okresie karmienia piersią. Nie przeprowadzono badań dotyczących płodności przy użyciu leku, jednak mając na uwadze jego nieznaczne wchłanianie, nie oczekuje się jego wpływu na płodność.

Reklama

Forlax - efekty uboczne

Często: ból brzucha, wzdęcie brzucha, biegunka, nudności. Niezbyt często: wymioty, nagła potrzeba oddania stolca, nietrzymanie stolca. Częstość nieznana: zaburzenia elektrolitowe (hiponatremia, hipokaliemia) i/lub odwodnienie, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku; reakcje nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, rumień).

Forlax - interakcje

Podczas stosowania leku może nastąpić przejściowe obniżenie stopnia wchłaniania innych preparatów prowadzące do zmniejszenia ich skuteczności, w szczególności dotyczy to leków o wąskim indeksie terapeutycznym lub krótkim okresie półtrwania, takich jak digoksyna, leki przeciwpadaczkowe, kumaryny i leki immunosupresyjne.

Forlax - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci od 8 lat: 1-2 saszetki na dobę, najlepiej w dawce jednorazowej rano. Dobową dawkę leku należy dostosować indywidualnie, w zależności od objawów klinicznych i może ona wynosić od jednej saszetki na dobę (zwłaszcza u dzieci) do dwóch saszetek na dobę. Efekt działania występuje w ciągu 24-48 h po podaniu preparatu. U dzieci leczenie nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące, z uwagi na brak dostatecznych danych klinicznych dotyczących stosowania leku dłużej niż 3 miesiące. Poprawa perystaltyki w wyniku leczenia zostanie utrzymana pod warunkiem przestrzegania zdrowego trybu życia oraz zaleceń dietetycznych. Sposób podania. Zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w około 50 ml wody tuż przed użyciem i przyjąć rano. Otrzymany roztwór będzie klarowny i przezroczysty jak woda.

Forlax - uwagi

Preparat nie zawiera istotnej ilości cukru i polioli, może być stosowany u pacjentów z cukrzycą lub na diecie bezgalaktozowej.


Podobne leki
Duphalac Fruit
Lek Fortrans – działanie i dawkowanie. Jak stosować?
Lactulosum Takeda
Normalac

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!