Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Gardimax medica lemon spray

Spis treści

Reklama

Gardimax medica lemon spray - skład

1 dawka zawiera 0,18 mg roztworu diglukonianu chlorheksydyny oraz 0,04 mg chlorowodorku lidokainy. Preparat zawiera etanol i glikol propylenowy.

Reklama

Gardimax medica lemon spray - działanie

Lek miejscowo znieczulający i przeciwbakteryjny do stosowania w chorobach gardła i jamy ustnej. Chlorowodorek lidokainy jest środkiem miejscowo znieczulającym z grupy amidów, działa powierzchniowo bez zaburzania szybkości przewodzenia impulsów nerwowych w miejscu zastosowania. Chlorheksydyna wykazuje działanie przeciwbakteryjne przez nieswoiste łączenie się z fosfolipidami błon komórkowych bakterii. Hamuje aktywność dehydrogenazy i ATP-azy oraz zaburza przepuszczalność dla jonów potasu, nukleotydów i aminokwasów. Działa bakteriostatycznie, a w wyższych stężeniach (powyżej 20 mg/l) bakteriobójczo zwłaszcza na bakterie Gram-dodatnie, drożdżaki Candida albicans, a słabiej na Gram-ujemne. Bakterie szczególnie wrażliwe to: Streptococcus mutans, S.salivarius, Escherichia coli, Selenomonas i bakterie beztlenowe oraz drożdżaki Candida albicans. Mniejszą wrażliwość wykazują szczepy Streptococcus sanguis, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Veillonella. Lidokaina podlega dystrybucji we wszystkich tkankach, przenika do OUN oraz do krwi płodu. Z białkami krwi wiąże się w 33-66%. T0,5 wynosi 1,5-2 h. Lidokaina metabolizowana jest w ponad 90% przez enzymy mikrosomalne wątroby, częściowo do aktywnych metabolitów. Zaledwie 10% lidokainy jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej, a 7% z żółcią. Zmniejszenie wątrobowego przepływu krwi, marskość i inne choroby wątroby mogą prowadzić do zwiększenia stężenia lidokainy w osoczu. Zaburzona czynność nerek może powodować kumulowanie się metabolitów. Chlorheksydyna praktycznie nie wchłania się z powierzchni skóry i błon śluzowych. Podczas aplikacji jest powoli uwalniana do śliny i łączy się z powierzchnią błony śluzowej jamy ustnej i języka na skutek ujemnego ładunku, a następnie jest powoli ponownie uwalniana do śliny i wykazuje działanie przeciwbakteryjne. Może częściowo przedostawać się ze śliną do przewodu pokarmowego, gdzie źle się wchłania i metabolizowana jest w wątrobie w bardzo ograniczonym zakresie. Zwykle 90% dawki, która przedostała się do przewodu pokarmowego jest wydalana z kałem w postaci niezmienionej.

Reklama

Gardimax medica lemon spray - wskazania

Lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Reklama

Gardimax medica lemon spray - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną, inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci w wieku poniżej 30 miesięcy.

Reklama

Gardimax medica lemon spray - ostrzeżenia

Leki odkażające nie wyjaławiają; czasowo zmniejszają ilość mikroorganizmów w jamie ustnej i w gardle. Należy ograniczyć stosowanie preparatu do przypadków kiedy złagodzenie występującego bólu i podrażnienia jest absolutnie konieczne (nie należy stosować jednej dawki po drugiej); nie należy stosować długotrwale. Należy unikać stosowania preparatu u osób szczególnie skłonnych do alergii. Unikać kontaktu z oczami i uszami. Jeżeli aerozol dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody. W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki (powyżej 1 butelki na dobę) istnieje ryzyko zbyt dużej utraty wrażliwości w obszarze głośni, powodującej zmniejszenie kontroli odruchu połykania i zwiększenie ryzyka zachłyśnięcia. Preparat zawiera 29,7% objętości etanolu, 180 mg w 5 dawkach, co jest równoważne 0,54 ml piwa lub 0,22 ml ml wina w dawce. Każde 10 ml leku zawiera 2,4 g etanolu - jest to szkodliwe dla osób uzależnionych od alkoholu, należy wziąć to także pod uwagę u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, dzieci oraz pacjentów z grup wysokiego ryzyka takich jak osoby z chorobą wątroby lub epilepsją. Preparat zawiera glikol propylenowy, który może powodować symptomy alkoholopodobne. Lek nie zawiera cukru, może być stosowany u diabetyków.

Reklama

Gardimax medica lemon spray - ciąża

Leku nie należy stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie, czy kontynuować stosowanie leku, uwzględniając korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią i korzyści dla kobiety wynikające z leczenia. W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią należy pamiętać, że lek zawiera 29,7% objętości alkoholu.

Reklama

Gardimax medica lemon spray - efekty uboczne

Rzadko: reakcje alergiczne dotyczące skóry i błony śluzowej (wysypka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, złuszczanie się błony śluzowej jamy ustnej, obrzęk ślinianek), reakcje anafilaktyczne. Częstość nieznana: zaburzenia smaku, uczucie pieczenia na języku, brązowe przebarwienia na języku, zębach po długotrwałym stosowaniu chlorheksydyny (przebarwienia te można usunąć).

Gardimax medica lemon spray - interakcje

Z uwagi na możliwe interakcje, należy unikać stosowania antyseptyków. Należy unikać stosowania połączenia środków znieczulających miejscowo i inhibitorów cholinoesterazy. Chlorowodorek lidokainy może zwiększyć stężenie methemoglobiny we krwi u pacjentów otrzymujących jednocześnie inne leki wpływające na jej powstawanie, np. sulfonamidy. Cymetydyna, leki β-adrenolityczne, norepinefryna, anestetyki wziewne hamują metabolizm lidokainy poprzez zmniejszenie przepływu wątrobowego, prowadząc do zwiększenia stężenia leku w surowicy. Barbiturany, ryfampicyna, fenytoina przyspieszają metabolizm lidokainy poprzez aktywację enzymów mikrosomalnych wątroby. Lidokaina nasila działanie leków zwiotczających mięśnie poprzecznie prążkowane.

Gardimax medica lemon spray - dawkowanie

Do stosowania na śluzówkę jamy ustnej oraz podanie dogardłowe. Dorośli i młodzież od 12 lat: 3-5 dawek jednorazowo, 6-10 razy na dobę. Dzieci od 30 mż.: 2-3 dawek jednorazowo, 3-5 razy na dobę. Lek stosować przez 3-4 dni, nie stosować długotrwale. Jeśli po tym czasie nie nastąpi poprawa lub pojawią się nowe dolegliwości i (lub) objawy ogólne (np. gorączka), należy ponownie ocenić stan pacjenta. Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 30 miesięcy.

Gardimax medica lemon spray - uwagi

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.


Podobne leki
Neo-Angin
Strepsils
Septolete Plus
Orofar MAX

Reklama

Które nietolerancje pokarmowe są dziedziczne?
Sprawdź!