Gaviscon

Gaviscon to preparat złożony, którego wskazaniem do stosowania jest refluks żołądkowo-jelitowy i niwelowanie m.in. takich dolegliwości, jak: zgaga, odbijanie, niestrawność. Lek można zażywać w czasie ciąży i podczas karmienia piersią. Poznaj dawkowanie, właściwości, a także działanie produktu.           
Spis treści

Gaviscon - skład

10 ml zawiesiny doustnej zawiera 500 mg alginianu sodu, 267 mg wodorowęglanu sodu, 160 mg węglanu wapnia; zawiesina zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu. 1 tabl. do rozgryzania i żucia zawiera 250 mg alginianu sodu, 133,5 mg wodorowęglanu sodu, 80 mg węglanu wapnia; tabl. zawierają aspartam.

Gaviscon - Działanie

Preparat złożony stosowany w refluksie żołądkowo-jelitowym i leczeniu jego objawów: odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży. Lek reaguje natychmiast z kwasem solnym w żołądku tworząc warstwę alginianowego żelu o prawie obojętnym pH, która utrzymuje się na powierzchni treści żołądkowej, skutecznie hamując refluks żołądkowo-przełykowy. W ciężkich przypadkach sama warstwa leku zamiast treści żołądkowej może przemieścić się wstecznie do przełyku. W przełyku wywiera ona działanie łagodzące. Mechanizm działania nie zależy od wchłaniania leku do krążenia układowego.

Gaviscon - wskazania

Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), np. po posiłkach lub w czasie ciąży oraz w przypadku tabl. do rozgryzania i żucia u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.

Gaviscon - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na alginian sodu, wodorowęglan sodu, węglan wapnia lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Gaviscon - ostrzeżenia

1 dawka zawiesiny doustnej (10 ml) zawiera 141 mg (6,2 mmol) sodu, 1 dawka składająca się z 4 tabl. zawiera 246 mg (10,6 mmol) sodu, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów wymagających znacznego ograniczenia podaży soli w diecie (np. w niektórych przypadkach zastoinowej niewydolności serca i niewydolności nerek). 1 dawka zawiesiny doustnej (10 ml) zawiera 160 mg (1,6 mmol) węglanu wapnia, 1 dawka składająca się z 4 tabl. zawiera 320 mg (3,2 mmol) węglanu wapnia - należy zachować ostrożność u pacjentów z hiperkalcemią, wapnicą nerek i nawracającą kamicą nerkową z kamieniami zawierającymi wapń. Zawiesina doustna zawiera parahydroksybenzoesan metylu (40 mg/10 ml) i propylu (6 mg/10 ml), które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe opóźnione). Tabl. do rozgryzania i żucia zawierają aspartam (3,75 mg w 1 tabl.) - nie należy ich stosować u pacjentów z fenyloketonurią.

Gaviscon - ciąża

Lek może być stosowany podczas ciąży, jeśli wymaga tego stan kliniczny. Preparat może być stosowany podczas karmienia piersią. Badania niekliniczne wykazały, że alginian nie wykazuje toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa. Badania kliniczne nie wskazują, aby lek wpływał negatywnie na płodność.

Gaviscon - efekty uboczne

Bardzo rzadko: zaburzenia oddechowe (np. skurcz oskrzeli), reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne, reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka).

Gaviscon - interakcje

Należy rozważyć zachowanie 2h odstępu pomiędzy przyjęciem preparatu a podaniem innych leków, zwłaszcza tetracyklin, digoksyny, fluorochinolonów, soli żelaza, ketokonazolu, neuroleptyków, hormonów tarczycy, penicylaminy, β-adrenolityków (atenololu, metoprololu, propranololu), glikokortykosteroidów, chlorochiny, estramustyny i bisfosfonianów (difosfonianów).

Gaviscon - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 10-20 ml zawiesiny lub 2-4 tabl., po posiłkach i przed snem (do 4 razy na dobę). Jeżeli objawy nie ustępują po 7 dniach leczenia, należy ponownie zweryfikować stan pacjenta. Szczególne grupy pacjentów. U dzieci w wieku poniżej 12 lat stosować tylko po konsultacji z lekarzem. U pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z niewydolnością wątroby nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością nerek wymagających znacznego ograniczenia podaży soli w diecie. Sposób podania. Tabletki przeżuć dokładnie przed połknięciem.

Gaviscon - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex