Znajdź lek

Glurenorm

Spis treści

Działanie

Doustny lek przeciwcukrzycowy, pochodna sulfonylomocznika II generacji. Lek zmniejsza stężenie glukozy we krwi wykazując działanie w obrębie i poza trzustką. W trzustce glikwidon stymuluje komórki beta do wydzielania insuliny, poprzez zwiększenie uwalniania insuliny za pośrednictwem glukozy. Poza trzustką redukuje oporność na insulinę w wątrobie i tkance tłuszczowej przez zwiększenie liczby receptorów insulinowych oraz przez stymulację mechanizmu postreceptorowego, indukowanego przez insulinę. Warunkiem zmniejszającego stężenie glukozy we krwi działania leku jest obecność endogennej insuliny. Efekt zmniejszenia stężenia glukozy we krwi rozpoczyna się 60-90 min po doustnym podaniu i osiąga maksimum po 2-3 h po podaniu. Działanie leku utrzymuje się przez 8-10 h i dlatego może on być uważany za lek krótkodziałający. Pacjenci z zaburzeniami nerek lub neuropatią cukrzycową mogą stosować glikwidon, ponieważ eliminacja leku przez nerki jest znikoma; lek jest skuteczny i bezpieczny dla pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania wątroby. Po jednorazowym podaniu 30 mg Cmax w osoczu krwi  osiągane jest po 2-3 h. Po podaniu doustnym lek wchłania sie praktycznie całkowicie. W znacznym stopniu (>99%) wiąże się z białkami osocza. Jest całkowicie metabolizowany głównie w wyniku reakcji hydroksylacji i demetylacji. Metabolity są nieczynne i w większości wydalane są z kałem. Jedynie niewielka ich ilość (5%) wydalana jest przez nerki.

Wskazania

Leczenie cukrzycy typu 2 u pacjentów w średnim wieku i starszych, kiedy przestrzeganie diety nie jest wystarczające do uregulowania metabolizmu węglowodanów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sulfonamidy. Pacjenci z cukrzycą typu 1. Śpiączka cukrzycowa i stan przedśpiączkowy. Cukrzyca powikłana kwasicą i ketozą. Pacjenci po resekcji trzustki. Pacjenci w trakcie leczenia ciężkich zakażeń. Pacjenci przed zabiegiem chirurgicznym. Ciężka niewydolność wątroby. Ostra przerywana porfiria (wątrobowa). Rzadkie dziedziczne schorzenia, w których może dochodzić do niezgodności z substancjami pomocniczymi preparatu.