Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗

Ibalgin

Spis treści

Reklama

Ibalgin - skład

1 tabl. powl. zawiera 400 mg ibuprofenu.

Reklama

Ibalgin - działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny i przeciwreumatyczny, pochodna kwasu propionowego. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn. Początek działania przeciwbólowego obserwuje się po 0,5 h, a max. działanie przeciwgorączkowe uzyskuje się po 2-4 h; utrzymuje się przez 4 - 8 h lub dłużej. Po podaniu doustnym ibuprofen jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego. Cmax w osoczu osiąga po około 1 - 2 h po podaniu. T0,5 wynosi około 2 h. Ibuprofen jest metabolizowany w wątrobie do dwóch głównych nieaktywnych metabolitów, które w tej postaci lub jako koniugaty wydalane są przez nerki razem z lekiem w postaci niezmienionej. Wydalanie przez nerki jest szybkie i całkowite. Ibuprofen wiąże się z białkami osocza w 99%.

Reklama

Ibalgin - wskazania

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (m.in. ból napięciowy i migrena), bóle zębów, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu. Gorączka różnego pochodzenia m.in. w stanach gorączkowych, w stanach zapalanych górnych dróg oddechowych, w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych. Bolesne miesiączkowanie.

Reklama

Ibalgin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną oraz na inne NLPZ lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wcześniejsze występowanie objawów alergii w postaci nieżytu nosa, pokrzywki, skurczu oskrzeli w wywiadzie i inne reakcje alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Zaburzenia hemokoagulacji i hemopoezy. Perforacja przewodu pokarmowego lub krwawienie w wywiadzie, również związane ze stosowaniem NLPZ. Czynny lub przebyty wrzód trawienny/krwotok (dwa lub więcej odrębne epizody udowodnionych owrzodzeń lub krwawień). III trymestr ciąży. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

Reklama

Ibalgin - ostrzeżenia

Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu z NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami COX - 2. Działania niepożądane mogą być zminimalizowane przez stosowanie najniższej dawki efektywnej przez najkrótszy czas konieczny do kontrolowania objawów. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania u pacjentów, u których występują: toczeń rumieniowaty układowy oraz inne choroby tkanki łącznej; choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna); nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenia czynności serca; zaburzenia czynności nerek, zaburzenia czynności wątroby, astma, zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia). U pacjentów z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi zażycie leku może wywołać skurcz oskrzeli. Jednoczesne, długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Istnieje ryzyko wystąpienia zaburzenia czynności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży. U pacjentów w podeszłym wieku istnieje większe ryzyko działań niepożądanych po zastosowaniu leków z grupy NLPZ szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą być śmiertelne. Ze względu na możliwość wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być śmiertelne i które występowały z objawami ostrzegawczymi lub bez nich lub poważnymi zdarzeniami ze strony przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie powikłanym krwotokiem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wieku, należy rozpocząć leczenie od najmniejszej możliwej dawki. U tych pacjentów, jak również u pacjentów wymagających jednocześnie małej dawki aspiryny lub innych leków mogących zwiększać ryzyko żołądkowo-jelitowe, należy rozważać zastosowanie terapii skojarzonej z lekami osłonowymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej). W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego należy przerwać stosowanie ibuprofenu. Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń żołądkowo-jelitowych lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy. Leki z grupy NLPZ powinny być stosowane z zachowaniem ostrożności u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), gdyż ich stan może ulec zaostrzeniu. Należy zachować ostrożność przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca w wywiadzie, ze względu na możliwość wystąpienia retencji płynów, nadciśnienia oraz obrzęków. Badania wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (na przykład zawału mięśnia sercowego lub udaru), jednak nie wskazują, że przyjmowanie ibuprofenu w małych dawkach (np. <1200 mg/dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka. W przypadku pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych, leczenie ibuprofenem należy stosować po jego starannym rozważeniu, przy czym należy unikać stosowania w dużych dawkach (2400 mg/dobę). Należy także starannie rozważyć włączenie długotrwałego leczenia pacjentów, u których występują czynniki ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), zwłaszcza jeśli wymagane są duże dawki ibuprofenu (2400 mg/dobę). Ze względu na wzrost ryzyka aseptycznego zapalenia opon mózgowych, należy zachować zwiększoną ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek i wątroby, z astmą, z toczniem rumieniowatym układowym i innymi chorobami tkanki łącznej. U pacjentów z grupy ryzyka, np. z ograniczoną czynnością serca i nerek, leczonych diuretykami lub z odwodnieniem o jakiejkolwiek etiologii, zaleca się monitorowanie czynności nerek, a jeśli pojawią się problemy ze wzrokiem, niewyraźne widzenie, mroczki, wadliwe postrzeganie kolorów, konieczne jest przerwanie leczenia. W przypadku pogorszenia czynności wątroby w związku z przyjmowaniem ibuprofenu, należy zaprzestać leczenia. W leczeniu długoterminowym zaleca się monitorowanie morfologii krwi oraz przeprowadzanie rutynowych testów monitorowania czynności wątroby. Częstsze monitorowanie parametrów hemokoagulacji jest wskazane u pacjentów stosujących antykoagulanty kumarynowe; wskazana jest również sporadyczna kontrola poziomu glukozy. Podczas leczenia należy unikać spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu. Przyjmowanie leku należy przerwać w przypadku pojawienia się pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian chorobowych błony śluzowej lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości, które mogą prowadzić do ciężkich reakcji skórnych, niektórych z nich śmiertelnych, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka; największe ryzyko dla tych reakcji istnieje na wczesnym etapie leczenia. Ibuprofen może maskować objawy infekcji (takich jak: gorączka, ból i obrzęk).

Reklama

Ibalgin - ciąża

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) na rozwój zarodka/płodu. Dane pochodzące z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia i występowania wad wrodzonych serca u płodu po stosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn na wczesnym etapie ciąży. Bezwzględne ryzyko wad układu krążenia przy stosowaniu leku wynosi ok. 1,5 % i uważa się, że wzrasta wraz ze wzrostem dawki oraz czasem leczenia. W przypadku stosowania ibuprofenu przez kobietę planującą ciążę lub podczas I i II trymestru ciąży, dawka powinna być najniższa, a czas leczenia najkrótszy. W III trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narazić płód na: działanie toksyczne na układ krążenia i układ oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego oraz nadciśnieniem płucnym), zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem, natomiast pod koniec ciąży matkę i płód na: wydłużenie czasu krwawienia, zahamowanie skurczów macicy, powodujące opóźnienie lub wydłużenie porodu, (ductus arteriosus), wywoływanie nadciśnienia płucnego u noworodka, w związku z tym ibuprofen jest przeciwwskazany w III trymestrze. Ibuprofen i jego metabolity przenikają do mleka kobiet karmiących piersią w wyjątkowo niewielkich stężeniach, dodatkowo lek ma krótki T0,5 w fazie eliminacji oraz brak jest dotychczasowych doniesień o szkodliwości dla niemowląt, w związku z tym może być stosowany podczas karmienia piersią w krótkotrwałym leczeniu bólu lub objawów zapalnych. Bezpieczeństwo po długotrwałym stosowaniu nie zostało ustalone. Stosowanie inhibitorów cyklooksygenazy/inhibitorów syntezy prostaglandyn może mieć negatywny wpływ na płodność kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest odwracalne i ustępuje po zakończeniu leczenia. Należy rozważyć przerwanie leczenia ibuprofenem u kobiet, które mają problemy z zajściem w ciążę lub u których przeprowadzana jest diagnostyka przyczyn bezpłodności.

Reklama

Ibalgin - efekty uboczne

Bardzo często: nudności, wymioty, zgaga, niestrawność, biegunka, zaparcia, wzdęcia. Często: ból nadbrzusza (brzucha). Niezbyt często: zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), bóle głowy, bezsenność, pokrzywka. Rzadko: nieżyt żołądka, wrzód trawienny (żołądka lub dwunastnicy), krwawienie z przewodu pokarmowego (krwawe stolce, krwawe wymioty), perforacja przewodu pokarmowego, zaburzenia czynności wątroby (zazwyczaj odwracalne), niewydolność serca, aseptyczne zapalenie opon mózgowych (szczególnie u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym i niektórymi kolagenozami), zaburzenia wzroku, wadliwe widzenie kolorów (zaburzenia percepcji kolorów -FAST), niedowidzenie toksyczne, skurcz oskrzeli (szczególnie u pacjentów z astmą), reakcja nadwrażliwości (gorączka, wysypka, hepatotoksyczność, obrzęk. Bardzo rzadko: wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna, zapalenie trzustki, obniżenie ciśnienia krwi, zaburzenia krwi (neutropenia, agranulocytoza, anemia aplastyczna lub hemolityczna, małopłytkowość, pancytopenia, leukopenia), czego pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła; powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa), kołatanie serca, zatrzymanie płynów i sodu nadciśnienie, bezsenność, depresja, chwiejność emocjonalna, zapalenie pęcherza moczowego, krwiomocz, niewydolność nerek, w tym śródmiąższowe zapalenie nerek lub zespół nerczycowy; reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka; rumień wielopostaciowy, ciężkie reakcje skórne, obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, hipotensja, wstrząs; zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej). Częstość nieznana: upośledzenie słuchu, reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (zespół DRESS), nadwrażliwość na światło. Najczęściej występujące działania niepożądane o charakterze pokarmowym. Mogą wystąpić wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, które mogą być śmiertelne zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Badania wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (na przykład zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu). W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Ibalgin - interakcje

Nie należy stosować jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym lub innymi NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy, gdyż istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym znaczącego zmniejszenia agregacji płytek krwi. Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego i ibuprofenu nie jest zalecane ze względu na możliwość kompetycyjnego hamowania działania małych dawek kwasu acetylosalicylowego, polegające na hamowaniu agregacji płytek krwi; jednak uważa się, że sporadyczne przyjmowanie ibuprofenu nie ma istotnego znaczenia klinicznego. NLPZ mogą zmniejszyć skuteczność działania leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi. Fenobarbital nasila metabolizm ibuprofenu. Ibuprofen może zmniejszać skuteczność działania leków moczopędnych. Jednoczesne przyjmowanie ibuprofenu i leków moczopędnych oszczędzających potas może prowadzić do hiperkaliemii. Leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi; stosowanie szczególnie z wysokimi dawkami ibuprofenu prowadzi do wydłużenia czasu protrombinowego oraz wzrostu ryzyka krwawienia. Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego oraz krwawienia wewnątrzczaszkowego przy jednoczesnym stosowania ibuprofenu z lekami przeciwpłytkowymi oraz selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIs). Leki z grupy NLPZ mogą powodować zwiększenie stężenia litu i metotreksatu w osoczu. Ibuprofen nasila toksyczność metotreksatu i baklofenu. Ibuprofen wydłuża czas krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie zydowudyną. Wzrost ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego oraz ryzyka rozwoju choroby wrzodowej przy jednoczesnym stosowaniu ibuprofenu i kortykoidów lub innych niesteroidowych leków przeciwreumatycznych. Ibuprofen zmniejsza skuteczność działania zwiększającego wydalanie kwasu moczowego probenecydu i sulfinpirazonemu. Wzrost ryzyka owrzodzenia lub krwawienia w przewodzie pokarmowym przy równoległym zażywaniu kortykosteroidów. Istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek przy jednoczesnym podawaniu ibuprofenu i takrolimusu. Ingerencja ibuprofenu w syntezę prostaglandyn w nerkach może nasilać nefrotoksyczność cyklosporyny, co prowadzi do zwiększonego ryzyka uszkodzenia nerek. U pacjentów stosujących NLPZ i antybiotyki z grupy chinolonów może istnieć większe ryzyko wystąpienia drgawek. Nie należy stosować NLPZ przez 8 - 12 dni po zakończeniu podawania mifeprystonu, ponieważ mogą osłabić jego działanie. NLPZ mogą nasilić niewydolność serca, zmniejszyć współczynnik filtracji kłębuszkowej (GFR) i zwiększyć stężenie glikozydów nasercowych w osoczu przy jednoczesnym stosowaniu leków.

Ibalgin - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku ≥ 12 lat. Zazwyczaj 1 tabl. co 4 h. Nie stosować więcej niż 3 tabl. w ciągu doby (1200 mg ibuprofenu). W przypadku młodzieży (w wieku ≥ 12 lat) należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegną nasileniu. W bolesnym miesiączkowaniu 1 tabl. co 4 - 6 h, max. 3 razy na dobę. Przeciwbólowo, przeciwgorączkowo: 1 tabl. max. 3 razy na dobę. Przerwa pomiędzy dwiema pojedynczymi dawkami wynosi co najmniej 4 h. Szczególne grupy pacjentów. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: lek nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na wielkość pojedynczej dawki. Osoby w podeszłym wieku: dawkowanie jest takie samo jaku dorosłych, lecz konieczna jest zwiększona ostrożność. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek: konieczna jest zwiększona ostrożność. Sposób podania. Lek należy popijać wodą. U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłku lub popicie mlekiem. Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów.

Ibalgin - uwagi

Lek nie wpływa na koncentrację. Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu w przypadku krótkotrwałego stosowania.


Podobne leki
Anapran
Bi-Profenid
Febrofen
Flugalin

Reklama

Które nietolerancje pokarmowe są dziedziczne?
Sprawdź!