Ibum

Spis treści

Ibum - Skład

5 ml zawiesiny zawiera 100 mg lub 200 mg ibuprofenu; zawiesina zawiera maltitol. 1 kaps. zawiera 200 mg lub 400 mg ibuprofenu; kaps. zawierają sorbitol i żółcień chinolinową.

Ibum - Działanie

Lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Wywiera działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe poprzez hamowanie cyklooksygenazy prostaglandynowej. Odwracalnie hamuje agregacje płytek krwi. Po podaniu doustnym dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 1-2 h. W 99% wiąże się z białkami osocza. Przenika do płynu maziowego. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem w postaci nieaktywnych metabolitów. T<sub>0,5</sub> w fazie eliminacji wynosi ok. 2 h.

Reklama

Ibum - Wskazania

Bóle różnego pochodzenia o słabym do umiarkowanego nasileniu: ból głowy (w tym migrena), ból gardła, bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, ból na skutek ząbkowania, bóle mięśni, stawów, kości, pourazowe, pooperacyjne, nerwobóle, bóle uszu w stanach zapalnych ucha środkowego. Stany gorączkowe w przebiegu grypy, przeziębienia, innych chorób zakaźnych lub w przebiegu odczynu poszczepiennego. Bolesne miesiączkowanie.

Ibum - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Występujące w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, skurczu oskrzeli lub astmy oskrzelowej - po kwasie acetylosalicylowym lub innych NLPZ. Czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja lub krwawienie, również po zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca. Jednoczesne przyjmowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. Skaza krwotoczna. III trymestr ciąży. Zawiesina doustna: krwawienia naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienia; zaburzenia krzepnięcia (ibuprofen może wydłużać czas krwawienia); zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu (takie jak małopłytkowość).

Ibum - Ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność u pacjentów z niektórymi schorzeniami, których przebieg może ulec pogorszeniu: toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych); choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna); nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca w wywiadzie (opisywano zatrzymanie płynów i obrzęki związane z przyjmowaniem NLPZ); zaburzenia czynności nerek; zaburzenia czynności wątroby; bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym; u osób z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz innymi chorobami alergicznymi (zażycie preparatu może wywołać skurcz oskrzeli). Należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku (istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ, szczególnie krwawień i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą prowadzić do zgonu) oraz u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego i pacjentów wymagających skojarzonego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji układu pokarmowego należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej). Ponadto ostrożność należy zachować stosując ibuprofen u pacjentów przyjmujących inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna lub leki antyagregacyjne takie jak kwas acetylosalicylowy. W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku. Zaleca się unikanie stosowania ibuprofenu w przypadku ospy wietrznej (ryzyko pogorszenia się ciężkich powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich). Ibuprofen może czasowo hamować czynność płytek krwi; należy uważnie monitorować stan pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia. Podczas długotrwałego stosowania leku, należy regularnie kontrolować parametry wątroby, czynność nerek i morfologię krwi. Leki z grupy NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączki. Zawiesina zawiera maltitol, kaps. zawierają sorbitol - z tego względu leku nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Kaps. zawierają żółcień chinolinową, która może powodować reakcje alergiczne.

Ibum - Ciąża

W III trymestrze ciąży preparat jest przeciwwskazany (zmniejszenie czynności skurczowej macicy, przedwczesne zamykanie przewodu tętniczego Botala, nadciśnienie płucne u noworodka, zwiększone ryzyko przedłużonego krwawienia u matki i dziecka, obrzęki u matki). W I i II trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania preparatu (brak badań). Ibuprofen i jego metabolity mogą w niewielkich ilościach przenikać do mleka matki. W dawkach zalecanych dla ww. wskazań przy krótkotrwałym stosowaniu nie ma konieczności odstawienia niemowląt od piersi. Ibuprofen, poprzez wpływ na owulację, może zaburzać płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po odstawieniu preparatu.

Ibum - Efekty uboczne

<u>Zawiesina 100 mg/5 ml (smak malinowy), kaps.</u> Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, ból głowy, pokrzywka, świąd. Rzadko: biegunka, wzdęcie, zaparcie, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, uczucie zmęczenia, obrzęki. Bardzo rzadko: smoliste stolce, krwiste wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, oliguria, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, retencja sodu, zaburzenia czynności wątroby, anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, hipotensja, wstrząs, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli. W pojedynczych przypadkach obserwowano: depresję, reakcje psychotyczne i szumy uszne, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych: sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączkę, dezorientację. <u> Zawiesina 100 mg/5 ml (smak bananowy), zawiesina 200 mg/5 ml.</u> Często: zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunki, zaparcia i niewielkie krwawienia w przewodzie pokarmowym (mogą powodować niedokrwistość). Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem oraz ataki astmy; ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i zmęczenie; zaburzenia widzenia; owrzodzenie przewodu pokarmowego z możliwym krwawieniem i perforacją, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroba Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka. Rzadko: szumy uszne. Bardzo rzadko: zaostrzenie stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi); anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza; ciężkie ogólne reakcje nadwrażliwości - obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk krtani z wewnętrznym zwężeniem dróg oddechowych, dolegliwość układu oddechowego, kołatanie serca, spadek ciśnienia krwi do wstrząsu zagrażającego życiu; reakcje psychotyczne, depresja; kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca; zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń w jelitach; zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, zwłaszcza w terapii długotrwałej, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby; ciężkie postaci reakcji skórnych jak rumień wielopostaciowy; reakcje pęcherzowe w tym zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka; ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich skóry (jako powikłania podczas ospy wietrznej); zmniejszenie wydalania mocznika, obrzęk szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, niewydolność nerek, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, którym może towarzyszyć ostra niewydolność nerek; martwica brodawek nerkowych (zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania); zwiększenie stężenia mocznika w surowicy. Ibuprofen stosowany szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg/dobę) może powodować niewielkie zwiększenie ryzyka zatorów tętnic.

Ibum - Interakcje

Ibuprofenu, podobnie jak innych leków z grupy NLPZ, nie należy stosować jednocześnie z poniżej wymienionymi lekami lub zaleca się zachowanie ostrożności: kwas acetylosalicylowy, wyłączając kwas acetylosalicylowy w małych dawkach (nie więcej niż 75 mg/dobę), inne leki z grupy NLPZ i glikokortykosteroidy (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); leki przeciwnadciśnieniowe (leki z grupy NLPZ mogą zmniejszyć skuteczność działania leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi); leki moczopędne (istnieją nieliczne dowody na zmniejszenie skuteczności działania leków moczopędnych); leki przeciwzakrzepowe (leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie leków obniżających krzepliwość krwi, NLPZ mogą zwiększać działanie takich leków przeciwzakrzepowych, jak warfaryna (acenokumarol)); lit, metotreksat, glikozydy naparstnicy, fenytoina (leki z grupy NLPZ mogą powodować zwiększenie stężenia w osoczu tych substancji; zaleca się kontrolę stężeń tych substancji w surowicy w przypadku długotrwałego stosowania oraz kontrolę czynności nerek w przypadku leczenia skojarzonego z metotreksatem); zydowudyna (istnieją dowody na wydłużenie okresu krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie ibuprofenem i zydowudyną). Ponadto należy zachować ostrożność podczas stosowania ibuprofenu z następującymi substancjami: takrolimus, cyklosporyna (zwiększone ryzyko wystąpienia działania toksycznego na nerki); leki przeciwpłytkowe i SSRI (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego); sulfonylomocznik (należy kontrolować stężenie glukozy we krwi); probenecyd, sulfinpirazon (ryzyko opóźnienia wydalania ibuprofenu); baklofen (ryzyko toksycznego działania baklofenu); rytonawir (ryzyko zwiększenia stężenia leków z grupy NLPZ w osoczu); aminoglikozydy (leki z grupy NLPZ mogą zmniejszyć wydalanie aminoglikozydów); antybiotyki z grupy chinolonów (zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek); worykonazol, flukonazol lub inne silne inhibitory enzymu CYP2C9 (należy rozważyć zmniejszenie dawki ibuprofenu); kaptopryl (ibuprofen hamuje działanie kaptoprylu na wydalanie sodu); cholestyramina (wchłanianie ibuprofenu jest opóźnione i zmniejszone; leki należy podawać w odstępach kilku godzin).

Ibum - Dawkowanie

Doustnie. <u>Kapsułki.</u> Dorośli i dzieci >12. lat: 200-400 mg co 4-6 h; maksymalnie 1200 mg/dobę w dawkach podzielonych. <u>Zawiesina.</u> 20-30 mg/kg mc. <I>Zawiesina 100 mg/5 ml</I>. Niemowlęta 3-6 mż. (5-7,6 kg): 2,5 ml 3 razy na dobę (150 mg/dobę); niemowlęta 6-12 mż. (7,7-9 kg): 2,5 ml 3-4 razy na dobę (150-200 mg/dobę); dzieci 1-3 lat (10-15 kg): 5 ml 3 razy na dobę (300 mg/dobę); dzieci 4-6 lat (16-20 kg): 7,5 ml 3 razy na dobę (450 mg/dobę); dzieci 7-9 lat (21-29 kg): 10 ml 3 razy na dobę (600 mg/dobę); dzieci 10-12 lat (30-40 kg): 15 ml 3 razy na dobę (900 mg/dobę); dzieci o mc. powyżej 40 kg: 15-20 ml 3-4 razy na dobę (900-1200 mg/dobę). Odstępy między dawkami powinny wynosić co najmniej 6 h. <I>Zawiesina 200 mg/5 ml</I>. Niemowlęta 3-6 mż. (5-7,6 kg): 1,25 ml 3 razy na dobę (150 mg/dobę); niemowlęta 6-12 mż. (7,7-9 kg): 1,25 ml 3-4 razy na dobę (150-200 mg/dobę); dzieci 1-3 lat (10-15 kg): 2,5 ml 3 razy na dobę (300 mg/dobę); dzieci 4-6 lat (16-20 kg): 3,75 ml 3 razy na dobę (450 mg/dobę); dzieci 7-9 lat (21-29 kg): 5 ml 3 razy na dobę (600 mg/dobę); dzieci 10-12 lat (30-40 kg): 7,5 ml 3 razy na dobę (900 mg/dobę); dzieci o mc. powyżej 40 kg: 7,5-10 ml 3-4 razy na dobę (900-1200 mg/dobę). Odstępy między dawkami powinny wynosić co najmniej 6 h. Leku nie stosować dłużej niż 3 dni.

Ibum - Uwagi

Pharmindex
<-- popup -->