Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Ibuprofen Teva

Spis treści

Reklama

Ibuprofen Teva - skład

1 ml syropu zawiera 40 mg ibuprofenu. Preparat zawiera sacharozę i glukozę.

Reklama

Ibuprofen Teva - działanie

Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, przeciwbólowym, który hamuje syntezę prostaglandyn. Ponadto hamuje agregację płytek wywoływaną przez ADP i kolagen. Po podaniu doustnym, ibuprofen jest częściowo wchłaniany z żołądka, a następnie całkowicie wchłaniany w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie w osoczu następuje po 1-2 h. Silnie wiąże się z białkami osocza (w 99%). Po przejściu przez wątrobę (hydroksylacja, karboksylacja) farmakologicznie nieaktywne metabolity są całkowicie usuwane, głównie przez nerki (90%) oraz z żółcią. T0,5 w fazie eliminacji wynosi około 2 h.

Reklama

Ibuprofen Teva - wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawowe bólu o łagodnym do umiarkowanego nasilenia oraz gorączki.

Reklama

Ibuprofen Teva - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen lub pozostałe składniki preparatu. Potwierdzone reakcje skurczu oskrzeli, astmy, nieżytu nosa lub pokrzywki po wcześniejszym przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Niesprecyzowane zaburzenia hematopoezy. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek lub ciężkie i niekontrolowane zaburzenia serca. III trymestr ciąży. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacji w wywiadzie jako wynik wcześniejszej terapii NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie (dwa lub więcej różnych potwierdzonych epizodów owrzodzeń lub krwawienia). Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg klasyfikacji NYHA). Krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie. Ciężkie odwodnienie spowodowane wymiotami, biegunką lub niedostatecznym uzupełnianiem płynów. Syrop 200 mg/5 ml jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 10 kg (1. rż.), ponieważ dawka ta jest nieodpowiednia ze względu na wyższą zawartość substancji czynnej.

Reklama

Ibuprofen Teva - ostrzeżenia

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów, u których występują: toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej, wrodzone zaburzenia metabolizmu porfiryny (np. ostra przerywana porfiria), zaburzenia czynności nerek lub wątroby, odwodnienie, alergie (np. reakcje skórne na inne leki, astma, katar sienny), przewlekły obrzęk błony śluzowej nosa lub przewlekła, restrykcyjna choroba płuc, bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym. Ostrożnie stosować u pacjentów, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego (pacjenci z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, szczególnie powikłaną krwotokiem i perforacją przewodu pokarmowego; pacjenci przyjmujący kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe, przeciwpłytkowe, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny; osoby w podeszłym wieku) - u tych pacjentów należy stosować najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną ibuprofenu i rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi. Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi lekami z grupy NLPZ, łącznie z selektywnymi inhibitorami COX-2. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub serca, z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu, z zatrzymaniem płynów lub obrzękami, z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (nadciśnienie, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy, chorobą Leśniowskiego-Crohna, zaburzeniami czynności wątroby. W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego, wysypki skórnej, zmian chorobowych dotyczących błon śluzowych lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości lek należy natychmiast odstawić. Lek może maskować objawy istniejącego zakażenia. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami nietolerancji fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować preparatu. 5 ml syropu zawiera 1 g sacharozy i 0,45 g glukozy, co odpowiada około 0,12 jednostki chlebowej.

Reklama

Ibuprofen Teva - ciąża

Ibuprofenu nie należy przyjmować w I i II trymestrze ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne. W przypadku stosowania ibuprofenu przez kobietę planującą ciążę lub będącą w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. Ibuprofen jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży (mogą wystąpić zaburzenia serca i płuc; zaburzenia czynności nerek, które mogą postępować do niewydolności nerek z małowodziem; u matki oraz noworodka pod koniec ciąży; możliwe wydłużenie czasu krwawienia, działanie hamujące agregację płytek krwi, które może wystąpić nawet po podaniu bardzo małych dawek; hamowanie skurczów macicy prowadzące do opóźnionego i wydłużonego porodu). Żadne działania niepożądane u niemowląt nie są znane, dlatego na ogół przerywanie karmienia piersią w przypadku krótkotrwałego stosowania zalecanych dawek w leczeniu bólu lub gorączki nie jest konieczne. Stosowanie ibuprofenu może zaburzać płodność u kobiet i nie jest zalecane u kobiet planujących zajść w ciążę. U kobiet mających trudności z zajściem w ciążę lub poddających się badaniu niepłodności należy rozważyć odstawienie ibuprofenu.

Reklama

Ibuprofen Teva - efekty uboczne

Często: dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego (jak np. zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia i nieznaczna utrata krwi z przewodu pokarmowego, która w wyjątkowych przypadkach może prowadzić do niedokrwistości). Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem, napady astmy (z prawdopodobieństwem wystąpienia spadku ciśnienia krwi), ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie, zaburzenia widzenia, owrzodzenie przewodu pokarmowego, potencjalnie z krwawieniem i perforacją ściany, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, nasilenie zapalenia okrężnicy czy choroby Leśniowskiego-Crohna, nieżyt żołądka. Rzadko: szumy uszne, uszkodzenie tkanki nerek (martwica brodawek nerkowych) - szczególnie w leczeniu długotrwałym, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Bardzo rzadko: nasilenie stanów zapalnych związanych z zakażeniem występujące jednocześnie ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. wystąpienie martwiczego zapalenia powięzi), zaburzenia hematopoezy (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza; pierwszymi objawami mogą być: gorączka, ból gardła, nadżerki błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, ciężkie wyczerpanie, krwawienie z nosa lub skóry), ciężkie reakcje nadwrażliwości (mogące charakteryzować się obrzękiem twarzy, języka i krtani z zaciśnięciem dróg oddechowych, dusznością, tachykardią i niedociśnieniem tętniczym, co może prowadzić do zagrażającego życiu wstrząsu), reakcje psychotyczne, depresja, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, powstawanie przeponopodobnych przewężeń w świetle jelit, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (szczególnie po długotrwałym leczeniu), niewydolność wątroby, ostre zapalenia wątroby, zmiany pęcherzowe skóry (w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie sie naskórka - zespół Lyella), łysienie, skąpomocz i obrzęk (zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek), zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek z towarzyszeniem ostrej niewydolności nerek. Pojedyncze przypadki: u pacjentów z uprzednio występującymi zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy i mieszana choroba tkanki łącznej) obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (jak np. silne bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka, sztywność karku czy dezorientacja); podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry z powikłaniami ze strony tkanek miękkich. Dane kliniczne wskazują na to, że stosowanie ibuprofenu, szczególnie w dużej dawce (2400mg/dobę), mogą wiązać się z niewielkim zwiększeniem ryzyka występowania zdarzeń zakrzepowych w naczyniach tętniczych (np. zawał mięśnia sercowego lub udar).

Ibuprofen Teva - interakcje

Jednoczesne stosowanie ibuprofenu i digoksyny, fenytoiny lub litu może zwiększać stężenie tych leków we krwi. Ibuprofen może osłabiać działanie leków moczopędnych i przeciwnadciśnieniowych. Z powodu zwiększonego ryzyka działania nefrotoksycznego, pacjentów należy odpowiednio nawadniać i okresowo kontrolować czynność nerek, po rozpoczęciu oraz podczas leczenia skojarzonego. Jednoczesne stosowanie ibuprofenu i innych NLPZ lub kortykosteroidów zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego – należy unikać jednoczesnego stosowania. Równoczesne podanie kwasu acetylosalicylowego może zmniejszać jego działanie polegające na hamowaniu agregacji płytek krwi. Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z lekami przeciwzakrzepowymi i antyagregacyjnymi może zwiększyć ryzyko krwawienia. Jednoczesne stosowanie NLPZ i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) może zwiększyć ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego. W badaniach klinicznych wykazano występowanie interakcji między ibuprofenem i lekami przeciwcukrzycowym (pochodnymi sulfonylomocznika), przy równoległym stosowaniu tych leków zaleca się sprawdzenie stężenia glukozy we krwi jako środek ostrożności. Jednoczesne stosowanie probenecidu lub sulfinpyrazonu może powodować opóźnienie wydalania ibuprofenu. U pacjentów stosujących NLPZ i chinolony istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek. W badaniu z worykonazolem i flukonazolem (inhibitory CYP2C9) wykazano wzrost ekspozycji na ibuprofen S (+) o ok. 80-100% - należy rozważyć obniżenie dawki ibuprofenu. Jednoczesne spożywanie alkoholu podczas stosowania NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących układu pokarmowego lub o.u.n.

Ibuprofen Teva - dawkowanie

Doustnie. Zwykle stosowana dawka wynosi 7-10 mg/kg mc. w dawce pojedynczej, aż do maksymalnej całkowitej dawki dobowej wynoszącej 30 mg/kg mc. Należy zachować co najmniej 6-godzinną przerwę pomiędzy dawkami. Dzieci ≥40 kg (dorośli i dzieci powyżej 12 lat) - 5-10 ml w dawce pojedynczej, maksymalna dawka dobowa - 30 ml; dzieci 30-39 kg (10-12 lat) - 5 ml w dawce pojedynczej, maksymalna dawka dobowa - 20 ml; dzieci 20-29 kg (6-9 lat) - 5 ml w dawce pojedynczej, maksymalna dawka dobowa - 15 ml; dzieci 16-19 kg (3-6 lat) - 2,5 ml w dawce pojedynczej, maksymalna dawka dobowa - 10 ml; dzieci 10-15 kg (1-3 lata) - 2,5 w dawce pojedynczej, maksymalna dawka dobowa - 7,5 ml; Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku dostosowywanie dawki nie jest konieczne (ze względu na możliwe działania niepożądane, należy zachować ostrożność). Pacjenci z lekkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek nie wymagają zmniejszenia dawki leku; u pacjentów z ciężką niewydolnością czynności nerek lek jest przeciwwskazany. Pacjenci z lekkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby nie wymagają zmniejszenia dawki leku; u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby lek jest przeciwwskazany. Zaleca się aby pacjenci z wrażliwą błoną śluzową żołądka przyjmowali ibuprofen podczas posiłków.

Ibuprofen Teva - uwagi

Podczas długotrwałego stosowania należy regularnie kontrolować czynność wątroby, nerek oraz morfologię krwi. Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych takich jak zmęczenie, zawroty głowy i zaburzenia widzenia podczas stosowania preparatu, w pojedynczych przypadkach może wystąpić zaburzenie zdolności reagowania i aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz obsługiwania maszyn. Dotyczy to tym bardziej przypadków jednoczesnego spożywania alkoholu.


Podobne leki
Anapran
Bi-Profenid
Febrofen
Flugalin

Reklama

Które nietolerancje pokarmowe są dziedziczne?
Sprawdź!