Znajdź lek

Ibuprofen Teva

Spis treści

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny, pochodna kwasu propionowego. Działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn. Ibuprofen wykazuje także zdolność odwracalnego zahamowania agregacji płytek krwi. Hamuje syntezę prostaglandyn w macicy, skutkiem czego zmniejsza spoczynkowe i wysiłkowe ciśnienie wewnątrzmaciczne, okresowy skurcz macicy i ilość prostaglandyn uwalnianych do krążenia. Przypuszcza się, że te zmiany powodują łagodzenie bólu miesiączkowego. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, Cmax osiągane jest w ciągu 1-2 h po podaniu. Wiąże się z białkami osocza w ok. 99%. Metabolizowany jest w wątrobie (hydroksylacja, karboksylacja) do nieaktywnych metabolitów, wydalanych głównie przez nerki (90%), a także z żółcią. T0,5 wynosi ok. 2,5 h.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawowe (u dzieci o masie ciała od 20 kg, w wieku ≥6 lat, młodzieży i dorosłych): bólów łagodnych do umiarkowanych takich, jak ból głowy, ból zęba, bóle menstruacyjne; ostrych migrenowych bólów głowy z lub bez aury; gorączki.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, katar, pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy) jako odpowiedź na stosowanie kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, związana z uprzednim leczeniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa lub krwawienie z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej silne, potwierdzone epizody owrzodzeń lub krwawień). Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca. Krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie. Niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego. Znaczne odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym nawodnieniem). III trymestr ciąży. Dzieci o masie ciała poniżej 20 kg lub w wieku poniżej 6 lat.