Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗

Iburion

Spis treści

Reklama

Iburion - skład

1 tabl. powl. zawiera 200 mg, 400 mg lub 600 mg ibuprofenu. Preparat zawiera sacharozę i laktozę (tabl. 600 mg).

Reklama

Iburion - działanie

Lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Wywiera działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe poprzez hamowanie cyklooksygenazy prostaglandynowej. Odwracalnie hamuje agregację płytek krwi. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu 1-2 h. T0,5 wynosi ok. 2 h. Z białkami osocza wiąże się w około 99%. 60% dawki ibuprofenu wydala się z moczem, reszta jest eliminowana z kałem. Cała podana dawka zostaje usunięta w ciągu 24 h.

Iburion - wskazania

Tabl. 200 mg, 400 mg. Ostre stany bólowe o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego np. ból głowy, bóle zębów, bóle pleców, bóle mięśni i stawów. Gorączka w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych. Bolesne miesiączkowanie bez przyczyny organicznej. Tabl. 600 mg. Choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów.

Reklama

Iburion - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen lub inne składniki preparatu. Wcześniej występująca nadwrażliwość (objawy astmy, pokrzywka, zapalenie błony śluzowej nosa) na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ. Stany ze zwiększoną skłonnością do krwawień. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, związane ze stosowaniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie (dwa lub więcej oddzielnych epizodów udokumentowanego owrzodzenia lub krwawienia). Marskość wątroby. Ciężka niewydolność serca i ciężkie zaburzenia czynności nerek (filtracja kłębuszkowa <30 ml/min). III trymestr ciąży.

Reklama

Iburion - ostrzeżenia

Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu i NLPZ, w tym selektywnych inhibitorów COX-2. Stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku, ze względu na większe ryzyko działań niepożądanych, w tym krwawień z przewodu pokarmowego i (lub) perforacji oraz zaburzeń czynności nerek, serca lub wątroby. U pacjentów z owrzodzeniem przewodu pokarmowego w wywiadzie, zwłaszcza jeśli nastąpiło powikłanie krwotokiem lub perforacją i u pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność i rozpocząć leczenie od jak najmniejszej dawki i rozważyć zastosowanie leczenia skojarzonego z lekami osłonowymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej). U pacjentów przyjmujących równocześnie kwas acetylosalicylowy w małej dawce lub inne leki, zwiększające ryzyko powikłań dotyczących przewodu pokarmowego należy również rozważyć stosowanie preparatów osłonowych. Preparat należy odstawić w przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia oraz pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości. Pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym, z zaburzeniami hematologicznymi lub z zaburzeniami krzepnięcia należy starannie obserwować podczas leczenia. U pacjentów z astmą konieczne jest zachowanie ostrożności podczas stosowania preparatu. Należy rozważyć ryzyko zatrzymania płynów i wystąpienia zaburzeń czynności nerek, w przypadku leczenia pacjentów z niewydolnością serca o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, chorobą nerek lub chorobą wątroby, zwłaszcza jeśli jednocześnie stosowane są leki moczopędne. Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia tj.: doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe m.in. warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki antyagregacyjne m.in. kwas acetylosalicylowy. Ze względu na zawartość sacharozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Tabl. 600 mg. Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, zaawansowaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obowodowych i (lub) chorobami naczyń mózgowych oraz pacjenci z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia powinni być leczeni po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. Ze względu na zawartość laktozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Iburion - ciąża

W I i II trymestrze ciąży nie stosować preparatu, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. W III trymestrze ciąży preparat jest przeciwwskazany (zmniejszenie czynności skurczowej macicy, przedwczesne zamykanie przewodu tętniczego Botalla, nadciśnienie płucne u noworodka, zwiększone ryzyko przedłużonego krwawienia u matki i dziecka, obrzęki u matki). Ibuprofen i jego metabolity mogą w niewielkich ilościach przenikać do mleka matki. W dawkach zalecanych dla ww. wskazań przy krótkotrwałym stosowaniu nie ma konieczności odstawienia niemowląt od piersi. Ibuprofen może zaburzać płodność u kobiet przez wpływ na owulację, stąd nie zaleca się stosowania u kobiet planujących ciążę. Działanie to jest przemijające i ustępuje po odstawieniu preparatu.

Reklama

Iburion - efekty uboczne

Często: zmęczenie, ból głowy; niestrawność, biegunka, zaparcia, nudności, wymioty, ból brzucha; wyprysk. Niezbyt często: krwotoki, owrzodzenia, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; pokrzywka, świąd, plamica, obrzęk naczynioruchowy; zapalenie błony śluzowej nosa, astma; bezsenność, łagodny lęk; zaburzenia widzenia; zaburzenia słuchu. Rzadko: obrzęki, reakcje anafilaktyczne; niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, zatrzymanie płynów; leukopenia, trombocytopenia; zapalenie błony śluzowej żołądka, krwioplucie, zapalenie okrężnicy, smoliste stolce, perforacja, wzdęcia z oddawaniem gazów, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia okrężnicy i choroby Leśniowskiego-Crohna; reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórkowa, rumień wielopostaciowy; zaburzenia wątroby; jałowe zapalenie opon mózgowych; depresja, dezorientacja; zaburzenia czynności nerek; niedowidzenie toksyczne. Ibuprofen może powodować wydłużenie czasu krwawienia poprzez odwracalne zahamowanie agregacji płytek krwi. Ibuprofen, zwłaszcza w dużej dawce stosowany długotrwale może zwiększać ryzyko zatorów tętnic.

Iburion - interakcje

Należy unikać jednoczesnego podawania preparatu z kwasem acetylosalicylowy, kortykosteroidami, lekami antyagregacyjnymi i selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia i owrzodzenia z przewodu pokarmowego. Ibuprofen zmniejsza klirens kanalikowy metotreksatu o połowę i może nasilać działanie toksyczne metotreksatu, należy unikać leczenia skojarzonego. Leków z grupy NLPZ nie należy łączyć z tyklopidyną ze względu na addytywne działanie hamujące czynność płytek krwi. NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych np. warfaryny, należy unikać jednoczesnego stosowania tych preparatów.

Iburion - dawkowanie

Leczenie należy rozpocząć od najmniejszej skutecznej dawki, tak aby później można je było skorygować w zależności od reakcji terapeutycznej i potencjalnych działań niepożądanych. Tabl. 200 mg, 400 mg. Ostre stany bólowe i gorączka w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych: dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 200-400 mg w pojedynczej dawce lub 3-4 razy na dobę, maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg, odstęp pomiędzy dwoma dawkami powinien wynosić co najmniej 4 h; dzieci 6-12 lat (o mc.>20 kg): 200 mg 1-3 razy na dobę, odstęp pomiędzy dwoma dawkami powinien wynosić 6-8 h. Bolesne miesiączkowanie: 400 mg 1-3 razy na dobę w razie potrzeby, odstęp pomiędzy dwoma dawkami powinien wynosić co najmniej 4 h. Tabl. 600 mg. Choroby reumatyczne: zwykle 600 mg 3 razy na dobę, maksymalna dawka dobowa wynosi 2400 mg, pierwszą dawkę należy przyjmować na czczo, aby uzyskać szybkie zmniejszenie wczesnoporannej sztywności stawów.
U pacjentów z niewydolnością nerek należy zredukować dawkę.

Iburion - uwagi

W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Anapran
Bi-Profenid
Febrofen
Flugalin

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!