Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Lactulose Abbott

Spis treści

Reklama

Lactulose Abbott - skład

5 ml roztworu zawiera 3,335 g laktulozy.

Reklama

Lactulose Abbott - działanie

W okrężnicy laktuloza ulega rozkładowi przez florę bakteryjną do kwasów organicznych o niskiej masie cząsteczkowej. Kwasy te powodują obniżenie pH w świetle okrężnicy, a poprzez działanie osmotyczne – zwiększenie objętości zawartej w niej treści. Działania te stymulują perystaltykę okrężnicy i prowadzą do przywrócenia prawidłowej konsystencji stolca. Zaparcie ustępuje i dochodzi do przywrócenia fizjologicznego rytmu pracy okrężnicy. W przypadku encefalopatii wątrobowej, działaniu leku przypisywano zahamowanie wzrostu populacji bakterii proteolitycznych wskutek zwiększenia ilości bakterii kwasolubnych (np. pałeczek kwasu mlekowego), przekształcenie amoniaku do postaci zjonizowanej w wyniku zakwaszenia treści okrężnicy, przeczyszczenie w wyniku niskiego pH w okrężnicy, jak również działanie osmotyczne i zmianę bakteryjnego metabolizmu azotu poprzez stymulowanie bakterii do wykorzystywania amoniaku do syntezy białek bakteryjnych. W tym kontekście należy jednak pamiętać, że występowanie samej tylko hiperamonemii nie wystarcza do wyjaśnienia neuropsychiatrycznych objawów encefalopatii wątrobowej. Amoniak może jednak stanowić związek wzorcowy dla innych substancji azotowych. Laktuloza wchłania się jedynie w niewielkim stopniu po podaniu doustnym i dociera do okrężnicy w postaci niezmienionej, gdzie jest metabolizowana przez florę bakteryjną. Ulega pełnemu zmetabolizowaniu w dawkach 40-75 ml; po podaniu większych dawek pewna ilość leku może być wydalana w postaci niezmienionej.

Reklama

Lactulose Abbott - wskazania

Leczenie objawowe zaparć i encefalopatii wątrobowej.

Reklama

Lactulose Abbott - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Galaktozemia. Organiczne choroby zapalne jelit (wrzodziejące zapalenie okrężnicy i odbytnicy, choroba Crohna), niedrożność przewodu pokarmowego lub zespoły poniedrożności, przebiegające z bólem objawy brzuszne o nieustalonej przyczynie.

Reklama

Lactulose Abbott - ostrzeżenia

Nie zaleca się długotrwałego stosowania preparatu inaczej niż pod kontrolą lekarską. Zaleca się konsultację lekarską w przypadku niewystarczającego efektu terapeutycznego po kilku dniach stosowania. Dawka stosowana zazwyczaj w leczeniu zaparcia nie powinna stanowić problemu dla osób chorych na cukrzycę; wartość energetyczna dawki 30 ml wynosi 116 kJ (28 kcal), i jest mało prawdopodobne, aby wpływała niekorzystnie na przebieg cukrzycy. Dawka stosowana w leczeniu śpiączki wątrobowej lub stanu przedśpiączkowego jest na ogół dużo większa i należy brać to pod uwagę u osób z cukrzycą. Preparat należy podawać ostrożnie pacjentom z nietolerancją laktozy. U dzieci leki przeczyszczające powinny być stosowane w wyjątkowych przypadkach i pod nadzorem lekarza. Należy wziąć pod uwagę fakt, że podczas leczenia może dojść do zaburzenia odruchu defekacji. Ponieważ biegunka wywołana laktulozą może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej, lek należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów podatnych na występowanie zaburzeń elektrolitowych (np. pacjenci z upośledzoną czynnością nerek lub wątroby, pacjenci przyjmujący jednocześnie leki diuretyczne). Ze względu na zawartość laktozy, galaktozy i niewielkiech ilości fruktozy nie należy stosować preparatu u pacjentów z rzadko występującymi chorobami dziedzicznymi: nietolerancją galaktozy lub fruktozy, niedoborem laktazy Lapp lub złym wchłanianiem glukozy-galaktozy.

Reklama

Lactulose Abbott - ciąża

Zastosowanie laktulozy podczas ciąży i laktacji można rozważyć, jeżeli zostanie uznane to za konieczne. Lek może być stosowany podczas karmienia piersią.

Reklama

Lactulose Abbott - efekty uboczne

Mogą wystąpić: wzdęcia, bóle brzucha, nudności i wymioty. w przypadku stosowania zbyt dużych dawek - biegunka. W przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek (tylko w leczeniu encefalopatii wrotnoukładowej) u pacjenta mogą wystąpić zaburzenia równowagi elektrolitowej z powodu biegunki.

Lactulose Abbott - interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi lekami.

Lactulose Abbott - dawkowanie

Doustnie. Dawkowanie należy dostosowywać indywidualnie. Zaparcia. Dorośli i młodzież (≥ 15 lat): dawka początkowa 15-45 ml na dobę, dawka podtrzymująca 10-25 ml na dobę; dzieci (7-14 lat): dawka początkowa 15 ml na dobę, dawka podtrzymująca 10 ml na dobę; dzieci (1-6 lat): dawka początkowa 5-10 ml na dobę, dawka podtrzymująca 5-10 ml na dobę; niemowlęta (poniżej 1 roku): dawka początkowa 2,5-5 ml na dobę, dawka podtrzymująca 2,5-5 ml na dobę. Lek można stosować w pojedynczej dawce dobowej lub w dwóch dawkach podzielonych, używając miarki do odmierzania dawki. Po kilku dniach dawka początkowa może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej na podstawie uzyskanej odpowiedzi na leczenie. Efekt leczniczy może wystąpić po kilku dniach (2-3 dni) leczenia. Encefalopatia wątrobowa (wyłącznie u dorosłych): dawka początkowa 30-50 ml 3 razy na dobę. Dawka ta może być zmodyfikowana do dawki podtrzymującej, aby uzyskać codziennie od 2 do 3 miękkich stolców. Roztwór laktulozy może być podawany rozcieńczony lub nierozcieńczony. W przypadku jednej dawki dobowej należy ją przyjmować o tej samej porze np. podczas śniadania. Pojedynczą dawkę należy połknąć bez zbyt długiego przetrzymywania w jamie ustnej.

Lactulose Abbott - uwagi

W trakcie stosowania leków przeczyszczających należy przyjmować dużo płynów.


Podobne leki
Duphalac Fruit
Forlax
Lek Fortrans – działanie i dawkowanie. Jak stosować?
Lactulosum Takeda

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!