Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Lactulosum Amara

Spis treści

Reklama

Lactulosum Amara - skład

15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy ciekłej.

Reklama

Lactulosum Amara - działanie

Lek przeczyszczający o działaniu osmotycznym. W okrężnicy laktuloza ulega rozkładowi przez bakterie jelita grubego do kwasów organicznych o niskiej masie cząsteczkowej. Kwasy te powodują obniżenie pH w świetle okrężnicy, a poprzez działanie osmotyczne - wzrost objętości treści okrężnicy. Działania te stymulują perystaltykę okrężnicy i prowadzą do przywrócenia prawidłowej konsystencji stolca. Dochodzi do ustąpienia zaparcia i przywrócenia fizjologicznego rytmu perystaltyki jelita grubego. U osób z encefalopatią wątrobową działanie leku przypisywano zahamowaniu wzrostu populacji bakterii proteolitycznych w wyniku zwiększenia liczby bakterii acidofilnych (np. pałeczek kwasu mlekowego), stabilizacji amoniaku w postaci jonowej w wyniku zakwaszenia treści okrężnicy, przeczyszczeniu w wyniku niskiego pH w okrężnicy oraz efektowi osmotycznemu, jak również zmianom metabolizmu azotu bakteryjnego w wyniku stymulacji bakterii do wykorzystywania amoniaku do syntezy białek bakteryjnych. Laktuloza wchłania się jedynie w niewielkim stopniu po podaniu doustnym. Dociera do okrężnicy w postaci niezmienionej. Tam jest metabolizowana przez florę bakteryjną jelita grubego. Ulega pełnemu zmetabolizowaniu w dawkach do 40-75 ml; w większych dawkach pewna część podanej ilości leku może być wydalana w postaci niezmienionej.

Reklama

Lactulosum Amara - wskazania

Przewlekłe zaparcia. Encefalopatia w przebiegu niewydolności wątroby u dorosłych (stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa).

Reklama

Lactulosum Amara - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na laktulozę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niedrożność przewodu pokarmowego lub ryzyko perforacji przewodu pokarmowego. Zwiększenie stężenia galaktozy we krwi (galaktozemia). Nietolerancja laktozy.

Reklama

Lactulosum Amara - ostrzeżenia

Zaleca się konsultację lekarską w przypadku: występowania przed rozpoczęciem leczenia objawów brzusznych z towarzyszącym bólem o nieustalonej przyczynie; niezadowalającego efektu terapeutycznego po kilku dniach stosowania laktulozy. Przewlekłe stosowanie źle dobranych dawek i niewłaściwe stosowanie może prowadzić do biegunki i zaburzeń równowagi elektrolitowej. Podczas długotrwałego stosowania dużych dawek laktulozy w encefalopatii wątrobowej należy kontrolować stężenie sodu i potasu w surowicy.

Reklama

Lactulosum Amara - ciąża

Preparat w zalecanych dawkach może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie przewiduje się wpływu na płodność, ze względu na niewielką ekspozycję ogólnoustrojową.

Reklama

Lactulosum Amara - efekty uboczne

Bardzo często: biegunka. Często: wzdęcia, bóle brzucha, nudności i wymioty. Niezbyt często: zaburzenia równowagi elektrolitowej w wyniku biegunki. Spodziewany jest taki sam profil bezpieczeństwa u dzieci jak i u dorosłych.

Lactulosum Amara - interakcje

Laktuloza obniża pH w okrężnicy, leki których uwalnianie zależne jest od pH mogą ulegać inaktywacji. Jednoczesne stosowanie laktulozy z: lekami zobojętniającymi kwas solny może hamować obniżanie przez laktulozę pH treści jelitowej, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (np. acenokumarolem, fenprokumonem) - nasila działanie tych leków, droperidolem - zwiększa ryzyko wywołania przez laktulozę hipokaliemii i hipomagnezemii oraz nasila ryzyko działania kardiotoksycznego (wydłużenie odcinka QT, arytmia komorowa typu torsade de pointes i zatrzymanie akcji serca), korzeniem lukrecji - zwiększa ryzyko hipokaliemi.

Lactulosum Amara - dawkowanie

Doustnie. Zaparcie. Dorośli: dawka początkowa 15-45 ml na dobę, dawka podtrzymująca 15-30 ml na dobę; dzieci 7-14 lat: dawka początkowa 15 ml na dobę, dawka podtrzymująca 10-15 ml na dobę; dzieci 1-6 lat: dawka początkowa 5-10 ml na dobę, dawka podtrzymująca 5-10 ml na dobę; niemowlęta (poniżej 1 roku): do 5 ml na dobę, dawka podtrzymująca do 5 ml na dobę. Najkorzystniej jest przyjmować zaleconą dawkę leku jednorazowo w trakcie śniadania. Z reguły dawki można zmniejszyć po kilku dniach, dostosowując je do potrzeb pacjenta. Pierwsze efekty kliniczne mogą się pojawić dopiero po kilku dniach. Można rozważyć zastosowanie większych dawek lub zwiększenie częstości podawania, jeżeli nie uzyska się pozytywnej odpowiedzi po pierwszych dwóch dniach. Śpiączka wątrobowa i stan przedśpiączkowy - tylko u osób dorosłych: dawka początkowa 30-45 ml 3-4 razy na dobę, dawka podtrzymująca: należy ją ustalić w taki sposób, aby pacjent oddawał luźny stolec 2-3 razy na dobę (odczyn stolca powinien być w granicach pH 5,0–5,5). Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci (do 18 lat) ze śpiączką wątrobową nie zostały ustalone (brak dostępnych danych).

Lactulosum Amara - uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Duphalac Fruit
Forlax
Lek Fortrans – działanie i dawkowanie. Jak stosować?
Lactulosum Takeda

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!