Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Lactulosum Hasco

Spis treści

Reklama

Lactulosum Hasco - skład

5 ml syropu zawiera 2,5 g laktulozy ciekłej (w przeliczeniu na syntetyczny disacharyd - laktulozę). Preparat zawiera laktozę i galaktozę.

Reklama

Lactulosum Hasco - działanie

Preparat zawiera laktulozę ciekłą - syntetyczny dwucukier, który w niewielkim stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego. Laktuloza ciekła jest rozkładana w okrężnicy (przede wszystkim przez bakterie z rodziny Lactobacillus i Bacteroides) do kwasu mlekowego, mrówkowego i octowego oraz dwutlenku węgla. Kwasy te zmniejszają pH w okrężnicy z 7 do 5-5,5 i wykazują miejscowe działanie osmotyczne, powodując zatrzymanie wody w jelicie grubym. W wyniku tego następuje rozluźnienie i zwiększenie masy kału oraz stymulacja perystaltyki jelit. Niższa wartość pH powoduje przekształcenie amoniaku do niewchłaniających się i nietoksycznych jonów amonowych, co powoduje zatrzymanie ich w okrężnicy i obniżenie stężenia amoniaku we krwi. Laktuloza ciekła jest w niewielkim stopniu wchłaniana (do 3 % dawki) z przewodu pokarmowego i wydalana jest z moczem w ciągu 24 h. Działanie przeczyszczające preparatu obserwuje się po upływie około 24-48 h od podania.

Reklama

Lactulosum Hasco - wskazania

Zaparcia. Zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej.

Reklama

Lactulosum Hasco - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedrożność jelit.

Reklama

Lactulosum Hasco - ostrzeżenia

Ze względu na zawartość galaktozy pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, np. z galaktozemią lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować preparatu. Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Jeśli dawka początkowa powoduje nudności, należy ją zmniejszyć. Stosowanie długotrwałe lub w nadmiernych dawkach, może wywołać biegunkę z nadmierną utratą wody oraz zwiększenie stężenia sodu we krwi. W takim przypadku należy okresowo wykonać badanie stężenia elektrolitów we krwi, zwłaszcza w przypadku stosowania preparatu przez osoby w podeszłym wieku przez dłużej niż 6 mies.

Reklama

Lactulosum Hasco - ciąża

Preparat należy stosować ostrożnie w okresie ciąży i karmienia piersią.

Reklama

Lactulosum Hasco - efekty uboczne

Lek może powodować bóle brzucha z wzdęciami i skurczami. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, wysypka, świąd, pokrzywka.

Lactulosum Hasco - interakcje

Podawanie neomycyny i leków zobojętniających kwasy żołądkowe jednocześnie z laktulozą ciekłą, może powodować zmniejszenie działania laktulozy ciekłej w okrężnicy. Laktuloza ciekła może powodować obniżenie stężenia potasu w surowicy, co może nasilać działanie glikozydów nasercowych. Laktuloza ciekła może nasilić utratę potasu powodowaną przez inne leki (moczopędne, kortykosteroidy i amfoterycynę B).

Lactulosum Hasco - dawkowanie

Doustnie. Zaparcia. Dorośli: dawka początkowa (przez pierwsze 3 dni): 45 ml syropu (22,5 g laktulozy ciekłej) na dobę stosowane jednorazowo przed śniadaniem lub 15 ml 3 razy na dobę przed posiłkami. Dawka podtrzymująca: 15 ml syropu (7,5 g laktulozy ciekłej) na czczo. Dzieci > 3 lat: dawka początkowa: 5 do 15 ml syropu (2,5 g do 7,5 g laktulozy ciekłej) na dobę. Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Dzieci < 3 lat: dawka początkowa: 5 ml syropu (2,5 g laktulozy ciekłej) na dobę. Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Niemowlęta: dawka początkowa: 2,5 ml syropu (1,25 g laktulozy ciekłej) na dobę. Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Encefalopatia wątrobowa. Dorośli: 120-180 ml syropu (60-90 g laktulozy ciekłej) na dobę w 3-4 dawkach podzielonych. Duże dawki preparatu stosowane w tym wskazaniu mogą wywołać biegunkę, dlatego dawkę należy dostosować tak, aby liczba luźnych stolców nie była większa niż 2-3 w ciągu doby. 5 ml syropu odpowiada 0,21 jednostkom chlebowym. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek. Sposób podania. Lek może być podawany z wodą, sokami owocowymi lub mlekiem.

Lactulosum Hasco - uwagi


Podobne leki
Duphalac Fruit
Forlax
Lek Fortrans – działanie i dawkowanie. Jak stosować?
Lactulosum Takeda

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!