Lactulosum Hasco

Reklama

Działanie

Preparat zawiera syntetyczny disacharyd (laktulozę), który w niewielkim stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego. Laktuloza jest rozkładana w okrężnicy (przede wszystkim przez bakterie z rodziny Lactobacillus i Bacteroides) do kwasu mlekowego, mrówkowego i octowego wraz dwutlenku węgla. Kwasy zmniejszają pH w okrężnicy z 7 do 5-5,5 i wykazują miejscowe działanie osmotyczne, powodując zatrzymanie wody w jelicie grubym. W rezultacie następuje rozluźnienie treści jelita grubego oraz pobudzenie perystaltyki jelit. Ponadto, zakwaszenie treści jelita grubego powoduje przekształcenie amoniaku w jon amonowy, który nie wchłania się z jelita do krwiobiegu i jest wydalany z kałem. Następstwem tego jest zmniejszenie stężenia amoniaku we krwi, co ma znaczenie u pacjentów z encefalopatią wątrobową. Laktuloza jest w niewielkim stopniu wchłaniana (do 3% dawki) z przewodu pokarmowego. Wydalana jest z moczem w ciągu 24 h. Działanie przeczyszczające obserwuje się po upływie 24-48 h od podania leku.

Wskazania

Zaparcia. Zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Niedrożność jelit.

Środki ostrożności

Ze względu na zawartość laktozy i galaktozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Preparat stosować ostrożnie w ciąży i podczas karmienia piersią.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić bóle brzucha z wzdęciami i skurczami. Podczas długotrwałego stosowania lub stosowania dużych dawek może wystąpić biegunka z nadmierną utratą wody oraz zwiększenie stężenia sodu we krwi.

Interakcje

Podawanie neomycyny i leków zobojętniających kwasy żołądkowe jednocześnie z laktulozą, może powodować zmniejszenie działania laktulozy w okrężnicy. Laktuloza może powodować obniżenie stężenia potasu w surowicy, co może nasilać działanie glikozydów nasercowych. Laktuloza może nasilić utratę potasu powodowaną przez inne leki (moczopędne, kortykosteroidy i amfoterycynę B).

Dawkowanie

Doustnie. Zaparcia. Dorośli: dawka początkowa - 45 ml raz na dobę przed śniadaniem lub 15 ml 3 razy na dobę przed posiłkami, przez 3 dni; dawka podtrzymująca - 15 ml syropu na czczo. Dzieci powyżej 3 lat: dawka początkowa - 5-15 ml na dobę, następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Dzieci poniżej 3 lat: dawka początkowa - 5 ml na dobę, następnie dawkę można zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Niemowlęta: dawka początkowa - 2,5 ml na dobę, następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Encefalopatia wątrobowa. Dorośli: 120-180 ml na dobę w 3-4 dawkach podzielonych. Duże dawki preparatu stosowane w encefalopatii wątrobowej mogą wywołać biegunkę, dlatego dawkę należy dostosować tak, aby liczba luźnych stolców nie była większa niż 2-3 w ciągu doby.
Jeśli dawka początkowa powoduje nudności, należy ją zmniejszyć. Preparat można podawać z wodą, sokiem lub mlekiem.

Reklama

Uwagi

W przypadku dużych dawek lub długotrwałego stosowania zalecana jest, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku przyjmujących preparat powyżej 6 miesięcy, okresowa kontrola stężenia elektrolitów we krwi.

Pharmindex