Lactulosum Takeda

Spis treści

Lactulosum Takeda - Skład

5 ml syropu zawiera 2,5 g laktulozy. Preparat zawiera sorbitol 8 mg w 5 ml syropu.

Lactulosum Takeda - Działanie

Laktuloza składa się z cząsteczki galaktozy i fruktozy. W jelicie grubym rozkładana jest głównie do kwasu mlekowego, z którego na skutek przemian powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które wchłaniane są przez nabłonek okrężnicy. Następuje zwiększenie absorpcji sodu i wody oraz wydzielania dwuwęglanów, co powoduje wzrost ciśnienia osmotycznego i lekkie zakwaszenie treści jelita grubego,a tym samym wzrost zawartości wody w stolcu i jego rozluźnienie. Preparat prowadzi również do zmniejszenia stężenia amoniaku we krwi, co ma znaczenie u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym i encefalopatią wątrobową. Laktuloza w nieznacznym stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego. Ok. 99 % dawki laktulozy jest metabolizowana przez bakterie jelitowe, głównie <I>Lactobacillus spp.</I> i <I>Bifidobacterium spp.</I> do kwasów organicznych i gazów. Niewielkie ilości niezmienionej laktulozy występują w moczu.

Reklama

Lactulosum Takeda - Wskazania

Przewlekłe zaparcia. Encefalopatia w przebiegu niewydolności wątroby (stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa).

Lactulosum Takeda - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na laktulozę lub pozostałe składniki preparatu. Niedrożność jelit. Zwiększenie stężenia galaktozy we krwi. Nietolerancja laktozy.

Lactulosum Takeda - Ostrzeżenia

Preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy lub fruktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Lactulosum Takeda - Ciąża

Zachować ostrożność przy podawaniu preparatu kobietom w ciąży. Brak informacji dotyczącej stosowania podczas karmienia piersią.

Lactulosum Takeda - Efekty uboczne

Przy zaparciach, w początkowym okresie stosowania zaobserwowano: łagodne, przemijające wzdęcia, bóle brzucha, nudności. Bardzo rzadko: biegunka, ustępująca po 5 h od rozpoczęcia leczenia. W dużych dawkach w encefalopatii wątrobowej dodatkowo: hipokaliemię, hiponatremię, pojedyncze przypadki odmy pęcherzykowej jelit.

Lactulosum Takeda - Interakcje

Laktuloza może inaktywować leki, których uwalnianie zależne jest od pH. Jednoczesne stosowanie laktulozy z lekami zobojętniającymi kwas solny moze hamować obniżanie przez laktulozę pH treści jelitowej. Laktuloza nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (np. acenokumarol, fenprokumon). Równoczesne podawanie laktulozy i droperidolu zwiększa ryzyko wywołania przez laktulozę hipokaliemii i hipomagnezemii oraz nasila ryzyko działania kardiotoksycznego (wydłużenie odcinka QT, arytmia komorowa typu torsades de pointes i zatrzymanie akcji serca). Stosowanie laktulozy wraz z korzeniem lukrecji zwiększa ryzyko hipokaliemii.

Lactulosum Takeda - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: Przewlekłe zaparcia: dawka początkowa: 20-40 ml na dobę w 1-2 dawkach. Po uzyskaniu efektu dawkę ustalić indywidualnie wg potrzeb pacjenta. W niewydolności wątroby, stanach przedśpiączkowych lub śpiączce wątrobowej: 120-240 ml w 3-4 dawkach na dobę. Dawkowanie ustalić indywidualnie, zmieniając je co 1-2 dni, tak aby liczba wypróżnień na dobę wynosiła 2-3. Dzieci: Przewlekłe zaparcia: 5-15 ml (1-3 łyżeczki) na dobę. Początkowo, niemowlęta - 2,5 ml, dzieci do 3 lat - 5 ml, powyżej 3 lat - 15 ml na dobe. Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, aż do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Przy wystąpieniu wzdęć brzucha, dawkę zmniejszyć do tolerowanej przez dziecko. Syrop podawać po rozcieńczeniu wodą lub sokiem owocowym.

Lactulosum Takeda - Uwagi

Przy długotrwałym stosowaniu dużych dawek laktulozy w encefalopatii wątrobowej kontrolować stężenie sodu i potasu w surowicy.

Pharmindex
<-- popup -->