ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Lactulosum Takeda Forte

Spis treści

Reklama

Lactulosum Takeda Forte - skład

1ml syropu zawiera 667mg laktulozy.

Reklama

Lactulosum Takeda Forte - działanie

Lek przeczyszczający o działaniu osmotycznym. Laktuloza jest dobrze rozpuszczającym się w wodzie syntetycznym disacharydem (galaktoza + fruktoza). Przechodzi do jelita grubego w postaci niezmienionej. W jelicie grubym, w wyniku działania bakterii sacharolitycznych jest rozkładana głównie do kwasu mlekowego. Na skutek przemian kwasu mlekowego powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które są szybko wchłaniane przez nabłonek okrężnicy. Prowadzi to do zwiększenia absorpcji sodu i wody oraz wydzielania dwuwęglanów do światła jelita, w wyniku czego następuje zwiększenie ciśnienia osmotycznego i lekkie zakwaszenie treści jelita grubego (obniżenie pH z 7 do ok. 5), co z kolei powoduje zwiększenie zawartości wody w stolcu i jego rozluźnienie. Uzyskanie efektu przeczyszczającego może nastąpić po 24-48 h od podania leku. Obniżenie pH zawartości jelita grubego zmniejsza stężenie amoniaku w jego świetle, a zwiększa stężenie słabiej wchłaniających się jonów amonowych. Ponadto dochodzi do zwiększenia zużycia amoniaku przez bakterie jelitowe oraz do zmniejszenia absorpcji amoniaku w wyniku skrócenia czasu przechodzenia treści przez jelito. W konsekwencji znacząco zmniejsza się stężenie amoniaku we krwi, co ma znaczenie zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym i encefalopatią wątrobową. Laktuloza nieznacznie wchłania się z przewodu pokarmowego. Ok. 99% podanej dawki jest metabolizowane w okrężnicy przez bakterie jelitowe. Głównym metabolitem pośrednim jest kwas mlekowy, z przemian którego powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (octowy, bursztynowy, masłowy). Pozostałe metabolity stanowią inne kwasy organiczne oraz gazy. Laktuloza nie jest hydrolizowana przez laktazę. Nie hamuje aktywności laktazy wobec laktozy. Niewielkie ilości niezmienionej laktulozy występują w moczu: po podaniu 8 g laktulozy wykryto w moczu w ciągu 24 h mniej niż 0,4%. U dzieci zdrowych oraz chorych na celiaklię wydalanie z moczem niezmienionej laktulozy po podaniu doustnym nie przekracza 3% podanej dawki.

Reklama

Lactulosum Takeda Forte - wskazania

Przewlekłe zaparcia. Encefalopatia w przebiegu niewydolności wątroby (stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa).

Reklama

Lactulosum Takeda Forte - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną. Niedrożność przewodu pokarmowego, perforacja lub ryzyko perforacji przewodu pokarmowego (np. ostra choroba zapalna jelit, taka jak wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna). Zwiększenie stężenia galaktozy we krwi (galaktozemia).

Reklama

Lactulosum Takeda Forte - ostrzeżenia

Podczas długotrwałego stosowania dużych dawek laktulozy w encefalopatii wątrobowej należy kontrolować stężenie sodu i potasu w surowicy. U pacjentów z zespołem żołądkowo-sercowym (zespół Roemhelda) laktuloza może być przyjmowana tylko po konsultacji z lekarzem; jeśli wystąpią wzdęcia z oddawaniem wiatrów, należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie. Zaleca się konsultację lekarską w przypadku: objawów brzusznych z towarzyszącym bólem o nieustalonej przyczynie (przed rozpoczęciem leczenia) lub niezadowalającego efektu terapeutycznego po kilku dniach stosowania. Preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy lub fruktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Lactulosum Takeda Forte - ciąża

Nie prowadzono odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań u kobiet ciężarnych. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży.

Reklama

Lactulosum Takeda Forte - efekty uboczne

Podczas stosowania laktulozy w zaparciach (zwłaszcza w poczatkowym okresie stosowania) obserwowano: łagodne przemijające wzdęcia, bóle brzucha, niekiedy nudności; bardzo rzadko - biegunka, która ustępowała po pierwszych 5 h od rozpoczęcia leczenia. Podczas stosowania laktulozy w dużych dawkach w encefalopatii wątrobowej obserwowano: wzdęcia, bóle brzucha, nudności, biegunkę, pojedyncze przypadki odmy pęcherzykowej jelit, hipokaliemia, hipernatremia.

Lactulosum Takeda Forte - interakcje

Laktuloza obniża pH w okrężnicy, leki których uwalnianie zależne jest od pH mogą ulegać inaktywacji. Jednoczesne stosowanie laktulozy z lekami zobojętniającymi kwas solny może hamować obniżanie przez laktulozę pH treści jelitowej. Laktuloza nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (np. acenokumarolu, fenprokumonu). Łączne podawanie laktulozy z droperidolem zwiększa ryzyko hipokaliemii i hipomagnezemii oraz nasila ryzyko działania kardiotoksycznego (wydłużenie odcinka QT, arytmia komorowa typu torsades de pointes i zatrzymanie akcji serca). Lek równocześnie stosowany z korzeniem lukrecji zwiększa ryzyko hipokaliemii.

Lactulosum Takeda Forte - dawkowanie

Doustnie. Przewlekłe zaparcia. Dawkowanie należy dobierać indywidualnie. Po kilku dniach dawka początkowa może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej. Efekt leczniczy może wystąpić po kilku dniach (2-3 dni leczenia). Laktulozę można stosować w pojedynczej dawce dobowej (przyjmowanej o tej samej porze dnia) lub w 2 dawkach podzielonych. Dorośli i młodzież od 15 lat: dobowa dawka początkowa 15-45 ml (10-30 g laktulozy), dobowa dawka podtrzymująca 15-30 ml (10-20 g laktulozy). Dzieci 7-14 lat: dobowa dawka początkowa 15 ml (10 g laktulozy), dobowa dawka podtrzymująca 10-15 ml (6,7-10 g laktulozy). Dzieci 1-6 lat: dobowa dawka początkowa i podtrzymująca 5-10 ml (3,3-6,7 g laktulozy). Niemowlęta poniżej 1 roku: dobowa dawka początkowa i podtrzymująca do 5 ml (do 3,3 g laktulozy). Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami nerek i wątroby. Niewydolność wątroby, stany przedśpiączkowe lub śpiączka wątrobowa. Dorośli: dawka początkowa 30-45 ml 3-4 razy na dobę; dawkę należy ustalić indywidualnie, zmieniając ją co 1-2 dni, tak aby liczba wypróżnień na dobę wynosiła 2 do 3. Sposób podania. Syrop może być podawany rozcieńczony (np. wodą lub sokiem) lub nierozcieńczony. Pojedynczą dawkę laktulozy należy połknąć bez zbyt długiego przetrzymywania w jamie ustnej. W trakcie stosowania leków przeczyszczających zaleca się wypijać odpowiednią ilość płynów (ok. 1,5-2 l, tj. 6-8 szklanek) w ciągu dnia.

Lactulosum Takeda Forte - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Duphalac Fruit
Forlax
Lek Fortrans – działanie i dawkowanie. Jak stosować?
Lactulosum Takeda

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!