Modafen Extra GripModafen Extra Grip to prepart, który działa: przeciwgorączkowo, przeciwbólowo, przeciwzapalnie, a także redukuje przekrwienie błony śluzowej. Wskazaniami do stosowania go są takie dolegliwości, jak: grypa, przeziębienie, bóle mięśniowo-stawowe oraz gorączka. Sprawdź jego dawkowanie oraz przeciwwskazania. 

 

 

Reklama

Działanie

Preparat złożony o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym i zmniejszającym przekrwienie błony śluzowej oraz udrożniającym nos i zatoki oboczne nosa. Ibuprofen, pochodna kwasu propionowego należąca do grupy NLPZ, wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn na drodze blokownia cyklooksygenazy kwasu arachidonowego COX-2. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, T0,5 wynosi 2 h. Metabolizm zachodzi w wątrobie, a wydalanie przez nerki. Pseudoefedryna jest α-sympatykomimetykiem. Działając na receptory adrenegiczne w mięśniach gładkich naczyń krwionośnych prowadzi do ich skurczu, ograniczenia przepływu przez łożysko włośniczkowe oraz redukuje ilość krwi zalegającej w zatokach żylnych. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, Cmax wynosi 1-3 h, T0,5 po podaniu doustnym wynosi 5-8 h. wydalana jest z moczem w postaci niezmienionej. W leczeniu początek działania preparatu występuje po 30 min. i utrzymuje się przez 4-6 h.

Wskazania

Doraźne łagodzenie objawów grypy i przeziębienia takich, jak: gorączka, ból głowy, niedrożność nosa i zatok obocznych nosa, bóle stawowo-mięśniowe.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, pseudoefedrynę lub pozostałe składniki preparatu oraz inne NLPZ. Choroba wrzodowa żołądka i(lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, również po zastosowaniu NLPZ. Choroba niedokrwienna serca. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg. NYHA). Ciężkie nadciśnienie tętnicze,. Częstoskurcz. Nadczynność tarczycy. Skaza krwotoczna. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Zatrzymanie moczu.  Krwotoczny udar mózgu w wywiadzie lub występowanie czynników ryzyka, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu takich, jak przyjmowanie leków zwężających naczynia krwionośne lub innych leków zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo. Jednoczesne stosowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Nie stosować u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały objawy nadwrażliwości w postaci zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki lub astmy. Ciąża. Okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów, u których występują: toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej (ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych); choroba przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Cohna - możliwe zaostrzenie choroby); zaburzenia czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia czynności nerek); zaburzenia czynności wątroby; zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego lub niewydolność serca w wywiadzie; zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może wydłużać czas krwawienia); objawy zaburzeń neurologicznych (nudności, bóle głowy); cukrzyca; niedrożność szyi pęcherza moczowego; zwężenie odźwiernika; łagodny rozrost gruczołu krokowego. U pacjentów z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi zażycie preparatu może wywołać skurcz oskrzeli. Jednoczesne, długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek. Leki hamujące cyklooksygenazę mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. U pacjentów w podeszłym wieku istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należy przerwać stosowanie preparatu w przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego, a także w przypadku wystąpienia pierwszych objawów ostrzegawczych, mogących zwiastować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych (wysypka skórna, uszkodzenie błon śluzowych lub innych objawy nadwrażliwości). Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki zwiększające ryzyko zaburzeń żołądka i jelit takie, jak kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (walfaryna), antyagregacyjne (kwas acetylosalicylowy). Stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 m/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (na przykład zawału mięśnia sercowego lub udaru). Należy rozważyć stosowanie oraz unikać stosowania ibuprofenu w dużych dawkach (tj. 2400 mg/dobę) u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych. Należy rozważy włączenie długotrwałego stosowania u pacjentów, u których występują czynniki ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), zwłaszcza jeśli wymagane są duże dawki ibuprofenu. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu. Ze względu na zawartość pseudoefedryny istnieje ryzyko nadużywania leku, zwiększone ryzyko przedawkowania, a po nagłym odstawieniu może wystąpić depresja. Pseudoefedryna i jej główny metabolit norpseudoefedryna znajdują się na liście substancji nie dozwolonych do stosowania przez sportowców (doping). Po zastosowaniu leku mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne takie jak ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP); chorych należy ściśle monitorować. W przypadku wystąpienia objawów, takich jak gorączka, rumień lub obecność licznych niewielkich krostek należy odstawić lek i jeśli to konieczne, wdrożyć odpowiednie środki. Istnieje ryzyko wystąpienia zaburzenia czynności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży. Nie stosować u dzieci < 12 lat. Lek zawiera laktozę, nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Działania niepożądane

Często: senność, zawroty głowy. Niezbyt często: pokrzywka, świąd, bóle głowy, kołatanie serca, niestrawność, nudności, ból brzucha. Rzadko: zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, uczucie zmęczenia, nieostre widzenie, zaburzenia wydzielania łez, biegunka, zaparcia, wzdęcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, obrzęki. Bardzo rzadko: zaburzenia w morfologii krwi (niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza), ciężkie reakcje nadwrażliwości (jak obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia – zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie tętnicze, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, u pacjentów z istniejącymi chorobami auto-immunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej; podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja), obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca (związane ze stosowaniem leków z grupy NLPZ w dużych dawkach), rozszerzenie naczyń, smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Crohna, zaburzenia czynności wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, dyzuria, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia mocznika w surowicy, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi (retencja sodu). Częstość nieznana: objawy maniakalne (takie jak: bezsenność, podwyższony nastrój lub rozdrażnienie), zawyżona samoocena, wzmożona aktywność lub niepokój, gonitwa myśli, przyspieszone tempo mówienia, zaburzenia koncentracji, tachykardia, ciężkie reakcje skórne (w tym ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (zespół DRESS), zatrzymanie moczu. W pojedynczych przypadkach opisywano depresję, reakcje psychotyczne i szumy uszne. Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub)dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego, czasem ze skutkiem śmiertelnym (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku), perforacja, niedokrwienne zapalenie jelita grubego. W związku ze stosowaniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca. Pseudoefedryna może powodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, niestrawność, nudności, wymioty, nadmierne pocenie się, zawroty głowy, wzmożone pragnienie, tachykardię, zaburzenia rytmu serca, niepokój, bezsenność, zaczerwienienia i wysypki. Rzadko zaburzenia w oddawaniu moczu, osłabienie mięśni, drżenia, lęk, dezorientacja, trombocytopenia. Częstość występowania nieznana: zatrzymanie moczu, głównie u mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego.

Interakcje

Nie stosować z inhibitorami MAO oraz w ciągu 14 dni po zaprzestaniu ich podawania, ze względu na ryzyko wystąpienia przełomów nadciśnieniowych. Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zwężenia naczyń i zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi nie zaleca się jednoczesnego stosowania z agonistami receptora dopaminowego, pochodnymi alkaloidów sporyszu (bromokryptyna, kabergolina, lizuryd, pergolid), dopamienergicznymi lekami zwężającymi naczynia krwionośne (dihydroergotamina, ergotamina, metyloergometryna), linezolidem, lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej jamy nosowej (stosowanymi doustnie lub donosowo; fenylefryna, efedryna, fenylopropanolamina). Ponadto nie zaleca się jednoczesnego stosowania z lekami hamującymi łaknienie (pseudoefedryna może nasilać ich działanie), lekami psychostymulującymi typu amfetaminy, lekami przeciwnadciśnieniowymi, α-metylodopą, mekamilaminą, rezerpiną, alkaloidami ciemierzycy, guanetydyną (pseudoefedryna może zmniejszać ich działanie przeciwnadciśnieniowe), trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (zwiększenie ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca). Zachować ostrożność podczas stosowania preparatu z następującymi lekami: kwasem acetylosalicylowym (z wyłączeniem dawek < 75 mg na dobę), innymi NLPZ, kortykosteroidami ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza związanych z przewodem pokarmowym. Ibuprofen zmniejsza skuteczność działania leków przeciwnadciśnieniowych i moczopędnych (ryzyko hiperkaliemii) oraz może wydłużać czas krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie zydowudyną. NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) oraz zwiększać stężenie litu i metotreksatu we krwi (należy kontrolować stężenie litu we krwi). Fenobarbital przyspiesza metabolizm ibuprofenu. Ibuprofen zwiększa stężenie digoksyny i fenytoiny w osoczu, zwiększa toksyczność baklofenu oraz osłabia działanie probenecydu i sulfinpirazonu. Leki zobojętniające kwas żołądkowy zwiększają szybkość wchłaniania pseudoefedryny, natomiast kaolin ją zmniejsza. Stosowanie wziewnych halogenowych środków znieczulenia ogólnego oraz innych preparatów o pośrednim działaniu sympatykomimetycznym w skojarzeniu z preparatem może wywołać ostrą reakcję nadciśnieniową w okresie okołooperacyjnym - należy odstawić preparat na 24 h przed znieczuleniem ogólnym. Jednoczesne stosowanie pseudoefedryny z lekami β-adrenolitycznymi może zmniejszyć działanie hipotensyjne tych leków.

Dawkowanie

Doustnie. Preparat wyłącznie do podawania doraźnego. Dorośli i dzieci >12 lat: początkowo 2 tabl., następnie, w przypadku konieczności 1 do 2 tabl. co 4-6 h (maksymalna dawka dobowa wynosi 6 tabl.). Dzieci poniżej 12 lat: nie stosować. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest konieczne dostosowanie dawkowani u pacjentów w podeszłym wieku, o ile nie występuje zaburzenie czynności wątroby lub nerek; u tych pacjentów dawkowanie należy ustalić indywidualnie. Sposób podania. Tabletki należy połykać w całości (bez rozgryzania), popijając odpowiednią ilością wody. Jeśli w czasie leczenia wystąpią dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, zgaga) lek można przyjmować razem z posiłkami.

Reklama

Uwagi

Należy zachować ostrożność w przypadku prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Pharmindex