Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Mucofalk O

Spis treści

Reklama

Mucofalk O - skład

1 saszetka (5 g granulatu) zawiera: 3,25 g łupiny nasiennej nasion babki jajowatej. Preparat zawiera sacharozę i sód.

Reklama

Mucofalk O - działanie

Preparat o działaniu zwiększającym objętość stolca. Łupiny nasienne babki jajowatej są szczególnie bogate w błonnik pokarmowy oraz polisacharydy śluzowe. Łupiny nasienne babki jajowatej chłoną wodę w ilości odpowiadającej 40-krotność ich masy. Łupiny zawierają powyżej 85% polisacharydów rozpuszczalnych w wodzie, które tylko częściowo ulegają rozkładowi (in vitro, 72% polisacharydów pozostaje niezniszczone) co skutkuje zatrzymaniem wody w stolcu. Pobudzenie perystaltyki jelit oraz przemieszczanie się treści jelitowej może być modyfikowane przez łupiny nasienne babki jajowatej poprzez mechaniczną stymulację ścian jelit w wyniku zwiększenia objętości treści jelitowej spowodowanej zatrzymaniem wody i zmniejszeniem lepkości treści jelitowej. Jeśli lek jest przyjmowany z odpowiednią ilością płynu (minimum 150 ml na 1 saszetkę), dzięki zdolności pęcznienia substancji czynnej zwiększa się objętość zawartości jelita grubego. W wyniku pobudzenia mechanoreceptorów powstaje odruch defekacyjny. Jednocześnie śluz formuje warstwę, która ułatwia przesuwanie mas kałowych. Po podaniu pojedynczej dawki, łupiny nasienne babki jajowatej zwykle wywołują efekt przeczyszczający w przeciągu 12 do 24 h. W niektórych przypadkach maksymalny efekt jest osiągalny po 2-3 dniach. W łagodnym do umiarkowanego podwyższonym stężeniu cholesterolu, donoszono o około 7% obniżeniu stężenia frakcji LDL. Brak badań na temat wpływu łupiny nasiennej babki jajowatej na układ sercowo-naczyniowy lub śmiertelność.

Reklama

Mucofalk O - wskazania

Preparat roślinny stosowany u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat: w leczeniu nawykowych zaparć stolca; w stanach, w których pożądane jest ułatwione opróżnienie jelit z miękkim stolcem, np. bolesne wypróżnienia po operacjach odbytu lub odbytnicy, przy szczelinach odbytu, chorobie hemoroidalnej; u pacjentów, u których pożądane jest przyjmowanie zwiększonej dziennej porcji błonnika pokarmowego, np. wspomagająco przy zaparciach będących objawem dominującym w zespole jelita drażliwego lub jako środek wspomagający dietę u pacjentów z hipercholesterolemią.

Reklama

Mucofalk O - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nagła zmiana zwyczajów i częstości wypróżniania się, trwająca ponad 2 tyg. Niezdiagnozowane krwawienie z odbytu. Brak wypróżnienia po przyjęciu środków przeczyszczających. Zwężenie przewodu pokarmowego, w tym choroby przełyku i części wpustowej żołądka, niedrożność jelit (ileus) lub ryzyko jej wystąpienia, porażenie jelit lub rozszerzenie okrężnicy (megacolon). Trudności w przełykaniu lub inne zaburzenia w obrębie gardła i krtani.

Reklama

Mucofalk O - ostrzeżenia

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów cierpiących na zaklinowanie stolca, bóle w jamie brzusznej, nudności lub wymioty - objawy te mogą być oznaką potencjalnej lub aktualnie występującej niedrożności jelit. Pacjenci stosujący preparat powinni zaprzestać jego stosowania i skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpi ból w jamie brzusznej lub nieregularne wypróżnienia. Preparat należy przyjmować z dużą ilością płynu, co najmniej 150 ml (1 szklanka wody, soku owocowego lub innego podobnego płynu) na jedną saszetkę (5 g preparatu). Połykanie granulek bez popijania może prowadzić do trudności w połykaniu oraz udławienia. Jeżeli lek zostanie przyjęty z niedostateczną ilością płynu, pod wpływem pęcznienia może doprowadzić do niedrożności gardła i przełyku co w konsekwencji prowadzić może do zadławienia się lub niedrożności jelit (objawami mogą być: ból w klatce piersiowej, wymioty, trudności w połykaniu lub w oddychaniu). Pacjenci w złym stanie ogólnym oraz w wieku podeszłym wymagają nadzoru lekarza podczas przyjmowania leku. Jednoczesne przyjmowanie preparatu z lekami, które hamują perystaltykę jelit (np. opioidy, loperamid) powinno być stosowane jedynie pod nadzorem lekarza w celu obniżenia ryzyka wystąpienia niedrożności jelit (ileus). Stosowanie preparatu jako środka wspomagającego dietę u pacjentów z hipercholesterolemią wymaga nadzoru lekarza. Lek zawiera sacharozę - pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni go przyjmować. Pojedyncza dawka (1 saszetka) zawiera 0,5 g sacharozy; wartość energetyczna: 3,07 kcal (12,86 kJ), co odpowiada 0,064 jednostkom chlebowym (tzw. wymiennik węglowodanowy). Pojedyncza dawka (1 saszetka) zawiera 90 mg sodu, co odpowiada 4,5% zalecanej przez WHO maksymalnej dobowej dawki sodu. Maksymalna dawka dobowa (6 saszetek) stanowi 27% zalecanej przez WHO maksymalnej dobowej dawki sodu. Uważa się, że lek zawiera wysoką zawartość sodu. Należy to uwzględnić zwłaszcza u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. Preparat nie zawiera glutenu i laktozy.

Reklama

Mucofalk O - ciąża

Dostępna jest ograniczona liczba danych (mniej niż 300 przypadków) stosowania leku u kobiet w ciąży. Wyniki badań na zwierzętach są niewystarczające w odniesieniu do toksyczności reprodukcyjnej. Jeśli to konieczne lub jeśli zmiana sposobu odżywiania jest niewystarczająca, należy rozważyć stosowanie preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią. Leki ułatwiające formowanie masy stolca powinny być stosowane w pierwszej kolejności, a w przypadku braku ich skuteczności należy zastosować inne leki przeczyszczające.

Reklama

Mucofalk O - efekty uboczne

Wzdęcia oraz uczucie pełności mogą się pojawić podczas stosowania leku, jednak działania te zwykle ustępują w przebiegu dalszego leczenia. Wzdęcia brzucha oraz niedrożność jelit mogą pojawić się, podobnie jak ryzyko zaklinowania stolca lub ryzyko niedrożności przełyku, zwłaszcza jeśli lek przyjmowany jest z niewystarczającą ilością płynów - częstość nieznana. Łupiny nasienne babki jajowatej zawierają alergeny, które przy zastosowaniu doustnym leku lub kontakcie ze skórą mogą prowadzić do reakcji nadwrażliwości. Objawy reakcji nadwrażliwości mogą obejmować: zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie spojówek, skurcz oskrzeli, w niektórych przypadkach szok anafilaktyczny. Reakcje skórne, takie jak wysypka i świąd również były zgłaszane - częstość nieznana.

Mucofalk O - interakcje

Może wystąpić opóźnienie wchłaniania jelitowego jednocześnie przyjmowanych innych leków, takich jak związki mineralne, witaminy (witamina B12), glikozydy nasercowe, pochodne kumaryny, karbamazepina oraz związki litu. Z tego względu należy zachować odstęp od 30 do 60 min pomiędzy przyjęciem leku, a przyjęciem innych preparatów. W związku z ryzykiem wystąpienia niedrożności jelit, wskazany jest nadzór medyczny u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki hamujące ruchy jelit (np. opioidy, loperamid). U pacjentów z cukrzycą stosujących jednocześnie preparat może być konieczne dostosowanie dawkowania leków przeciwcukrzycowych. U pacjentów przyjmujących preparat i leczonych jednocześnie hormonami tarczycy wymagany jest nadzór lekarza, ponieważ może być konieczne skorygowanie dawki hormonów.

Mucofalk O - dawkowanie

Doustnie. Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku. Leczenie nawykowych zaparć stolca oraz stany, w których pożądane jest ułatwione opróżnienie jelit z miękkim stolcem, np. bolesne wypróżnienia po operacjach odbytu lub odbytnicy, przy szczelinach odbytu, chorobie hemoroidalnej: 1 saszetka od 2 do 3 razy na dobę. Pacjenci, u których pożądane jest przyjmowanie zwiększonej dziennej porcji błonnika pokarmowego, np. wspomagająco przy zaparciach będących objawem dominującym w zespole jelita drażliwego lub jako środek wspomagający dietę u pacjentów z hipercholesterolemią: 1 saszetka od 2 do 6 razy na dobę. Efekt działania preparatu obserwuje się po 12 do 24 h po zastosowaniu. Jeśli pacjent cierpi na nawykowe zaparcia oraz nieregularne wypróżnienia trwające dłużej niż 3 dni, biegunkę trwającą dłużej niż 2 dni lub której towarzyszy krew lub gorączka, należy skontaktować się z lekarzem. Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych w tej grupie wiekowej. Sposób podania. Zawartość saszetki należy wymieszać z dużą ilością wody, mleka, soku owocowego lub innym podobnym płynem (co najmniej 150 ml), a powstałą zawiesinę należy wypić bezpośrednio po przygotowaniu. Następnie wskazane jest dalsze uzupełnienie płynów. Preparatu nie należy przyjmować w pozycji leżącej oraz na krótko przed położeniem się do snu. Preparat powinien być stosowany w ciągu dnia, przynajmniej od 30 do 60 min przed lub po przyjęciu innych leków. Nie zażywać leku przed snem. Jeżeli preparat jest stosowany jako środek wspomagający dietę u pacjentów z hipercholesterolemią, wskazane jest jego stosowanie podczas posiłków.

Mucofalk O - uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Alax
Altra
Laxitab
Tabulettae laxantes

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!