Dla Ciebie, na zdrowie!

Nurofen Express Forte rozpuszczalny

Nurofen Express Forte rozpuszczalny to lek przeciwbólowy zawierający ibuprofen. Stosuje się go podczas leczenia łagodnego lub umiarkowanego bólu.
Spis treści

Reklama

Nurofen Express Forte rozpuszczalny - wskazania

Leczenie łagodnego lub umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, migrena, ból pleców, bolesne miesiączkowanie, ból zęba, bóle reumatyczne i mięśniowe oraz gorączka i ból gardła występujące w przebiegu przeziębienia i grypy. Nurofen Express Forte rozpuszczalny przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 12 lat.

Reklama

Nurofen Express Forte rozpuszczalny - skład

Każda saszetka zawiera 400 mg ibuprofenu w postaci ibuprofenu z lizyną.

Substancje pomocnicze:

Sacharoza:1,26 g w saszetce

Tartrazyna: 0,0067 mg w saszetce

Reklama

Nurofen Express Forte rozpuszczalny - dawkowanie

Do stosowania doustnego, wyłącznie do krótkotrwałego leczenia.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy możliwy okres konieczny do złagodzenia objawów. Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się lub narastają, lub jeśli produkt jest wymagany przez ponad 5 dni w leczeniu bólu i ponad 3 dni w leczeniu gorączki.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Dawka początkowa - to jedna saszetka. Następnie, w razie potrzeby, jedna saszetka do trzech razy na dobę.

Rozpuścić zawartość saszetki w szklance wody, wymieszać i natychmiast wypić.

Pomiędzy dawkami należy zachować przerwę trwającą co najmniej sześć godzin. Nie należy przekraczać dawki trzech saszetek (1200 mg) w ciągu 24 godzin.

Szczególne grupy pacjentów:

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest wymagane dostosowanie dawki. Ze względu na profil potencjalnych działań niepożądanych (patrz punkt 4.4), zaleca się, aby osoby w podeszłym wieku były szczególnie uważnie obserwowane.

Niewydolność nerek

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek nie jest konieczne zmniejszenie dawki.

Niewydolność wątroby

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby nie jest konieczne zmniejszenie dawki (pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież:

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Reklama

Nurofen Express Forte rozpuszczalny - przeciwwskazania

 • Nadwrażliwość na ibuprofen, tartrazynę (E102) lub na którąkolwiek inną substancję pomocniczą.
 • U pacjentów z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związanymi z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
 • Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).
 • U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca.
 • U pacjentów z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem.
 • U pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia lub ze skazą krwotoczną.
 • U pacjentów z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów).
 • Ostatni trymestr ciąży.

Reklama

Nurofen Express Forte rozpuszczalny a ciąża

Ciąża

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpłynąć na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane pochodzące z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Ryzyko bezwzględne wad układu krążenia wzrastało z wartości poniżej 1% do około 1,5 %. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia.

Wykazano, że u zwierząt podanie inhibitora syntezy prostaglandyn powoduje zwiększenie częstości przed- i poimplantacyjnych strat ciąż oraz obumarcia zarodka i płodu. Ponadto u zwierząt otrzymujących inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy opisywano zwiększoną częstość występowania różnorodnych wad rozwojowych, w tym wad układu sercowo-naczyniowego.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy stosować leku Nurofen Express Forte rozpuszczalny, chyba że jest to wyraźnie konieczne. Jeśli Nurofen Express Forte rozpuszczalny stosowany jest u kobiety starającej się zajść w ciążę lub w pierwszym bądź drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę, przez jak najkrótszy możliwy okres.

W trzecim trymestrze ciąży, podanie inhibitorów syntezy prostaglandyn może narażać płód na:

 • działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);
 • zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem;

Matkę i noworodka, pod koniec ciąży, na:

 • możliwe wydłużenie czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne ujawniające się nawet po bardzo małych dawkach;
 • zahamowanie skurczów macicy, skutkujące opóźnionym lub wydłużonym porodem.

W związku z powyższym, ibuprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Laktacja

Ibuprofen i jego metabolity mogą w małych dawkach przenikać do mleka matki. Dotychczas nie są znane szkodliwe działania u niemowląt, tak więc po krótkotrwałym stosowaniu w zalecanych dawkach, w celach przeciwbólowych oraz przeciwgorączkowych, przerwa w karmieniu piersią nie jest zwykle konieczna.

Reklama

Nurofen Express Forte rozpuszczalny - przedawkowanie

Okres półtrwania podczas przedawkowania wynosi 1,5 - 3 godziny.

Objawy

U większości pacjentów po zażyciu istotnych klinicznie ilości NLPZ pojawiają się jedynie nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu, lub rzadziej, biegunka. Możliwe jest również wystąpienie szumów usznych, bólu głowy, zawrotów głowy, niedociśnienia tętniczego i krwawienia z przewodu pokarmowego. W poważniejszych przypadkach zatrucia obserwuje się toksyczne działanie na ośrodkowy układ nerwowy, objawiający się pod postacią senności, sporadycznie pobudzenia, dezorientacji i śpiączki. W rzadkich przypadkach występują drgawki. Poważne zatrucie może prowadzić do powstania kwasicy metabolicznej oraz wydłużenia czasu protrombinowego/INR, prawdopodobnie z powodu zaburzania działania czynników krzepnięcia obecnych we krwi. Ponadto, może wystąpić ostra niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby, a także zaostrzenie astmy u pacjentów cierpiących na tę chorobę.

Leczenie

Leczenie powinno mieć charakter objawowy i podtrzymujący, zapewniający drożność dróg oddechowych, monitorowanie czynności serca i funkcji życiowych. Należy rozważyć doustne podanie węgla aktywowanego w ciągu 1 godziny od zażycia potencjalnie toksycznej dawki. W przypadku częstych lub długotrwałych drgawek należy zastosować dożylnie diazepam lub lorazepam. W przypadku objawów astmy należy podać lek rozszerzający oskrzela.


Podobne leki
Anapran
Bi-Profenid
Febrofen
Flugalin

Reklama

Czy gluten naprawdę szkodzi? 😯
Poznaj mity!