Nowy sklep

już ON-LINE

Nurofen Express Forte rozpuszczalny

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny. Zmniejsza ból wywołany stanem zapalnym, obrzęk i gorączkę poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn. Ponadto w sposób odwracalny hamuje agregację płytek krwi. Po podaniu doustnym sól lizynowa ibuprofenu ulega rozpadowi do kwasu i lizyny. Lizyna nie wykazuje aktywności farmakokinetycznej. Ibuprofen jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego i w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza. Przenika do płynu maziowego. Cmax uzyskiwane jest w ciągu 25 min od podania leku Nurofen Express Forte rozpuszczalny (400 mg soli lizynowej ibuprofenu), w porównaniu z okresem 90 min po podaniu tabl. Nurofen 200 mg x 2 (ibuprofen w postaci kwasu) oraz 30 min po podaniu tabl. Nurofen 200 mg x 2 (ibuprofen w postaci soli lizynowej). Ibuprofen metabolizowany jest w wątrobie tworząc dwa główne metabolity, które wydalane są przez nerki w postaci sprzężonej lub niezmienionej, wraz z niewielkimi ilościami niezmienionego ibuprofenu. Wydalanie przez nerki jest szybkie i pełne. T0,5 w fazie eliminacji wynosi ok. 2 h. Nie obserwowano znaczących różnic odnośnie profilu farmakokinetycznego u osób w podeszłym wieku.

Wskazania

Leczenie łagodnego lub umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, migrena, ból pleców, bolesne miesiączkowanie, ból zęba, bóle reumatyczne i mięśniowe oraz gorączka i ból gardła występujące w przebiegu przeziębienia i grypy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, inne NLPZ, tartrazynę (E102) lub na którąkolwiek inną substancję pomocniczą. Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, takie jak napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka wywołane podaniem salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego) lub innych NLPZ. Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie z naczyń mózgowych lub z inne czynne krwawienie. Skaza krwotoczna lub zaburzenia krzepnięciaCiężka niewydolność serca. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów: w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, w szczególności krwawień i perforacji przewodu pokarmowego); z astmą lub chorobą alergiczną w wywiadzie (ryzyko skurczu oskrzeli); z toczniem rumieniowatym układowym i mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększenie ryzyka aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych; z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i(lub) niewydolnością serca (opisywano zatrzymywanie płynów, nadciśnienie tętnicze oraz obrzęki); z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie - wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna (ryzyko zaostrzenia schorzeń). Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego wzrasta wraz z większymi dawkami NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie jeśli było ono powikłane krwotokiem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wieku. U pacjentów tych leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dostępnej dawki. U tych pacjentów, jak również u pacjentów wymagających jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego lub innymi substancjami czynnymi mogącymi zwiększać ryzyko zmian w obrębie przewodu pokarmowego należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami ochronnymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej). Zaleca się odstawienie leku jeśli u pacjenta stosującego ibuprofen wystąpi krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego oraz w chwili wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych bądź innych objawów nadwrażliwości. Zaleca się unikanie stosowania leku w przypadku ospy wietrznej. Leku nie stosować u pacjentów w wieku poniżej 12 lat. Lek zawiera sacharozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy oraz niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Ciąża i laktacja

Ibuprofenu nie należy stosować w I i II trymestrze ciąży, chyba że jest to wyraźnie konieczne (ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży; całkowite ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych wad rozwojowych zwiększa się z poniżej 1% do około 1,5%; ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia). W przypadku konieczności stosowania ibuprofenu u kobiet planujących ciążę lub będących w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. W III trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane. Ibuprofen stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego oraz zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; u matki - zahamować czynność skurczową macicy; u matki i u płodu możliwe jest wystąpienie działania antyagregacyjnego przejawiającego się wydłużeniem czasu krzepnięcia. Ibuprofen i jego metabolity mogą w bardzo małej ilości przenikać do mleka kobiecego. Przerwanie karmienia nie jest konieczne przy krótkotrwałym stosowaniu ibuprofenu w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i gorączki. Ibuprofen może zaburzać płodność u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Działania niepożądane

Często: ból brzucha, nudności, niestrawność, zgaga. Niezbyt często: wysypka skórna, reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem skóry i napadami astmy (z możliwym obniżeniem ciśnienia tętniczego), ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, szumy uszne, pobudzenie, rozdrażnienie, zmęczenie, zaburzenia widzenia, biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty. Rzadko: szumy uszne, uszkodzenia tkanki nerki (martwica brodawek), zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi. Bardzo rzadko: zaostrzenie stanów zapalnych związanych z zakażeniami (np. martwicze zapalenie powięzi), aseptyczne zapalenie opon mózgowych (zwłaszcza u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej), zaburzenia hematologiczne - niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza (pierwszymi objawami mogą być gorączka, ból gardła, powierzchowne rany w jamie ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie m.in. z nosa); ciężkie ogólne reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, niedociśnienie, wstrząs zagrażający życiu), reakcje psychotyczne, depresja, nadciśnienie tętnicze, zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita, wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie (czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku), smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Crohna, tworzenie się obrzęków (w szczególności u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek), zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek (któremu może towarzyszyć ostra niewydolność nerek), zaburzenia czynności wątroby, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. W wyjątkowych przypadkach, podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich. Podczas stosowania NLPZ zgłaszano przypadki obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar).

Interakcje

Jednoczesne stosowanie kilku NLPZ może zwiększać ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz krwawienia ze względu na działanie synergistyczne; należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami COX-2. Ibuprofen może zwiększać stężenie digoksyny, litu lub fenytoiny we krwi; weryfikacja stężenia tych substabcji w surowicy nie jest rutynowo wymagana podczas prawidłowego stosowania. Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, głównie w obrębie przewodu pokarmowego (owrzodzenia, krwawienia, perforacje) podczas jednoczesnego stosowania ibuprofenu z kortykosteroidami, lekami przeciwpłytkowymi oraz selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny. Ibuprofen może hamować działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, jeśli obydwa preparaty podawane są jednocześnie. Dane te są jednakże ograniczone, a niejasności dotyczące ekstrapolacji danych ex vivo do sytuacji klinicznej sprawiają, iż nie można wyciągnąć żadnych jednoznacznych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu; uważa się również, że doraźne stosowanie ibuprofenu nie wywiera działania mającego znaczenie kliniczne. NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna i heparyna; podczas równoczesnego stosowania zaleca się kontrolowanie stanu krzepliwości. Probenecyd lub sulfinpirazon mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu. NLPZ mogą zmniejszać działanie leków moczopędnych oraz innych leków przeciwnadciśnieniowych. U niektórych pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (np. pacjenci odwodnieni lub osoby w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek), jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), leków β-adrenolitycznych lub antagonistów angiotensyny II oraz preparatów hamujących cyklooksygenazę może doprowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek, w tym do wystąpienia ostrej niewydolności nerek, która jest jednak zwykle odwracalna. Z tego względu, jednoczesne stosowanie tych leków powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności, w szczególności u osób w podeszłym wieku. Pacjentów należy odpowiednio nawodnić, ponadto należy rozważyć monitorowanie czynności nerek po włączeniu leczenia skojarzonego, a następnie okresowe jej weryfikowanie. Jednoczesne stosowanie ibuprofenu oraz diuretyków oszczędzających potas może prowadzić do wystąpienia hiperkaliemii (zaleca się sprawdzenie stężenia potasu w surowicy krwi). Podanie leku w ciągu 24 h przed lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu i nasilenia jego działania toksycznego. Ryzyko działania uszkadzającego nerki wskutek podania cyklosporyny lub takrolimusa jest zwiększone w przypadku jednoczesnego podania niektórych NLPZ. Podczas stosowania NLPZ jednocześnie z zydowudyną zwiększa się ryzyko toksycznego działania na układ krwiotwórczy. Istnieją dane wskazujące na zwiększone ryzyko krwawienia do stawów oraz powstawania krwiaków u HIV pozytywnych pacjentów z hemofilią otrzymujących jednoczesne leczenie zydowudyną i ibuprofenem. Badania kliniczne wykazały interakcję pomiędzy NLPZ a lekami przeciwcukrzycowymi (pochodnymi sulfonylomocznika). Choć dotychczas nie opisano interakcji pomiędzy ibuprofenem a pochodnymi sulfonylomocznika, zapobiegawczo zaleca się kontrolę stężenia glukozy we krwi w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków. Dane uzyskane w badaniach na zwierzętach wskazują, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związanych ze stosowaniem antybiotyków z grupy chinolonów. Pacjenci przyjmujący NLPZ i chinolony mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek. Nie należy stosować NLPZ w okresie 8-12 dni po podaniu mifeprystonu, ponieważ mogą one osłabiać działanie mifeprystonu.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci >12 lat: 1 saszetka do 3 razy na dobę. Pomiędzy dawkami należy zachować co najmniej 6 h przerwy. Maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg ibuprofenu. Jeśli istnieje potrzeba przyjmowania leku dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki lub dłużej niż 5 dni w przypadku leczenia bólu lub gdy objawy nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, jednak należy zachować większą ostrożność. Nie stosować u dzieci <12 lat. Spoób podania. Rozpuścić zawartość saszetki w szklance wody, wymieszać i natychmiast wypić.

Uwagi

Działania niepożądane spowodowane dużymi dawkami leku, takie jak zmęczenie, zawroty głowy i zaburzenia widzenia mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex