Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗

Nurofen Express TAB

Spis treści

Reklama

Nurofen Express TAB - skład

1 tabl. powl. zawiera 684 mg soli lizynowej ibuprofenu, co odpowiada 400 mg ibuprofenu.

Reklama

Nurofen Express TAB - działanie

Lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo poprzez hamowanie cyklooksygenazy prostaglandynowej. Dodatek lizyny zwiększa rozpuszczalność ibuprofenu w wodzie i przyspiesza wchłanianie leku z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym lek wchłania się szybko i całkowicie, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 35 min. W około 99% wiąże się z białkami osocza. Metabolizowany jest w wątrobie do nieaktywnych metabolitów. T0,5 wynosi 1,8-3,5 h. Wydalany jest w postaci metabolitów głównie z moczem (90%) oraz w niewielkiej ilości z żółcią.

Nurofen Express TAB - wskazania

Ostry ból głowy w przebiegu migreny (z aurą lub bez). Napięciowy ból głowy. Ból pleców, zębów, mięśni, stawów, bolesne miesiączkowanie, nerwobóle. Ból w przebiegu przeziębienia i grypy.

Reklama

Nurofen Express TAB - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu oraz inne NLPZ. Występująca w przeszłości astma, nieżyt nosa lub pokrzywka - po kwasie acetylosalicylowym lub innych NLPZ. Czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Zaburzenia krzepnięcia krwi. III trymestr ciąży. Preparat nie jest wskazany do stosowania u dzieci do ukończenia 12 rż.

Reklama

Nurofen Express TAB - ostrzeżenia

U pacjentów z porfirią, toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej przed zastosowaniem leku należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, w tym z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna; z nadciśnieniem tętniczym i (lub) zaburzeniami czynności serca; z zaburzeniami czynności nerek; z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby; bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych; z astmą oskrzelową lub innymi reakcjami alergicznymi obecnie lub w wywiadzie (zażycie preparatu może wywołać skurcz oskrzeli); u pacjentów w podeszłym wieku (istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych).

Reklama

Nurofen Express TAB - ciąża

Ze względu na brak badań nie zaleca się stosowania ibuprofenu w I i II trymestrze ciąży. W III trymestrze ciąży preparat jest przeciwwskazany (może powodować ciężkie zaburzenia u płodu, a u matki zahamować czynność skurczową macicy). Ibuprofen i jego metabolity mogą w niewielkich ilościach przenikać do mleka matki. W dawkach zalecanych dla ww. wskazań przy krótkotrwałym stosowaniu nie ma konieczności odstawienia niemowląt od piersi. Ibuprofen może zaburzać płodność u kobiet poprzez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po odstawieniu preparatu - nie zaleca się podawania leku kobietom planującym ciążę.

Reklama

Nurofen Express TAB - efekty uboczne

Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, ból głowy, pokrzywka, świąd. Rzadko: biegunka, wzdęcie, zaparcie, wymioty, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, uczucie zmęczenia, obrzęki. Bardzo rzadko: choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja, oliguria, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, retencja sodu, zaburzenia czynności wątroby, anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza, rumień wielopostaciowy, obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs, nasilenie objawów astmy, skurcz oskrzeli. W pojedynczych przypadkach: depresja, reakcje psychotyczne, szumy ustne. U pacjentów z istniejącymi zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) w pojedynczych przypadkach obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych: sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączkę, dezorientację.

Nurofen Express TAB - interakcje

Nie należy stosować ibuprofenu jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym lub innymi NLPZ ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego. Ibuprofen może osłabiać działanie leków hipotensyjnych i moczopędnych. Może zwiększać ryzyko wystąpienia hiperkalcemii u pacjentów stosujących leki moczopędne oszczędzające potas oraz zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzenia czynności nerek u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE. Może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (zaleca się kontrolę parametrów hematologicznych). Może zwiększać stężenie litu i metotreksatu we krwi. Probenecyd i sulfinpyrazon mogą zmniejszać wydalanie ibuprofenu. Nie wykazano interakcji pomiędzy ibuprofenem i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, jednak w przypadku jednoczesnego stosowania zaleca się kontrolowanie stężenia glukozy we krwi.

Nurofen Express TAB - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 rż.: 1 tab. co 4 h, maksymalnie 3 tabl. na dobę (1200 mg ibuprofenu /dobę). Tabletki połykać w całości (nie żuć i nie ssać), popić płynem; można przyjąć z pokarmem.

Nurofen Express TAB - uwagi

U pacjentów długotrwale leczonych ibuprofenem należy monitorować czynność nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.


Podobne leki
Anapran
Bi-Profenid
Febrofen
Flugalin

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!