ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Pantoprazol-ratiopharm

Spis treści

Reklama

Pantoprazol-ratiopharm - skład

1 tabl. dojelitowa zawiera 20 mg lub 40 mg pantoprazolu.

Reklama

Pantoprazol-ratiopharm - działanie

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w komórkach okładzinowych żołądka w wyniku wybiórczego blokowania aktywności H+/K+-ATP-azy (tzw. pompy protonowej). Działanie leku zależy od dawki i prowadzi do zahamowania zarówno wydzielania podstawowego, jak i wydzielania stymulowanego (niezależnie od rodzaju bodźca pobudzającego). Zmniejsza kwaśność treści żołądkowej oraz wtórnie, w sposób odwracalny, zwiększa wydzielanie gastryny w stopniu proporcjonalnym do zmniejszenia kwaśności. Po podaniu doustnym pantoprazol szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 2-2,5 h. Biodostępność wynosi około 77%, pokarm nie zmniejsza biodostępności, może jedynie opóźnić wchłanianie leku. W około 98% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie, wydalany w około 80% przez nerki w postaci metabolitów, pozostała część jest wydalana z kałem. T0,5 w fazie eliminacji wynosi około 1 h.

Reklama

Pantoprazol-ratiopharm - wskazania

Tabl. dojelitowe 20 mg: Leczenie łagodnej postaci refluksowego zapalenia przełyku oraz związanych z nią objawów dyspepsji. Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku. Zapobieganie owrzodzeniom przewodu pokarmowego wywołanym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia powikłań ze strony przewodu pokarmowego, wymagających długotrwałego leczenia NLPZ. Tabl. dojelitowe 40 mg: Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Umiarkowane i ciężkie refluksowe zapalenie przełyku. Eradykacja Helicobacter pylori w skojarzeniu z leczeniem przeciwbakteryjnym u pacjentów z chorobą wrzodową. Zespół Zollingera-Ellisona i inne choroby przebiegające z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.

Reklama

Pantoprazol-ratiopharm - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Równoczesne leczenie atazanawirem. U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i nerek preparatu nie należy stosować w leczeniu skojarzonym z antybiotykami w celu eradykacji Helicobacter pylori (brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu w tej grupie pacjentów). Dzieci.

Reklama

Pantoprazol-ratiopharm - ostrzeżenia

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona oraz ze stanami hipersekrecji kwasu solnego stosujących długotrwałe leczenie pantoprazolem może wystąpić zmniejszone wchłanianie wit. B12, co jest spowodowane hipochlorhydią lub achlorhydią. W profilaktyce owrzodzeń przewodu pokarmowego spowodowanych stosowaniem leków z grupy NLPZ pantoprazol należy stosować tylko u pacjentów wymagających ciągłego leczenia za pomocą NLPZ i z grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia powikłań ze strony przewodu pokarmowego (np. podeszły wiek, wrzód żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie, krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego). Nie stosować pantoprazolu 40 mg w łagodnych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, tj. dyspepsja czynnościowa.

Reklama

Pantoprazol-ratiopharm - ciąża

W ciąży i okresie karmienia piersią stosować jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu lub karmionego dziecka.

Reklama

Pantoprazol-ratiopharm - efekty uboczne

Często: Ból głowy, ból w nadbrzuszu, biegunka, zaparcia, wzdęcia. Niezbyt często: zawroty głowy, zaburzenia widzenia (nieostre widzenie), nudności, wymioty, reakcje alergiczne (świąd, wysypka). Rzadko: suchość w jamie ustnej, bóle stawów. Bardzo rzadko: leukopenia, trombocytopenia, reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, depresja, ciężkie uszkodzenie komórek wątrobowych prowadzące do żółtaczki z lub bez niewydolności wątroby, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, nadwrażliwość na światło, bóle mięśni, śródmiąższowe zapalenie nerek, obrzęk obwodowy, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferaz, γ-glutamylotransferazy), zwiększone stężenie triglicerydów, podwyższona temperatura ciała. Leczenie pantoprazolem może prowadzić do nieznacznego wzrostu ryzyka wystąpienia zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych drobnoustrojami takimi jak Salmonella oraz Campylobacter.

Pantoprazol-ratiopharm - interakcje

Preparat może zmniejszać wchłanianie leków, których biodostępność zależy od pH (np. ketokonazol, itrakonazol, atanazawir); znacznie zmniejsza ekspozycję na atanazawir - stosowanie pantoprazolu jest przeciwwskazane podczas leczenia atazanawirem. Możliwe są interakcje z innymi lekami metabolizowanymi przez enzymy cytochromu P-450. Nie wykazano klinicznie istotnych interakcji podczas stosowania pantoprazolu z: diazepamem, digoksyną, diklofenakiem, etanolem, fenytoiną, glibenklamidem, karbamazepiną, kofeiną, metoprololem, naproksenem, nifedypiną, piroksykamem, teofiliną i doustnymi preparatami antykoncepcyjnymi. W pojedynczych przypadkach, podczas równoczesnego stosowania z warfaryną lub fenprokumonem obserwowano zmiany wartości INR - u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe zaleca się kontrolę INR na początku i po zakończeniu leczenia pantoprazolem oraz podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu. Nie stwierdzono interakcji z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy.

Pantoprazol-ratiopharm - dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Łagodna choroba refluksowa przełyku: 20 mg na dobę przez 2-4 tyg.; w razie konieczności kontynuować przez kolejne 4 tyg.; nawracające objawy można kontrolować stosując lek w dawce 20 mg na dobę, w razie konieczności (tabletka "na żądanie"). Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku: 20 mg na dobę; w przypadku nawrotu choroby można zwiększyć dawkę do 40 mg na dobę. Zapobieganie owrzodzeniu żołądka i dwunastnicy wywołanemu stosowaniem nieselektywnych NLPZ, u pacjentów z grup ryzyka, wymagających stałego leczenia: 20 mg na dobę. Choroba wrzodowa żołądka: 40 mg na dobę przez 4 tyg.; w razie konieczności kontynuować przez kolejne 4 tyg. Choroba wrzodowa dwunastnicy: 40 mg na dobę przez 2 tyg.; w razie konieczności kontynuować przez kolejne 2 tyg. Umiarkowane i ciężkie refluksowe zapalenie przełyku: 40 mg na dobę przez 4 tyg.; w razie konieczności kontynuować przez kolejne 4 tyg. Eradykacja Helicobacter pylori: 40 mg 2 razy na dobę przez 7 dni w połączeniu z leczeniem przeciwbakteryjnym (amoksycylina 1 g 2 razy na dobę i klarytromycyna 500 mg 2 razy na dobę lub klarytromycyna 250-500 mg 2 razy na dobę i metronidazol 400-500 mg 2 razy na dobę lub amoksycylina 1 g 2 razy na dobę i metronidazol 400-500 mg 2 razy na dobę); w razie konieczności można kontynuować leczenie przez kolejne 7 dni. Zespół Zollingera-Ellisona i inne stany przebiegające z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego: indywidualnie, początkowo 80 mg na dobę, dawkę można zwiększyć powyżej 160 mg na dobę, dawki powyżej 80 mg na dobę podawać w dwóch dawkach; nie jest określony maksymalny okres stosowania leku. U pacjentów w podeszłym wieku nie należy stosować dawki większej niż 40 mg na dobę (z wyjątkiem leczenia skojarzonego w celu eradykacji H. pylori). U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie należy stosować dawki większej niż 40 mg na dobę. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki większej niż 20 mg na dobę lub 40 mg co drugi dzień.
Tabletki należy przyjmować 1 h przed posiłkiem, popijając wodą. Tabletek nie należy rozgryzać ani żuć.

Pantoprazol-ratiopharm - uwagi

Przed rozpoczęciem leczenie należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby, gdyż pantoprazol może maskować obraz kliniczny i opóźniać rozpoznanie nowotworu. U pacjentów z niewydolnością wątroby, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania pantoprazolu należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych - w przypadku zwiększenia ich aktywności należy przerwać leczenie. Nie jest znany wpływ preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn; mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, w takich przypadkach zdolność reakcji może być zmniejszona.


Podobne leki
Controloc
Gasec-20 Gastrocaps
Helicid
Lanzul

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!