ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Rectanal

Spis treści

Reklama

Rectanal - skład

100 ml roztworu doodbytniczego zawiera w przeliczeniu na substancje bezwodne: 14 g jednowodnego diwodorofosforanu sodu i 5 g dwunastowodnego fosforanu disodu.

Reklama

Rectanal - działanie

Środek przeczyszczający, hipertoniczny roztwór fosforanów sodu, wlewki doodbytnicze. Preparat poprzez działanie osmotyczne w świetle jelita grubego zapobiega wchłanianiu wody powodując zmiękczenie mas kałowych. Zwiększenie objętości i zmiękczenie mas kałowych pobudza odruch defekacji. Jony fosforanowe wchłaniają się do krwi w niewielkim stopniu i są wydalane w moczu.

Reklama

Rectanal - wskazania

Oczyszczanie jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi jelita grubego oraz przed zabiegami chirurgicznymi i porodem. Zaparcia występujące sporadycznie np. po operacjach oraz zaparcia po zastosowaniu środków kontrastowych. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat.

Reklama

Rectanal - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Perforacja jelita grubego. Niedrożność jelit, zarośnięcie odbytu, wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Ciężki stan ogólny, choroby serca, zastoinowa niewydolność krążenia. Podejrzenie perforacji, niedrożności lub wrzodziejącego zapalenia jelita. Ciężka niewydolność nerek. Nadciśnienie. Zapalenie wyrostka robaczkowego. Bóle brzucha, nudności, wymioty o nieustalonej przyczynie. Wiek poniżej 3 lat. Odwodnienie. Ciąża.

Reklama

Rectanal - ostrzeżenia

Pacjentom nieprzytomnym, o ograniczonej świadomości oraz z chorobami serca lek podawać tylko w obecności wykwalifikowanego personelu medycznego. Zachować specjalną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz tych otrzymujących leki moczopędne lub leki mogące wywołać zaburzenia wodno-elektrolitowe, u pacjentów ze sztucznym odbytem oraz u pacjentów, u których występują pierwotne lub wtórne zaburzenia elektrolitowe (zaleca się kontrolowanie stężenia elektrolitów). Jeśli podczas lub po zastosowaniu płynu doodbytniczego wystąpią krwawienia lub nasilone skurcze jelit, zabieg należy przerwać i zgłosić się do lekarza. W zaparciach stosować sporadycznie, zachować szczególną ostrożność u osób w podeszłym wieku oraz nie stosować częściej niż raz na dobę. Jeśli u dziecka nie nastąpi wypróżnienie, należy porozumieć się z lekarzem (zatrzymanie płynu doodbytniczego może spowodować odwodnienie).

Reklama

Rectanal - ciąża

Lek jest przeciwwskazany w ciąży, ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń elektrolitowych. Preparat można stosować w okresie karmienia piersią. Brak wpływu na płodność.

Reklama

Rectanal - efekty uboczne

Rzadko: przemijająca hipokalcemia i hiponatremia (prowadzą do odwodnienia), zaburzenia czynności jelita grubego (w przypadku częstego stosowania). U dzieci i młodzieży istnieje podobne jak u dorosłych ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Rectanal - interakcje

U pacjentów stosujących leki blokujące kanały wapniowe lub leki moczopędne może dochodzić do zmiany stężenia elektrolitów.

Rectanal - dawkowanie

Doodbytniczo. Dorośli: ok. 120-150 ml roztworu. Dzieci 3-12 lat: 60-90 ml roztworu (u dzieci w wieku 3-5 lat lek stosować wyłącznie z przepisu lekarza i pod jego nadzorem). Preparat należy stosować wieczorem w dniu poprzedzającym badanie lub zabieg operacyjny oraz w dniu operacji. Wlew doodbytniczy w dniu poprzedzającym operację można powtórzyć w przypadku nie uzyskania pełnego oczyszczenia. Nie stosować częściej niż raz na dobę. Roztwór wprowadzany do odbytnicy powinien mieć temperaturę pokojową. Środków przeczyszczających nie stosować dłużej niż tydzień. Przed zabiegiem operacyjnym zaleca się wykonanie badania stężenia elektrolitów we krwi. U dzieci lek należy stosować szczególnie ostrożnie, a u dzieci w wieku od 3 do 5 lat wyłącznie z przepisu lekarza i pod jego nadzorem. Lek nie należy stosować u dzieci w wieku do 3 lat, ze względu na bezpieczeństwo stosowania. Sposób podania: założyć aplikator na butelkę, końcówkę aplikatora natłuścić wazeliną lub płynną parafiną w celu łatwiejszego wprowadzenia do odbytnicy. Jeśli pacjent podaje sam sobie lek, powinien ułożyć się na boku (najlepiej lewym) i zgiąć obie nogi w stawach biodrowych i kolanach. Jeśli ktoś podaje lek, pacjent powinien przyjąć pozycję podpartą na łokciach i kolanach. Końcówkę aplikatora ostrożnie wprowadzić do odbytnicy i podać lek, powoli ściskając butelkę. Po wprowadzeniu roztworu do jelita pacjent powinien pozostać 2-5 minut w jednej z opisanych pozycji, aż do wystąpienia uczucia parcia, a następnie wypróżnić się. W przypadku zwężenia odbytu, bądź ubytków śluzówki odbytu, zabieg można wykonać przedłużając sztywną końcówkę butelki miękkim cewnikiem. Podobną technikę należy stosować podczas wlewki przez sztuczny odbyt. W takim przypadku najlepszą pozycją jest ułożenie na wznak. Nie należy używać siły podczas wprowadzania końcówki aplikatora do naturalnego lub sztucznego odbytu (uszkodzenie ściany jelita, z ciężkimi konsekwencjami - krwawienie lub perforacja). Nie należy również wykonywać wlewek w pozycji stojącej.

Rectanal - uwagi

Lek wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ze względu na działanie leku, przez co najmniej 12 h po jego zastosowaniu nie należy prowadzić pojazdów.


Podobne leki
Alax
Altra
Laxitab
Tabulettae laxantes

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!