Sustonit

Spis treści

Sustonit - Skład

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 6,5 mg nitrogliceryny.

Sustonit - Działanie

Lek o silnym i krótkotrwałym działaniu rozkurczowym na mięśnie gładkie, głównie naczyń krwionośnych. Mechanizm działania związany jest z bezpośrednim wpływem jonów NO oraz prawdopodobnym wpływem na kanały wapniowe. Powoduje: rozszerzenie żylnego łożyska naczyniowego przez co zmniejsza się ciśnienie napełniania serca, spada obciążenie wstępne i ciśnienie późnorozkurczowe lewej komory oraz ciśnienie w tętnicy płucnej; zmniejszenie oporu obwodowego i obciążenia następczego przez co spada praca i wydatek energetyczny mięśnia sercowego; zmniejszenie oporu przepływu wieńcowego, zwiększenie przepływu wieńcowego (może też powodować korzystną redystrybucję przepływu wieńcowego do strefy podwsierdziowej) i rozszerzenie naczyń wieńcowych; zmniejszenie zużycia tlenu przez mięsień sercowy. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, podlega efektowi "pierwszego przejścia" przez krążenie wrotne i tylko niewielka część leku przechodzi do krążenia systemowego. Działanie utrzymuje się przez kilka godzin. T<sub>0,5</sub> wynosi 1-4 min.

Reklama

Sustonit - Wskazania

Zapobieganie bólom wieńcowym w stabilnej dławicy piersiowej.

Sustonit - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na azotany lub pozostałe składniki preparatu. Stosowanie inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 swoistej dla cGMP (syldenafil, wardenafil, tadalafil). Dławica piersiowa wywołana kardiomiopatią przerostową. Ciężka niedokrwistość. Uraz głowy. Udar krwotoczny mózgu. Jaskra.

Sustonit - Ostrzeżenia

Preparat nie nadaje się do przerywania bólu wieńcowego. Ostrożnie stosować u pacjentów z kardiomiopatią przerostową, niedociśnieniem, we wczesnym okresie pozawałowym, nadczynnością tarczycy, ciężką niewydolnością wątroby (ryzyko methemoglobinemii), nadmierną czynnością skurczową żołądka, zespołem złego wchłaniania lub u pacjentów w podeszłym wieku. Preparat zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp oraz zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Sustonit - Ciąża

W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.

Sustonit - Efekty uboczne

Mogą wystąpić: niedociśnienie ortostatyczne, omdlenia, ból i zawroty głowy, osłabienie, niepokój, nudności i wymioty, rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, zaczerwienienie twarzy, bladość, zaczerwienienie skóry, tachykardia.

Sustonit - Interakcje

Podczas jednoczesnego stosowania azotanów z lekami β-adrenolitycznymi, antagonistami wapnia, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi lub alkoholem może nastąpić znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Nie stosować jednocześnie z sildenafilem i innymi lekami z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkiego, nieodwracalnego niedociśnienia tętniczego.

Sustonit - Dawkowanie

Doustnie. Zazwyczaj 1-2 tabl. 2 razy na dobę. Zaleca się stosowanie tzw. dawkowania niesymetrycznego, tzn. 2 razy na dobę z odstępem 8-godzinnym (np. o godz. 8.00 i 16.00). Dłuższa przerwa powinna przypadać na okres małej aktywności fizycznej oraz na porę, w której dolegliwości są zwykle niewielkie. <br>Tabletki należy połykać bez rozgryzania.

Sustonit - Uwagi

Lek należy odstawiać stopniowo. Ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego, bólu lub zawrotów głowy lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w ruchu.

Pharmindex