Nowy sklep

już ON-LINE

Sustonit

Działanie

Lek o silnym i krótkotrwałym działaniu rozkurczowym na mięśnie gładkie, głównie naczyń krwionośnych. Mechanizm działania związany jest z bezpośrednim wpływem jonów NO oraz prawdopodobnym wpływem na kanały wapniowe. Powoduje: rozszerzenie żylnego łożyska naczyniowego przez co zmniejsza się ciśnienie napełniania serca, spada obciążenie wstępne i ciśnienie późnorozkurczowe lewej komory oraz ciśnienie w tętnicy płucnej; zmniejszenie oporu obwodowego i obciążenia następczego przez co spada praca i wydatek energetyczny mięśnia sercowego; zmniejszenie oporu przepływu wieńcowego, zwiększenie przepływu wieńcowego (może też powodować korzystną redystrybucję przepływu wieńcowego do strefy podwsierdziowej) i rozszerzenie naczyń wieńcowych; zmniejszenie zużycia tlenu przez mięsień sercowy. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, podlega efektowi "pierwszego przejścia" przez krążenie wrotne i tylko niewielka część leku przechodzi do krążenia systemowego. Działanie utrzymuje się przez kilka godzin. T0,5 wynosi 1-4 min.

Wskazania

Zapobieganie bólom wieńcowym w stabilnej dławicy piersiowej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na azotany lub pozostałe składniki preparatu. Stosowanie inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 swoistej dla cGMP (syldenafil, wardenafil, tadalafil). Dławica piersiowa wywołana kardiomiopatią przerostową. Ciężka niedokrwistość. Uraz głowy. Udar krwotoczny mózgu. Jaskra.

Środki ostrożności

Preparat nie nadaje się do przerywania bólu wieńcowego. Ostrożnie stosować u pacjentów z kardiomiopatią przerostową, niedociśnieniem, we wczesnym okresie pozawałowym, nadczynnością tarczycy, ciężką niewydolnością wątroby (ryzyko methemoglobinemii), nadmierną czynnością skurczową żołądka, zespołem złego wchłaniania lub u pacjentów w podeszłym wieku. Preparat zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp oraz zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić: niedociśnienie ortostatyczne, omdlenia, ból i zawroty głowy, osłabienie, niepokój, nudności i wymioty, rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, zaczerwienienie twarzy, bladość, zaczerwienienie skóry, tachykardia.

Interakcje

Podczas jednoczesnego stosowania azotanów z lekami β-adrenolitycznymi, antagonistami wapnia, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi lub alkoholem może nastąpić znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Nie stosować jednocześnie z sildenafilem i innymi lekami z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkiego, nieodwracalnego niedociśnienia tętniczego.

Dawkowanie

Doustnie. Zazwyczaj 1-2 tabl. 2 razy na dobę. Zaleca się stosowanie tzw. dawkowania niesymetrycznego, tzn. 2 razy na dobę z odstępem 8-godzinnym (np. o godz. 8.00 i 16.00). Dłuższa przerwa powinna przypadać na okres małej aktywności fizycznej oraz na porę, w której dolegliwości są zwykle niewielkie.
Tabletki należy połykać bez rozgryzania.

Uwagi

Lek należy odstawiać stopniowo. Ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego, bólu lub zawrotów głowy lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w ruchu.

Pharmindex