Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Trachisan

Spis treści

Reklama

Trachisan - skład

1 pastylka zawiera 8 mg chlorowodorku lidokainy. Lek zawiera sorbitol.

Reklama

Trachisan - działanie

Środek miejscowo znieczulający z grupy amidów. Preparat blokuje przewodzenie impulsów wzdłuż wrażliwych włókiem nerwowych w miejscu podania; jest to działanie odwracalne. Powoduje zmniejszenie wrażliwości na ból, i kolejno - zmniejszenie wrażliwości na zimno, ciepło i dotyk. Lidokaina zmniejsza przepuszczalność błoy komórkowej dla kationów, zwłaszcza jonów sodu. Po podaniu miejscowym lidokaina szybko przenika do zakończeń nerwowych, gdzie jest wiązana do struktur fosfolipidowych; jej powinowactwo jest względnie duże z powodu dobrej rozpuszczalności w tłuszczach. Lidokaina jest szybko wchłaniana przez tkanki. Jej biodostępność wynosi 35%. Cmax w surowicy występuje po 20 min. Lidokaina wiąże się z białkami w 60-80%. Przenika przez barierę krew/mózg i łożysko oraz wydziela się do mleka. Ok. 90% lidokainy metabolizowane jest w wątrobie. Wydalana jest głównie przez nerki. T0,5 w fazie eliminacji wynosi 2 h.

Reklama

Trachisan - wskazania

Krótkotrwałe, miejscowe leczenie bólu związanego z nieropnymi zakażeniami gardła.

Reklama

Trachisan - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek lidokainy, środki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci <12 lat.

Reklama

Trachisan - ostrzeżenia

Środki miejscowo znieczulające mogą powodować zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia, zwłaszcza u małych dzieci ze względu na częstość spożywania posiłków. Bezpośrednio po zastosowaniu pastylek, należy unikać przyjmowania pokarmu i napojów. Zdrętwienie języka lub błony śluzowej policzków może zwiększać ryzyko urazu spowodowanego pogryzieniem. Ze względu na zmniejszoną wrażliwość na ciepło, istnieje ryzyko oparzeń błony śluzowej jamy ustnej oraz gardła, spowodowanych gorącymi napojami i pokarmem. Wielokrotne stosowanie leku może powodować zdrętwienie gardła, co powoduje trudności w przełykaniu. Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami i (lub) zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej i gardła, zwłaszcza u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. U pacjentów ze znaną alergią na amidowe środki znieczulające miejscowo w wywiadzie, należy spodziewać się alergii krzyżowej na chlorowodorek lidokainy. Nie należy stosować leku dłużej niż 2 dni bez konsultacji z lekarzem, zwłaszcza jeśli występuje ciężkie zapalenie gardła lub utrzymuje się ból gardła z towarzyszącą gorączką, bólem głowy, nudnościami lub wymiotami. Ze względu na zawartość sorbitolu, nie należy stosować leku u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Reklama

Trachisan - ciąża

Nie stosować w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli lek jest stosowany zgodnie z zaleceniami, lidokaina przenika do mleka kobiecego w tak małych ilościach, że niebezpieczeństwo dla dziecka karmionego piersią jest mało prawdopodobne.

Reklama

Trachisan - efekty uboczne

Rzadko: zaburzenia smaku lub drętwienie języka. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, podrażnienie w jamie ustnej, działanie przeczyszczające spowodowane zawartością sorbitolu. Nie należy się spodziewać ogólnoustrojowych działań niepożądanych lidokainy po zastosowaniu pastylek do ssania.

Trachisan - interakcje

Cymetydyna może zmniejszać metabolizm lidokainy, poprzez hamowanie wątrobowych enzymów mikrosomalnych, co może powodować zwiększenie stężenia lidokainy. Leczenie preparatami blokującymi receptoru β-adrenergiczne może zmniejszyć przepływ krwi przez wątrobę, co może zmniejszać metabolizm lidokainy. Jednoczesne stosowanie propranololu może powodować zwiększenie stężenia lidokainy w osoczu o ok. 30 %. Nie można wykluczyć konkurencji o wątrobowe enzymy mikrosomalne, które biorą udział w metabolizmie. Leki indukujące wątrobowe enzymy mikrosomalne, jak np. benzodiazepiny i barbiturany, mogą przyspieszać metabolizm lidokainy, co powoduje zmniejszenie jej stężenia.

Trachisan - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 pastylkę ssać co 2 h. Nie przekraczać maksymalnej dawki dobowej 6 pastylek. Dzieci 12-17 lat: ze względu na niewystarczjącą ilość danych nie zaleca się stosowania leku. Dzieci: nie należy stosować leku u dzieci w wieku <12 lat. Nie stosować pastylek dłużej niż 3 dni.

Trachisan - uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn w ruchu.


Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!