ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Ubezpieczenie za granicą: na wyjazd, do pracy. Jakie koszty?

Ubezpieczenie za granicą to bardzo ważny element każdego wyjazdu. Odpowiedzialny turysta zawsze powinien się zabezpieczyć przed niespodziewanymi wypadkami w czasie zagranicznych wakacji, pracy za granicą czy nawet krótkiego wypadu turystycznego. Na co zwracać uwagę, aby nieszczęśliwe zdarzenia nie naraziły podróżujących na dodatkowe koszty?
Samolot, globus i stetoskop
źródło:123RF
Spis treści

Każda osoba, wybierająca się w zagraniczną podróż powinna pamiętać nie tylko o zabraniu wszelkich niezbędnych dokumentów, ale także o wykupieniu dodatkowej polisy ubezpieczeniowej. Problemy zdrowotne czy samochodowe zdarzają się dość często poza granicami kraju. Ubezpieczenie, które obowiązuje na terenie Polski jest niestety niewystarczające. Zlekceważenie konieczności zawarcia dodatkowej umowy bardzo często naraża podróżujących na wysokie koszty, które niestety trzeba pokryć z własnej kieszeni. Brak dodatkowego ubezpieczenia to tylko pozorna oszczędność.

Reklama

Ubezpieczenie za granicą 

Każda osoba wyjeżdżająca za granicę pragnie czuć się całkowicie bezpieczną podczas takiego wyjazdu. Ubezpieczenie krajowe nie daje przesłanek do całkowitej ochrony ubezpieczeniowej w trakcie podróży i zagranicznych wyjazdów. 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą można uzyskać we właściwym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia nie pokrywa całych kosztów leczenia, a tym samym kosztów wypadków w podróży. 

Biura turystyczne często oferują możliwość wykupienia dodatkowej polisy ubezpieczeniowej i warto z takiej oferty skorzystać. Każdy potencjalny turysta może zawrzeć umowę dodatkowego ubezpieczenia na wakacje za granicą. Skorzystanie z porównywarek internetowych w zakresie ubezpieczeń turystycznych za granicą znacznie ułatwia wybór. 

Znalezienie właściwej oferty wymaga:

 • dokładnego określeniamiejsca podróży, z zaznaczeniem czy jest to wyjazd docelowy czy obejmujący przemieszczanie się po różnych państwach,
 •  dokładnego sprecyzowania celu podróży – zwiedzanie, jazda na nartach, praca, nurkowanie czy inna forma spędzania czasu,
 • określenia czasu trwania wyjazdu,
 • wskazania liczby osób (przy ubezpieczeniu grupowym),
 • określenia wieku podróżujących,
 • opisu stanu zdrowia, z uwzględnieniem na przykład przewlekłych chorób.

Wszystkie te warunki pozwalają na dobranie polisy, jak najbardziej odpowiedniej do konkretnej osoby i charakteru wyjazdu. Warto sprawdzić kilka ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Podstawową zasadą wyboru oferty nie powinna być wysokość składki ubezpieczeniowej, którą należy zapłacić. Bezwzględnie trzeba sprawdzić sumę ubezpieczenia, która wyraźnie wskazuje w ramach jakich środków finansowych można z takiego ubezpieczenia korzystać. Z reguły określany jest górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe, powstałe w okresie ubezpieczenia. Bardzo ważnym elementem jest także zakres ochrony ubezpieczeniowej. Jedną z podstawowych zasad Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) jest określenie zakresu ubezpieczenia, który obejmuje wszystkie możliwości ubezpieczeń w wariancie wybranym przez indywidualnego klienta. Analiza tych wszystkich przesłanek już wskazuje, iż nie zawsze należy się kierować wysokością składki. Niewielka opłata często kryje w sobie także niewielki zakres ubezpieczenia.

Reklama

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Każda osoba wyjeżdżająca na dalekie wakacje zadaje sobie podstawowe pytanie, jakie wybrać ubezpieczenie na wyjazd za granicę. Rodzaj ubezpieczenia musi być dopasowany do charakteru wyjazdu. 

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne za granicą powinno zawierać kilka obowiązkowych elementów. Do takich należą:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które jest formą całkowicie dobrowolną. Jest to rodzaj ubezpieczenia osobowego, które chroni życie i zdrowie człowieka w następstwie nieszczęśliwych wypadków. W ramach tego ubezpieczenia pokrywana są także koszty wizyt u specjalistów i ewentualnej rehabilitacji w zależności od przyjętego wariantu. Nieszczęśliwy wypadek musi spełniać warunek nagłego zdarzenia, wywołanego przyczyną zewnętrzną w wyniku którego ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu. Warto, aby taki pakiet ubezpieczeniowy uwzględniał opłatę za pobyt i leczenie w szpitalu, badania i zabiegi ambulatoryjne, 
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC), które daje podstawę do zwrotu kosztów w sytuacjach uszkodzenia ciała osoby trzeciej lub jej własności,
 • koszty ratownictwa medycznego, które poza Polska są całkowicie płatną usługą,
 • Assistance w podróży,niezależnie od wariantu działający poza granicami kraju. To rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia jest bardzo pomocny w wypadkach losowych w trakcie zagranicznych wyjazdów. Do takich sytuacji zaliczana jest organizacja pomocy medycznej, pokrywanie kosztów i organizacji leczenia w obcym kraju, a nawet kosztów utraty bagażu.

Czas trwania dodatkowego ubezpieczenia za granicą powinien obejmować okres od momentu wyjazdu do powrotu do domu. Dlatego też tak ważnym elementem jest precyzyjne określenie terminu obowiązywania polisy. 

Wariant umowy, zawierający możliwość skorzystania z akcji ratowniczej czy poszukiwawczej ma dość istotne znaczenie w trakcie pobytu w górach przy ubezpieczeniu na narty za granicą. Konieczność takiej akcji może być także spowodowana awarią sprzętu narciarskiego lub złych warunków pogodowych. 

Przydatnym rozwiązaniem są pakiety ubezpieczeniowe, które zapewniają transport medyczny z miejsca wypadku do szpitala, a nawet z miejsca pobytu do domu.  

Reklama

Ubezpieczenie do pracy za granicą 

Ubezpieczenie na wyjazd za granicę do pracy to bardzo ważny element każdego wyjazdu w celach zarobkowych. Zawsze warto pamiętać, iż nie tylko wynagrodzenie za pracę jest często wyższe od krajowego, ale także koszty ogólnie pojętej opieki zdrowotnej znacznie przewyższają koszty leczenia w Polsce. Każdy przed takim wyjazdem powinien wykupić ubezpieczenie rozszerzone o ochronę z uwagi na podejmowaną pracę. 

Wyjazd w celach wypoczynkowych wymaga klasycznego wariantu podróżniczego. Cel zarobkowy wymusza zakup dodatkowych opcji ubezpieczenia. EKUZ w ramach NFZ obowiązuje tylko na terenie państw Unii Europejskiej i pokrywa podstawowe usługi medyczne. 

Ubezpieczenie w przypadku pracy za granicą powinno posiadać dodatkowe elementy, które zapewnią:

 • pokrycie kosztów powrotu do kraju po leczeniu,
 • wizyty u specjalistów,
 • usługi stomatologiczne,
 • dłuższy pobyt w szpitalu,
 • wysoką sumę gwarantowaną na koszty leczenia,
 • ubezpieczenie od NNW,
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które jest konieczne w sytuacjach spowodowania wypadku przy pracy osobie trzeciej.

Firmy ubezpieczeniowe obejmują ochroną tylko legalną pracę w celach zarobkowych. Nie podlega przepisom ubezpieczeniowym praca podjęta na czarno lub w ramach wolontariatu.

Reklama

NFZ ubezpieczenie za granicą

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oferuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ten dokument pozwala na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych poza granicami kraju, ale dotyczy tylko państw Unii Europejskiej oraz krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Zasady ogólne wydawania takiej karty określa precyzyjnie decyzja nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydana przez Komisję Administracyjną ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Zdrowotnego. 

EKUZ jest zawsze wydawana przez wojewódzki oddział NFZ, wskazany w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z art. 51 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Uprawnia do skorzystania z niezbędnych świadczeń medycznych poza granicami Polski, ale tylko we wskazanych państwach. W wielu krajach Europy pacjenci dopłacają do podstawowych usług medycznych. Posiadacze karty EKUZ są również zobowiązani do tego typu wydatków. W ramach prywatnej zagranicznej służby zdrowia ten dokument nie jest podstawą do zwrotu kosztów leczenia. Europejska karta nie obejmuje także kosztów transportu medycznego do kraju, a także zwrotu kosztów akcji ratowniczej czy poszukiwawczej.    

Czytaj również

Bibliografia

 • Decyzja nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydana przez Komisję Administracyjną ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Zdrowotnego,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 z dnia 2019.07.24),
 • Zarządzenia nr 81/2020/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania EKUZ w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA,
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (DZ.U.2020895 z 2020.05.20),
 • www.gov.pl,
 • www.nfz.gov.pl
 • „Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej”, Komisja Europejska, 2010 r.
Jolanta Woźniak
Artykuł napisany przez
Jolanta Woźniak
Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała, jako pracownik Działu Penitencjarnego i Organizacyjno-Prawnego w Areszcie Śledczym w Łodzi. Od 2004 roku Zastępca Prezesa i Członek Zarządu w Miejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od kilku lat copywriterka, głównie w tematyce prawnej, ale i medycznej i parentingowej. Prywatnie miłośniczka dobrego kina.
Pokaż więcej
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!
Więcej z kategorii Prawa pacjenta
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Ile wynosi za każdy dzień? Przykład i kalkulator
Mężczyzna na zwolnieniu chorobowym
Skierowanie do dermatologa: czy jest potrzebne? Ile ważne?
Kobieta u dermatologa
Skierowanie do okulisty – czy jest potrzebne na NFZ?
Kobieta u okulisty
Podobne artykuły
Mężczyzna na wózku
Grupa inwalidzka: przywileje. Ile wynosi i jak ją otrzymać?
Ubezpieczenie dla dziecka
Brak ubezpieczenia dziecka a wystąpienie urazu - konsekwencje
Lekarz wystawia skierowanie do specjalisty
Ile ważne jest skierowanie do specjalisty? Różne poradnie
Pielęgniarka pobiera krew pacjentce
Ile ważne jest skierowanie na badanie krwi? Morfologia i inne
Pacjent prosi lekarza o zwolnienie lekarskie
Zwolnienie lekarskie – ile dni może wypisać lekarz rodzinny?

Reklama


1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!