Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗

Ubezpieczenie dziecka - na wakacje, w szkole i pracy

Ubezpieczenie dziecka to ochrona życia i zdrowia w wielu sytuacjach. Dzieci narażone są najbardziej na niebezpieczne zdarzenia w codziennym funkcjonowaniu. Lubią się bawić i korzystać z pełnej swobody, gdy nie ma rodziców w zasięgu wzroku. Takie sytuacje są często powodem nieszczęśliwych wypadków. Warto zatem rozważyć możliwość dodatkowego ubezpieczenia żywiołowej pociechy.
Dziecko z samolotem w ręku
źródło:123RF
Spis treści

Przed podjęciem decyzji o zakupie polisy dla dziecka należy pomyśleć, co powinno znaleźć się w takiej umowie. Oczekiwania rodziców mają ogromne znaczenie. Bardzo często warunki takiego ubezpieczenia są dostosowywane do sytuacji, w której ma obowiązywać (szkoła czy wyjazd na wakacje). Zakres ubezpieczenia powinien odpowiadać charakterowi i temperamentowi dziecka. 

Reklama

Ubezpieczenie dziecka - co zawiera?

Ubezpieczenie indywidualne dziecka to duże wsparcie finansowe dla rodzica w sytuacjach wypadku dziecka w przedszkolu, szkole lub na wakacjach. Rodzic ma pełną swobodę w wyborze polisy, a zatem to od opiekuna dziecka zależy, jaki zakres ochrony ubezpieczeniowej wybierze i na jaką składkę się zdecyduje. Każdy powinien określić przy wyborze polisy swoje indywidualne oczekiwania i potrzeby dziecka.

Oto najważniejsze elementy ubezpieczenia dziecka:

 • suma ubezpieczeniaczyli kwota pieniężna do której jest odpowiedzialny ubezpieczyciel. To górna granica odpowiedzialności finansowej konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego w ramach indywidualnej umowy. Jeżeli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną, ubezpieczyciel może wypłacić maksymalnie tylko taką kwotę. Kilka zdarzeń może łącznie składać się sumę ubezpieczenia,
   
 • zakres ubezpieczenia, czyli granice odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej w ramach konkretnej umowy. Jest to katalog zdarzeń, którego są podstawą do wypłaty odszkodowania. Najczęściej rodzice dopasowują ten element umowy do charakteru dziecka. Pociechy bardziej żywiołowe i niesforne wymagają szerszej ochrony ubezpieczeniowej, 
   
 • wysokość składki ubezpieczeniowej, czyli cena, którą trzeba zapłacić ubezpieczycielowi za polisę. Często wyższa cena oznacza szerszy zakres ubezpieczenia i wyższą sumę gwarantowaną. Wysokość składki i sposób jej opłacenia stanowią konieczny element umowy ubezpieczeniowej. Składka jest uzależniona odwielu czynników, takich jak rodzaj ubezpieczenia, wartość sumy ubezpieczenia, wiek dziecka lub długość trwania polisy,
   
 • wyłączenia odpowiedzialności, czyli zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Te konkretne sytuacje wykluczają całkowicie możliwość uzyskania odszkodowania, niezależnie od okoliczności,
   
 • czas obowiązywania polisy,czyli okres, w którym dziecko posiada ochronę ubezpieczeniową. Okres obowiązywania umowy może być jednoroczny lub kilkuletni (na przykład na 5 lat). W przypadku umów długoterminowych składka jest niższa niż przy umowach zawieranych na 1 rok. W sytuacjach ubezpieczenia dziecka w przedszkoluczy ubezpieczenia dziecka szkolnego warto zawierać umowy na czas krótszy, aby dopasowywać zakres ubezpieczenia do potrzeb pociechy. 

Jedną z popularniejszych form jest ubezpieczenie dziecka na wakacje. To szczególny czas dla dzieciaków, pełen swobody, luzu i mnóstwa wolnego czasu. Dzieci często spędzają wakacje bez rodziców na koloniach czy obozach, a to stwarza dodatkowe warunki do przykrych wypadków. Wybierając indywidualne wakacyjne ubezpieczenie warto dostosować je potrzeb dziecka i miejsca wypoczynku.    

Reklama

Indywidualne ubezpieczenie NNW dla dziecka

Najczęściej wykupywaną formą ubezpieczenia dla dziecka jest polisa na życie od następstw nieszczęśliwych wypadków, potocznie nazywana ubezpieczeniem dziecka NNW. 

NNW to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia osobowego, które daje prawo do świadczenia finansowego (odszkodowania) w sytuacji doznania przez ubezpieczone dziecko szkody z tytułu nieszczęśliwego wypadku. Najczęściej nieszczęśliwy wypadek określany jest jako zdarzenie nagłe i niespodziewane, w następstwie którego ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Przepisy prawa cywilnego nie podają dokładnej definicji tego sformułowania. Określenia takiego zdarzenie znajdują się zawsze w Ogólnych Warunkach Umów każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Definicja NNW może się różnić, w zależności od interpretacji konkretnego ubezpieczyciela. Zatem każdy rodzic powinien dokładnie zapoznać się z takim opisem, zanim podejmie decyzje o zawarciu umowy. 

Ubezpieczenie NNW dla dziecka - co obejmuje?

Do kategorii nieszczęśliwych wypadków w przypadku dzieci zaliczane są najczęściej:

 •  złamania kończyn,
 • urazy głowy,
 • szkolne wypadki na skutek zderzenia,
 • zwichnięcia podczas gier sportowych,
 • uszczerbek na zdrowiu w trakcie wypadku,
 • pogryzienie dziecka przez psa,
 • wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku,
 • oparzenia,
 • odmrożenia.

Niestety każde dziecko może stać się ofiarą takiego wypadku. Ubezpieczenia NNW często proponują szkoły. Każda placówka szkolna ma prawo do zawarcia umowy w ramach grupowego ubezpieczenia i zaproponowania rodzicowi przystąpienie. Każdy powinien dokładnie przeanalizować warunki ubezpieczenia dziecka w szkole, aby zakres takiej umowy odpowiadał oczekiwaniom i spełniał swoją funkcję. Korzystna składka nie zawsze oznacza korzystną umowę. Wielu rodziców decyduje się na indywidualne umowy, nie korzystając z ofert szkoły.

Sytuacje objęte obowiązkiem wypłaty odszkodowania w ramach NNW to przede wszystkim:

 • uszczerbek na zdrowiu, 
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów transportu medycznego,
 • pokrycie kosztów zakupu sprzętu medycznego, niezbędnego do rekonwalescencji, 
 • zasiłek za czasową niezdolność do nauki.

Dokumenty Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (OWU) zawsze regulują kwestie dotyczące wyłączenia odpowiedzialności. Chodzi o sytuacje, w których odszkodowanie się nie należy. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z zakresem ubezpieczenia przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy. Różne towarzystwa ubezpieczeń proponują całkiem inne OWU. To co będzie podstawą wypłaty odszkodowania w firmie X, nie zawsze musi być przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej w firmie Y.

Reklama

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka NFZ

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 z dnia 2019.07.24) prawo do korzystania ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie mają także osoby, które nie ukończyły 18 roku życia (art.2 ust.1 pkt.3) i posiadają je niezależnie od tego czy są ubezpieczone.

Ustawodawca nałożył na opiekunów warunek konieczny zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ. Takie wskazanie nie ma wpływu na wysokość składki ubezpieczeniowej. 

Każde dziecko może być zgłoszone do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego przez:

 • jednego z rodziców (ubezpieczenie dziecka przez rodzica) – art.67 ust.3 ww. ustawy,
 • dziadków, gdy rodzice nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (ubezpieczenie dziecka przez dziadków) – art.67 ust.3a ww. ustawy,
 • instytucje, która się dzieckiem opiekuje lub w której dziecko przebywa.

Dziecko prawidłowo zgłoszone w ramach ubezpieczenia dziecka NFZ jest uprawnione do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia tak, jak inne osoby ubezpieczone. Obowiązek zgłoszenia członka rodziny (także dziecka) jest realizowany przez płatnika składek, czyli pracodawcę osoby ubezpieczonej. Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych musi nastąpić w ciągu 7 dni od dnia powstania uprawnień. 

Niektórzy rodzice decydują się także na wykupienie dodatkowej prywatnej polisy zdrowotnej. Takie indywidualne ubezpieczenie posiada szerszy zakres ubezpieczenia niż NNW i obejmuje usługi medyczne, jak:

 • nieograniczone porady u specjalistów,
 • możliwość wizyt bez skierowania,
 • dodatkowe badania diagnostyczne,
 •  wizyty bez kolejek,
 • zniżki na leczenie stomatologiczne.

Czytaj również

Bibliografia

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 z dnia 2019.07.24),
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (DZ.U.2020895 z 2020.05.20),
 • www.zus.pl
 • www.nfz.gov.pl
Jolanta Woźniak
Artykuł napisany przez
Jolanta Woźniak
Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała, jako pracownik Działu Penitencjarnego i Organizacyjno-Prawnego w Areszcie Śledczym w Łodzi. Od 2004 roku Zastępca Prezesa i Członek Zarządu w Miejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od kilku lat copywriterka, głównie w tematyce prawnej, ale i medycznej i parentingowej. Prywatnie miłośniczka dobrego kina.
Pokaż więcej
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!
Więcej z kategorii Prawa pacjenta
Ile ważne jest skierowanie do specjalisty? Różne poradnie
Lekarz wystawia skierowanie do specjalisty
Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą: ile wynosi? Dokumenty
Kobieta opiekuje się starszą kobietą
Skierowanie do okulisty – czy jest potrzebne na NFZ?
Kobieta u okulisty
Podobne artykuły
Pielęgniarka pobiera krew pacjentce
Ile ważne jest skierowanie na badanie krwi? Morfologia i inne
Kobieta u dermatologa
Skierowanie do dermatologa: czy jest potrzebne? Ile ważne?
Pacjent prosi lekarza o zwolnienie lekarskie
Zwolnienie lekarskie – ile dni może wypisać lekarz rodzinny?
Mężczyzna na zwolnieniu chorobowym
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Ile wynosi za każdy dzień? Przykład i kalkulator
Ubezpieczenie dla dziecka
Brak ubezpieczenia dziecka a wystąpienie urazu - konsekwencje

Reklama


Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!