Urlop macierzyński – jak obliczyć wynagrodzenie? Kalkulator

Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko. Prawo przewiduje także możliwość skorzystania z tej formy urlopu w innych sytuacjach rodzinnych. To czas na odzyskanie pełnej formy po porodzie, który stwarza również możliwość sprawowania pełnej opieki nad nowonarodzonym dzieckiem.
Kobieta opiekuje się małym dzieckiem
źródło:123RF

Spis treści

Przepisy prawa gwarantują każdej pracującej mamie prawo do czasowego zwolnienia z obowiązku pracy i otrzymywania wynagrodzenia w okresie pierwszych miesięcy życia dziecka. Znajomość zasad udzielania urlopu macierzyńskiego, jego wymiaru i prawa do zasiłku macierzyńskiego pozwoli każdej kobiecie bezpiecznie przejść przez ten nowy i niekiedy trudny okres w życiu. 

Kalkulator urlopu macierzyńskiego

Dokładne zapoznanie się z kalkulatorem macierzyńskiego należy rozpocząć od odpowiedzi na pytanie, ile urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownicy i od czego jest uzależniony jego wymiar. 

Naczelne zasady stosunków pracowniczych, a także prawa i obowiązki rodziców, reguluje Ustawa a dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 z dnia 2019.06.05). 

Zasady udzielania prawa do zasiłku macierzyńskiego są określone w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (DZ.U.2020.870 z dnia 2010.05.15). 

Jak obliczyć urlop macierzyński? 

Art.180 Kodeksu pracy dokładnie określa wymiar tego urlopu:

 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (art.180 §1 pkt.1),
 • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie (art.180 §1 pkt.2),
 • 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie (art.180 §1 pkt.3),
 • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie (art.180 §1 pkt.4),
 • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie (art.180 §1 pkt.5).

Każda pracownica może wykorzystać do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, zgodnie z art.180 §2 Kodeksu pracy. Pracodawca ograniczył czasowo możliwość wcześniejszego rozpoczęcia takiego urlopu, aby każda mama wykorzystała więcej czasu na opiekę nad dzieckiem. Jest to zgodne z istotą urlopu macierzyńskiego, który nie ma cech urlopu wypoczynkowego. Po porodzie przysługuje dalsza część niewykorzystanego urlopu, zgodnie z jego wymiarem (art.180 §3 Kodeksu pracy).

Ustawodawca przyznał kobiecie prawo do urlopu macierzyńskiego, ale nie ograniczył go nakazem całkowitego wykorzystania. Wiele mam pragnie szybciej wrócić do pracy, powierzając opiekę nad dzieckiem ojcu. Rezygnacja i przekazanie prawa do tego typu urlopu może nastąpić po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni macierzyńskiego i spełnieniu warunków (zgodnie z art.180 §4 Kodeksu pracy):

 • pozostała część urlopu macierzyńskiego musi być wykorzystana przez ojca-pracownika, wychowującego dziecko,
 • pozostała część urlopu macierzyńskiego musi być wykorzystana przez ojca-ubezpieczonego, sprawującego osobistą opiekę nad dzieckiem, który w tym celu przerwał działalność zarobkową.

Reklama

Urlop macierzyński - wynagrodzenie 

Zgodnie z art. 29 ust.1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa wynagrodzenie za urlop macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:

 • urodziła dziecko,
 • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia i wystąpiła do sądu rodzinnego o przysposobienie,
 • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia.

W przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego, po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, wypłata wynagrodzenia na urlopie macierzyńskimnastępuje na rzecz ubezpieczonego ojca dziecka, który uzyskał prawo do takiego urlopu (art.29 ust.3 ww. ustawy). 

Pisemny wniosek o wypłacenie zasiłku macierzyńskiego składa ubezpieczona matka dziecka w ciągu 21 dni po porodzie. W myśl art.30a ust.1 wspomnianej ustawy zasiłek macierzyński wypłacany jest za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Matka dziecka może dzielić się korzystaniem z zasiłku z ubezpieczonym ojcem dziecka za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części (art.30a ust.3). 

Zmiana wynagrodzenia w czasie urlopu macierzyńskiego nie wpływa na wysokość zasiłku macierzyńskiego, ponieważ podstawą do obliczania jego wysokości jest wynagrodzenie pracownicy za okres pełnych 12 miesięcy kalendarzowych, przepracowanych przed miesiącem, w którym urodziło się dziecko.  

Ile wynosi zasiłek macierzyński?

Każda mama powinna wiedzieć, ile wynosi zasiłek macierzyński. Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia na urlopie macierzyńskim szczegółowo regulują przepisy Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. 

Miesięczny zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego, ustalonego przez Kodeks pracy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku (art.31ust.1). Oznacza to, iż każda osoba korzystająca z tego typu zasiłku będzie otrzymywać w przypadku urodzenia jednego dziecka równowartość pełnego wynagrodzenia przez okres 20 tygodni.

Zasiłek macierzyński wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku w następujących przypadkach (art.31 ust.3 ustawy):

 • gdy ubezpieczona pracownica złożyła bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (art.31 ust.3 pkt.1),
 • gdy ubezpieczona, niebędąca pracownicą, złożyła w ciągu 21 dni od daty porodu wniosek o wypłacenie zasiłku (art.31 ust.3 pkt.2),
 • gdy ubezpieczony będący pracownikiem złożył wniosek w ciągu 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o przysposobienie, wniosek o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (art.31 ust.3 pkt.3),
 • gdy ubezpieczony niebędący pracownikiem złożył wniosek o wypłacenie zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu i rodzicielskiemu w pełnym wymiarze w przypadkach przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu rodzinnego o przysposobienie (art31 ust.3 pkt.4).

 

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, zgodnie z art.31 ust.2 pkt 1ww. ustawy, za okres:

 • do 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie oraz w przypadku przyjęcia jednego dziecka na wychowanie,
 • do 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku urodzenia przy jednym porodzie dwojga lub więcej dzieci oraz w przypadku równoczesnego przyjęcia na wychowanie dwojga lub więcej dzieci,
 • do 3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka, gdy ubezpieczony m prawo zasiłku macierzyńskiego w minimalnym wymiarze 9 tygodni.

Po upływie powyższych okresów zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku. 

Prawo do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego posiadają osoby, objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Oznacza to, iż tej formy świadczenia mogą skorzystać mamy zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, prowadzące działalność gospodarczą oraz zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne.

Czytaj też:

 

Bibliografia

 • 1. Ustawa a dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 z dnia 2019.06.05),
 • 2. Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (DZ.U.2020.870 z dnia 2010.05.15).
 • 3. www.zus.pl
 • 4. „Rodzice w pracy, Informator”, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2016.

Oceń artykuł

(liczba ocen 0)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!

<-- popup -->