Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Acodin 150 Junior

Spis treści

Reklama

Acodin 150 Junior - skład

5 ml syropu zawiera 7,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu. Preparat zawiera sacharozęi benzoesan sodu.

Reklama

Acodin 150 Junior - działanie

Lek przeciwkaszlowy o działaniu ośrodkowym. Dekstrometorfan działa na ośrodek kaszlu zlokalizowany w rdzeniu przedłużonym; powoduje podwyższenie progu dla odruchu kaszlowego. W dawkach terapeutycznych nie wpływa hamująco na czynność oddechową i działanie aparatu rzęskowego oskrzeli. Początek działania przeciwkaszlowego występuje po 15-30 min i utrzymuje się przez 5-6 h. Dodatkowo dekspantenol zawarty w syropie, łatwo ulega utlenieniu do kwasu pantotenowego, który jest składnikiem koenzymu A. Poprzez udział w procesach acetylacji odgrywa istotną rolę w przemianie materii, w tym w regeneracji błon śluzowych dróg oddechowych. Dekstrometorfan dobrze wchłania się po podaniu doustnym, osiągając Cmax w czasie ok. 2,5 h. Podlega w wątrobie szybkiemu i intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia. Farmakokinetyka dekstrometorfanu charakteryzuje się dużą zmiennością osobniczą. Genetycznie kontrolowana O-demetylacja (CYP2D6) jest głównym czynnikiem wpływającym na farmakokinetykę. Przypuszcza się, że istnieją odmienne fenotypy w procesie utleniania, co wpływa na wysoce zróżnicowaną farmakokinetykę u pacjentów. Jest wydalany z moczem, jako niezmetabolizowany dekstrometorfan wraz z trzema demetylowanymi metabolitami morfinanowymi – dekstrorfanem (3-hydroksy-N-metylomorfinan), 3-hydroksymorfinanem i 3-metoksymorfinanem. Dekstrorfan, który wykazuje również działanie przeciwkaszlowe, jest głównym metabolitem. Dekspantenol przenika przez nabłonki: wielowarstwowy skóry i wielorzędowy dróg oddechowych, więc najprawdopodobniej jest również wchłaniany w przewodzie pokarmowym. Prawdopodobnie część dekspantenolu jest metabolizowana w erytrocytach, a reszta przedostaje się do krwi i tym samym do większości tkanek i komórek, zwłaszcza wątroby. Dekspantenol jest wewnątrzkomórkowo przekształcany w kwas pantotenowy (witaminę B5), który następnie jest włączany w skład koenzymu A, poza tym kwas pantotenowy nie jest metabolizowany. Kwas pantotenowy jest wydalany w 70% z moczem i w 30% z kałem.

Reklama

Acodin 150 Junior - wskazania

Leczenie objawowe suchego kaszlu różnego pochodzenia (niezwiązanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych).

Reklama

Acodin 150 Junior - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na dekstrometorfan, dekspantenol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia. Astma oskrzelowa. Nie stosować u pacjentów przyjmujących leki z grupy inhibitorów MAO, a także u pacjentów, którzy przyjmowali takie leki w ciągu ostatnich 14 dni.

Reklama

Acodin 150 Junior - ostrzeżenia

Nie stosować u pacjentów ze schorzeniami dróg oddechowych, związanymi z wytwarzaniem zwiększonej ilości śluzu, np. w zapaleniu oskrzeli. Odnotowano przypadki nadużywania dekstrometorfanu oraz uzależnienia od niego. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania leku u młodzieży i młodych osób dorosłych, jak również u pacjentów, u których odnotowano w wywiadzie nadużywanie preparatów lub substancji psychoaktywnych. Dekstrometorfan hamuje kaszel, lecz nie usuwa jego przyczyny. Kaszel jest objawem chorobowym i jeżeli nie ustępuje w ciągu 7 dni lub nawraca mimo stosowania leku, choroba przebiega z gorączką, bólem głowy lub wysypką, należy ustalić przyczynę kaszlu i podjąć właściwe leczenie. U pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek lub wątroby należy zmniejszyć dawki lub zwiększyć odstępy pomiędzy nimi. Nie należy spożywać napojów alkoholowych w czasie stosowania dekstrometorfanu. Dekstrometorfan nasila hamujący wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy. Podczas jednoczesnego podawania dekstrometorfanu i leków o działaniu serotoninergicznym, takich jak leki selektywnie hamujące wychwyt zwrotny serotoniny (SSRI), leki osłabiające metabolizm serotoniny [w tym inhibitory oksydazy monoaminowej (MAOI)] oraz inhibitory CYP2D6, odnotowano działanie serotoninergiczne, w tym wystąpienie mogącego zagrażać życiu zespołu serotoninowego. Zespół serotoninowy może obejmować zmiany stanu psychicznego, niestabilność autonomiczną, zaburzenia nerwowo-mięśniowe i (lub) objawy dotyczące układu pokarmowego. Jeśli podejrzewa się wystąpienie zespołu serotoninowego, należy przerwać leczenie. Dekstrometorfan jest metabolizowany przez cytochrom wątrobowy P450 2D6. Aktywność tego enzymu jest uwarunkowana genetycznie. U około 10% ogólnej populacji odnotowuje się słaby metabolizm CYP2D6. U pacjentów ze słabym metabolizmem tego enzymu oraz u pacjentów jednocześnie stosujących inhibitory CYP2D6 mogą występować wzmożone i/lub długoterminowe skutki działania dekstrometorfanu. W związku z tym należy zachować ostrożność u pacjentów z powolnym metabolizmem CYP2D6 lub stosujących inhibitory CYP2D6. W przypadku przedawkowania u dzieci mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane, w tym zaburzenia neurologiczne. Należy doradzić opiekunom, aby nie podawali dawki większej niż zalecana. Każde 5 ml syropu zawiera 2,625 g sacharozy oraz 12,5 mg benzoesanu sodu. Ze względu na zawartość sacharozy, nie stosować leku u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy; ponadto zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę stosując lek u pacjentów z cukrzycą.

Reklama

Acodin 150 Junior - ciąża

W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiecego - nie stosować w okresie karmienia piersią.

Reklama

Acodin 150 Junior - efekty uboczne

Bardzo często: senność, lekkie zawroty głowy. Często: dezorientacja, zmęczenie. Rzadko: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Częstość nieznana: skórne reakcje alergiczne (takie jak: wysypka ze świądem, pokrzywka, trwałe wykwity polekowe), obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, reakcja anafilaktyczna, zaburzenia psychotyczne (w tym omamy), zawroty głowy pochodzenia obwodowego lub ośrodkowego, niewyraźna mowa oraz oczopląs, dystonia (zwłaszcza u dzieci), uczucie pustki w głowie.

Acodin 150 Junior - interakcje

Nie stosować równocześnie z inhibitorami MAO, a także w ciągu 14 dni po ich odstawieniu (ryzyko wystąpienia objawów ze OUN, takich jak: zawroty głowy, pobudzenie, znaczne podwyższenie temperatury ciała, nudności, drżenie mięśni, nadciśnienie). W czasie leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych (dekstrometorfan nasila hamujący wpływ alkoholu na OUN). Dekstrometorfan jest metabolizowany przez CYP2D6 i ulega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia. Silne inhibitory CYP2D6 (np. fluoksetyna, paroksetyna, chinidyna, terbinafina, amiodaron, flekainid, propafenon, sertralina, bupropion, metadon, cynakalcet, haloperydol, perfenazyna, tiorydazyna) mogą istotnie zwiększać stężenie dekstrometorfanu we krwi, nasilając jego toksyczność (może wystąpić: pobudzenie, dezorientacja, drżenie, bezsenność, biegunka i depresja oddechowa), ponadto zwiększa się ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego - w przypadku konieczności jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2D6 i dekstrometorfanu pacjenta należy monitorować, konieczne może być zmniejszenie dawki dekstrometorfanu.

Acodin 150 Junior - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku >12 lat: 10 ml syropu do 4 razy na dobę. Dzieci w wieku 6-12 lat: 5 ml syropu do 4 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek lub wątroby należy zmniejszyć dawki lub zwiększyć odstępy pomiędzy nimi. Sposób podania. Pokarm nie wpływa na wchłanianie dekstrometorfanu. Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Acodin 150 Junior - uwagi

Lek stosowany w dawkach terapeutycznych nie ogranicza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn; stosowany w dawkach większych niż zalecane działa hamująco na OUN.


Podobne leki
Acodin
Dexatussin Junior
Tussal Antitussicum
Robitussin Antitussicum

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!