ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Agiolax

Spis treści

Reklama

Agiolax - skład

5 g granulatu (1 łyżeczka) zawiera: 2,6 g nasion babki jajowatej, 0,11 g łusek babki jajowatej, 0,337-0,658 g strąków senesu, co odpowiada 15 mg glikozydów hydroksyantracenowych, w przeliczeniu na sennozyd B. Preparat zawiera sacharozę.

Reklama

Agiolax - działanie

Preparat pochodzenia roślinnego stosowany w krótkotrwałych zaparciach. Śluz i włókna zawarte w nasionach i łuskach babki jajowatej wywierają fizjologiczne działanie na pasaż zawartości jelita grubego. Dzięki zdolności wiązania wody zwiększa się jej zawartość w stolcu i przez stymulację ruchów perystaltycznych przyspiesza się jego pasaż przez jelito grube. Zwiększenie zawartości wody i śluzu powoduje, że stolec staje się miękki, co wpływa na wypróżnienie. Wpływ babki jajowatej na ruchy perystaltyczne jelita jest wzmocniony przez działanie glikozydów antranoidowych z owoców senesu (sennozydy). Pochodne 1,8-dihydroksyantracenu (antranoidy) posiadają działanie przeczyszczające. Sennozydy lub ich aktywne metabolity (reina) wywierają wpływ na ruchy okrężnicy. Wynikiem działania jest przyspieszenie pasażu jelitowego. Dodatkowo przez stymulację aktywnego wydzielania chlorków, jest także wydzielana woda i elektrolity. Efekt działania leku pojawia się po 8 do 12 godzinach od zastosowania. Przygotowanie preparatu z babki jajowatej i owoców senesu w postaci granulatu powoduje przedłużony efekt uwalniania sennozydów.

Reklama

Agiolax - wskazania

Krótkotrwałe zaparcia.

Reklama

Agiolax - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną, olejek miętowy, mentol lub na pozostałe składniki leku. Patologiczne zwężenie przewodu pokarmowego, istniejąca lub możliwa niedrożność jelita, zapalenie wyrostka robaczkowego, ostry stan zapalny jelita np. choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ból brzucha o nieznanej etiologii, ciężkie odwodnienie z utratą elektrolitów, chwiejna cukrzyca, niezdiagnozowane krwawienie z odbytu, brak wypróżnienia po zastosowaniu środków przeczyszczających, zmiana częstości wypróżniania utrzymująca się dłużej niż 2 tyg., porażenie jelita, rozszerzenie okrężnicy (megacolon), dolegliwości żołądkowo-jelitowe ze skurczami, choroby przełyku, trudności w przełykaniu lub inne problemy z gardłem. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Reklama

Agiolax - ostrzeżenia

Należy zachować szczególną ostrożność przed zastosowaniem leku u pacjentów przyjmujących: glikozydy nasercowe, leki przeciwarytmiczne, leki powodujące wydłużenie odstępu QT, diuretyki, glikokortykosteroidy lub korzeń lukrecji. Nie stosować u pacjentów z zaleganiem stolca oraz u których występują ostre lub uporczywe zaburzenia żołądkowo-jelitowe tj. bóle brzucha, nudności i wymioty. Dolegliwości te mogą świadczyć o niedrożności jelit. Jeśli wystąpi ból brzucha lub jakiekolwiek nieprawidłowości przy wypróżnianiu, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem. Należy unikać długotrwałego (dłużej niż 2 tyg.) stosowania środków przeczyszczających. Jeżeli leki przeczyszczające są stosowane każdego dnia na zaparcia, należy rozpoznać ich przyczynę. Długotrwałe stosowanie może powodować osłabienie perystaltyki jelit oraz może prowadzić do uzależnienia od środków przeczyszczających. Lek należy stosować tylko w przypadku, gdy efektów terapeutycznych nie można osiągnąć poprzez zmianę diety lub po zastosowaniu preparatów zwiększających objętość stolca. Osoba dorosła zażywająca lek, u której występują objawy nietrzymania stolca, powinna unikać dłuższego kontaktu skóry z kałem poprzez częstą zmianę podpasek higienicznych. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni zwrócić uwagę na fakt, że stosowanie środków przeczyszczających może zaburzać równowagę elektrolityczną. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niedrożności jelitowej, stosowanie leku razem z preparatami o znanym działaniu hamującym perystaltykę jelit (np. opioidy), powinno odbywać się tylko pod nadzorem lekarza. Preparat zawiera sacharozę - pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy nie powinni go przyjmować.

Reklama

Agiolax - ciąża

Należy unikać stosowania przez pierwsze 3 miesiące ciąży, ze względu na potencjalne działanie wynikające z danych doświadczalnych dotyczących ryzyka genotoksyczności niektórych antranoidów np. emodyny i aloeemodyny. Lek ten może być stosowany doraźnie, tylko jeśli zastosowanie odpowiedniej diety lub środków zwiększających objętość stolca nie przyniosło spodziewanych efektów. Ze względu na niewystarczające dane dotyczące przenikania metabolitów do mleka matki, nie jest zalecane stosowanie leku w okresie karmienia piersią. Niewielkie ilości reiny, aktywnego metabolitu preparatu, są wydzielane do mleka matki. Nie obserwowano działania przeczyszczającego u dzieci karmionych piersią.

Reklama

Agiolax - efekty uboczne

Bardzo rzadko: bóle brzucha, skurcze i luźne stolce (biegunka) w szczególności u pacjentów z nadwrażliwością jelita grubego (zwykle po przyjęciu większej dawki niż zalecana, w takich przypadkach konieczne jest zmniejszenie dawki), reakcje nadwrażliwości na strąki senesu (świąd, wysypka, osutka krostkowa). Częstość nieznana: wzdęcia (wzdęcie brzucha i ryzyko niedrożności jelit lub przełyku np. utrudnianie połykania i zaklinowanie stolca może pojawić się jeśli lek nie został przyjęty z nieodpowiednią ilością płynu), nudności i wymioty, reakcje alergiczne na nasiona lub łuski babki jajowatej (po doustnym podaniu: katar, zapalenie spojówek, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny; podczas kontaktu ze skórą: wysypka i świąd). W czasie przyjmowania leku może wystąpić nieszkodliwe zabarwienie moczu (kolor moczu może mieć barwę od żółtej do czerwono-brązowej). W przypadku przewlekłego stosowania (nadużywania) mogą wystąpić zaburzenia bilansu wodno-elektrolitowego, skutkujące pojawieniem się białka lub krwi w moczu. Barwnikowa infiltracja śluzówki jelit (pseudomelanosis coli) ustępuje zwykle po zakończeniu przyjmowania preparatu.

Agiolax - interakcje

Spowodowana długotrwałym stosowaniem leków przeczyszczających hipokaliemia (niedobór potasu) może nasilać działanie glikozydów nasercowych, a także ma wpływ na działanie leków przeciwarytmicznych zmniejszających wrażliwość węzła zatokowego (chinidyna) i leków powodujących wydłużenie odstępu QT. Stosowanie preparatu jednocześnie z innymi lekami powodującymi obniżenie stężenia potasu tj. diuretyków, glikokortykosteroidów i korzenia lukrecji może zaburzać równowagę elektrolityczną. Wchłanianie leków przyjmowanych jednocześnie z preparatem, tj. minerały, witamina B12, glikozydy nasercowe, pochodne kumaryny, karbamazepiny i litu może ulec opóźnieniu - preparat powinien być przyjmowany 1/2 do 1 h po zażyciu innych leków. Pacjenci chorzy na cukrzycę insulinozależną mogą stosować lek po konsultacji z lekarzem, ponieważ może być konieczna korekta dawki insuliny. Jednoczesne przyjmowanie leku z hormonami tarczycy wymaga konsultacji lekarskiej, ponieważ dawka hormonów powinna być odpowiednio dostosowana.

Agiolax - dawkowanie

Doustnie. Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i młodzież w wieku powyżej 12 lat: zalecane jest stosowanie jednej lub dwóch łyżeczek preparatu raz na dobę, po wieczornym posiłku. Maksymalna dawka dobowa nie może przekroczyć 30 mg pochodnych hydroksyantracenu, co odpowiada 10 g preparatu (2 łyżeczki). Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Efekt działania leku pojawia się po 8 do 12 h od zastosowania. Odpowiednia dawka dla pacjenta jest najmniejszą ilością leku powodującą odpowiednią miękkość i uformowanie stolca. Nie należy zażywać większych dawek leku niż zalecane. Nie należy stosować dłużej niż 1-2 tyg. Sposób podania: preparat należy zawsze przyjmować z odpowiednią ilością płynu (woda, mleko, sok) tj. jedną łyżeczkę granulatu (5 g) należy popić co najmniej 150 ml płynu (1 g granulatu należy popić co najmniej 30 ml płynu). Granulat można połykać po zmieszaniu z płynem lub przyjąć granulat i następnie popić go odpowiednią ilością płynu. Jeśli lek jest przyjmowany z nieodpowiednią ilością płynu, granulki mogą powodować niedrożność gardła i przełyku z zachłyśnięciem oraz niedrożność jelit. Objawami mogą być bóle w klatce piersiowej, wymioty, trudności w przełykaniu lub oddychaniu. Pacjenci, u których wystąpią powyższe objawy oraz/lub pacjenci w podeszłym wieku, powinni być leczeni pod nadzorem lekarza. Należy przyjmować co najmniej 1/2 do 1 h po przyjęciu innych leków. Nie należy stosować bezpośrednio przed snem.

Agiolax - uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Bisacodyl VP
Bisacodyl GSK
Regulax
Xenna Extra Comfort

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!