Agiolax

Spis treści

Agiolax - skład

5 g granulatu zawiera: 2,6 g nasion babki jajowatej, 0,11 g łusek babki jajowatej, 0,33-0,65 g strąków senesu, co odpowiada 15 mg glikozydów hydroksyantracenowych, w przeliczeniu na sennozyd B. Preparat zawiera sacharozę.

Agiolax - Działanie

Preparat pochodzenia roślinnego stosowany w krótkotrwałych zaparciach. Śluz i włókna zawarte w nasionach i łuskach babki jajowatej wywierają fizjologiczne działanie na pasaż zawartości jelita grubego. Dzięki zdolności wiązania wody zwiększa się jej zawartość w stolcu i przez stymulację ruchów perystaltycznych przyspiesza się jego pasaż przez jelito grube. Zwiększenie zawartości wody i śluzu powoduje, że stolec staje się miękki, co wpływa na wypróżnienie. Wpływ babki jajowatej na ruchy perystaltyczne jelita jest wzmocniony przez działanie glikozydów antranoidowych z owoców senesu (sennozydy). Pochodne 1,8-dihydroksyantracenu (antranoidy) posiadają działanie przeczyszczające. Sennozydy lub ich aktywne metabolity (reina) wywierają wpływ na ruchy okrężnicy. Wynikiem działania jest przyspieszenie pasażu jelitowego. Dodatkowo przez stymulację aktywnego wydzielania chlorków, jest także wydzielana woda i elektrolity. Efekt działania leku pojawia się po 8 do 12 godzinach od zastosowania. Przygotowanie preparatu z babki jajowatej i owoców senesu w postaci granulatu powoduje przedłużony efekt uwalniania sennozydów.

Agiolax - wskazania

Preparat stosowany jest w krótkotrwałych zaparciach.

Agiolax - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub substancję pomocniczą. Patologiczne zwężenie przewodu pokarmowego, niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, ostry stan zapalny jelita np. choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ból brzucha o nieznanej etiologii, ciężkie odwodnienie z utratą elektrolitów, cukrzyca chwiejna, niezdiagnozowane krwawienie z odbytu, brak wypróżnienia po zastosowaniu środków przeczyszczających, zmiana częstości wypróżniania utrzymująca się dłużej niż 2 tyg., porażenie jelita, rozszerzenie okrężnicy (megacolon), dolegliwości żołądkowo-jelitowe ze skurczami, choroby przełyku, trudności w przełykaniu lub inne problemy z gardłem. Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Agiolax - ostrzeżenia

Należy zachować szczególną ostrożność przed zastosowaniem leku u pacjentów przyjmujących: glikozydy nasercowe, leki przeciwarytmiczne, leki powodujące wydłużenie odstępu QT, diuretyki, glikokortykosteroidy lub korzeń lukrecji. Nie stosować u pacjentów z zaleganiem stolca oraz u których występują ostre lub uporczywe zaburzenia żołądkowo-jelitowe tj. bóle brzucha, nudności i wymioty. Dolegliwości te mogą świadczyć o niedrożności jelit. Jeśli wystąpi ból brzucha lub jakiekolwiek nieprawidłowości przy wypróżnianiu, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem. Ze względu na ryzyko uzależnienia od środków przeczyszczających oraz osłabienie perystaltyki jelit, nie należy stosować leków przeczyszczających dłogotrwale. Preparat należy stosować tylko w przypadku, gdy efektów terapeutycznych nie można osiągnąć poprzez zmianę diety lub po zastosowaniu preparatów zwiększających objętość stolca. Podczas stosowania preparatu, osoby, u których występują objawy nietrzymania stolca, powinny szczególnie zadbać o higienę. Przyjmowanie środków przeczyszczających przez pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może zaburzać równowagę elektrolityczną. Nie powinno się stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy. Popicie granulatu zbyt małą ilością płynu, może spowodować powodować niedrożność gardła i przełyku z zachłyśnięciem oraz niedrożność jelit. Objawami mogą być bóle w klatce piersiowej, wymioty, trudności w przełykaniu lub oddychaniu. Pacjenci, u których wystąpią powyższe objawy oraz/lub pacjenci w podeszłym wieku, powinni być leczeni pod nadzorem lekarza. Nie należy stosować bezpośrednio przed snem.

Agiolax - ciąża

Preparat nie powinien być stosowany przez pierwsze trzy miesiące ciąży, ze względu na potencjalne działanie mutagenne niektórych antranoidów tj. emodyny i aloeemodyny. Lek ten może być stosowany doraźnie, tylko jeśli zastosowanie odpowiedniej diety lub środków zwiększających objętość stolca nie przyniosło spodziewanych efektów. Nie jest zalecane stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią, gdyż niektóre metabolity i niewielkie ilości reiny przenikają do mleka matki.

Agiolax - efekty uboczne

Bardzo rzadko: bóle brzucha, skurcze i luźne stolce w szczególności u pacjentów z nadwrażliwością jelita grubego (zwykle po przyjęciu większej dawki niż zalecana, w takich przypadkach konieczne jest zmniejszenie dawki), niedrożność przełyku, reakcje nadwrażliwości na strąki senesu (świąd, wysypka, osutka krostkowa). Częstość nieznana: wzdęcia (wzdęcie brzucha i ryzyko niedrożności jelit może pojawić się jeśli lek nie został przyjęty z nieodpowiednią ilością płynu), reakcje alergiczne na nasiona lub łuski babki jajowatej (po doustnym podaniu: katar, zapalenie spojówek, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny; podczas kontaktu ze skórą: wysypka i świąd). W przypadku przewlekłego stosowania (nadużywania) mogą wystąpić zaburzenia bilansu wodno-elektrolitowego (biegunka może wywołać obniżenie poziomu potasu, co może doprowadzić do zaburzeń funkcji serca i osłabienia czynności mięśni jelit, zwłaszcza gdy pacjent przyjmuje równocześnie diuretyki, glikokortykosteroidy i korzeń lukrecji), możliwość pojawienia się w moczu białka lub krwi, możliwość wystąpienia barwnikowej infiltracji błony śluzowej jelit. Podczas stosowania może wystąpić nieszkodliwe zabarwienie moczu.

Agiolax - interakcje

Spowodowana długotrwałym stosowaniem leków przeczyszczających hipokaliemia (niedobór potasu): może nasilać działanie glikozydów nasercowych, a także ma wpływ na działanie leków przeciwarytmicznych zmniejszających wrażliwość węzła zatokowego (chinidyna) i leków powodujących wydłużenie odstępu QT.
stosowanie preparatu jednocześnie z innymi lekami powodującymi obniżenie stężenia potasu tj. diuretyków, glikokortykosteroidów i korzenia lukrecji może zaburzać równowagę elektrolityczną. Podczas stosowania preparatu wchłanianie np. minerałów, witaminy B 12, glikozydów nasercowych, pochodnych kumaryny, karbamazepiny i litu może ulec opóźnieniu, w związku z czym zaleca się przyjmowanie preparatu 0,5-1h po zażyciu innych preparatów. Konieczna jest konsultacja z lekarzem w przypadku pacjentów chorych na cukrzycę insulino zależną (może być konieczna korekta dawki insuliny) oraz pacjentów przyjmujących hormony tarczycy (dawka hormonów powinna być odpowiednio dostosowana).

Agiolax - dawkowanie

Doustnie . Dorośli i młodzież od 12 lat: zalecane jest stosowanie jednej lub dwóch łyżeczek preparatu raz dziennie, po wieczornym posiłku. Maksymalna dawka dobowa nie może przekroczyć 30 mg pochodnych hydroksyantracenu, co odpowiada 10 g preparatu (2 łyżeczki). Dzieci do 12 lat: nie stosować. Sposób podania: preparat należy zawsze przyjmować z odpowiednią ilością płynu (woda, mleko, sok) tj. jedną łyżeczkę granulatu (5 g) należy popić co najmniej 150 ml płynu (1 g granulatu należy popić co najmniej 30 ml płynu). Lek ten można mieszać z płynem i następnie połykać lub wziąć i popić z odpowiednią ilością płynu. Odpowiednia dawka dla pacjenta jest najmniejszą ilością leku powodującą odpowiednią miękkość i uformowanie stolca. Nie należy stosować dłużej niż 1-2 tyg. Nie należy zażywać wyższych dawek leku niż zalecane. Należy przyjmować co najmniej 0,5-1h po przyjęciu innych leków.

Agiolax - uwagi

Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex