Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Cezera

Cezera to lek stosowany podczas alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i pokrzywki.
Spis treści

Reklama

Cezera - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini
dihydrochloridum).

Substancja pomocnicza: 88,63 mg laktozy w tabletce.

Reklama

Cezera - zastosowanie

Lek Cezera stosuje się w leczeniu objawów związanych z:

  • alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym z przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa),
  • pokrzywką. 

Cezera - przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cezera:

  • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lewocetyryzyny dichlorowodorek, jakikolwiek inny lek przeciwhistaminowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Cezera (patrz punkt ,,Co zawiera lek Cezera’’),
  • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min).

Reklama

Cezera - środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania leku Cezera u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ obecnie dostępne tabletki powlekane nie pozwalają na dostosowanie dawki.

Reklama

Cezera - interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. 

Reklama

Cezera - stosowanie

Lek Cezera należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych to jedna tabletka na dobę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawka leku może być zmniejszona w zależności od stopnia zaburzeń czynności nerek.

Pacjenci, u których występują tylko zaburzenia czynności wątroby powinni przyjmować zazwyczaj stosowaną dawkę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek dawka leku może być zmniejszona w zależności o stopnia zaburzeń czynności nerek, a u dzieci dawka dodatkowo będzie dobrana w oparciu o masę ciała; lekarz ustali dawkę leku.

Nie zaleca się stosowania leku Cezera u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Jak przyjmować lek Cezera?

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletki można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu

 


Podobne leki
Amertil
Virlix
Zyrtec
Allertec WZF

Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!