Nowy sklep

już ON-LINE

Claritine Allergy

Działanie

Lek przeciwhistaminowy, selektywny antagonista obwodowych receptorów histaminowych H1. Nie wykazuje ośrodkowego działania sedatywnego i cholinolitycznego u większości populacji. Nie wykazuje znaczącego wpływu na receptory H2. Nie ma wpływu na wychwyt norepinefryny i praktycznie nie wywiera wpływu na czynność układu sercowo-naczyniowego i na aktywność układu bodźcotwórczego serca. Po podaniu doustnym szybko i dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i w dużym stopniu podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia, głównie z udziałem CYP3A4 i CYP2D6. Główny metabolit - desloratadyna - jest czynny farmakologicznie i w dużym stopniu odpowiedzialny za działanie kliniczne. Maksymalne stężenie loratadyny i desloratadyny w surowicy krwi występuje odpowiednio po 1-1,5 h i 1,5-3,7 h po podaniu. Loratadyna wiąże się z białkami osocza w 97-99%; desloratadyna w 73-76%. Średni T0,5 loratadyny wynosi 8,4 h (3-20 h), desloratadyny 28 h (8,8-92 h). Ok. 40 % podanej dawki wydalane jest z moczem, a 42% z kałem w ciągu 10 dni, głównie w postaci sprzężonych metabolitów. Mniej niż 1% loratadyny lub desloratadyny wydalane jest w postaci niezmienionej.

Wskazania

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować w okresie ciąży.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Preparat w postaci tabletek zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Preparat w postaci syropu zawiera sacharozę (0,6 g/ml), co należy wziąć pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę; pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować preparatu w postaci syropu.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w okresie ciąży. Loratadyna przenika do mleka matki - nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy i anafilaksja), zawroty głowy, drgawki, tachykardia, kołatanie serca, nieprawidłowa czynność wątroby, łysienie. Dzieci 2-12 lat: ból głowy (2,7%), nerwowość (2,3%), zmęczenie (1%).

Interakcje

Preparat podawany jednocześnie z alkoholem nie nasila jego działania w stopniu pozwalającym na ocenę testami psychomotorycznymi. Potencjalne interakcje mogą wystąpić ze wszystkimi znanymi inhibitorami CYP3A4 lub CYP2D6 wskutek zwiększenia stężenia loratadyny w osoczu, co może powodować nasilenie działań niepożądanych. Jednoczesne stosowanie loratadyny z ketokonazolem, erytromycyną lub cymetydyną powoduje zwiększenie stężenia loratadyny w osoczu, jednakże bez zmian istotnych klinicznie (w tym zmian w zapisie EKG).

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabl. lub 10 ml syropu) raz na dobę. Dzieci 2-12 lat, mc. >30 kg: 10 mg (1 tabl. lub 10 ml syropu) raz na dobę. Nie jest wskazane stosowanie preparatu u dzieci o mc. 30 kg lub mniejszej. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci poniżej 2 lat. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową: dorośli i dzieci o mc. >30 kg - 10 mg (w postaci tabletek lub syropu) co drugi dzień. Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z niewydolnością nerek. Preparat przyjmować niezależnie od posiłków.

Uwagi

Należy przerwać stosowanie leku na ok. 48 h przed planowanym wykonaniem testów skórnych. Preparat nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednak bardzo rzadko występuje senność, która może wpływać na ich zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania maszyn.

Pharmindex