Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Convafort

Spis treści

Reklama

Convafort - skład

1 tabl. draż. zawiera 15,7 mg wyciągu suchego DER (10-11:1) z ziela konwalii, ekstrahent - etanol 60 % v/v. Preparat zawiera sacharozę i laktozę.

Reklama

Convafort - działanie

Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Lek zawiera glikozydy kardenolidowe ziela konwalii, które wzmacniają siłę skurczu mięśnia sercowego (działanie inotropowo dodatnie). Działanie jest podobne do działania strofantyny, ale znacznie słabsze. Ponadto lek działa słabo moczopędnie. Glikozydy kardenolidowe ziela konwalii szybko, choć w niewielkim stopniu (ok. 10%) wchłaniają się w jelicie cienkim. W bardzo małym stopniu wiążą się z frakcją albumin osocza (ok. 16%), w związku z czym efekt leczniczy następuje szybko, lecz jest krótkotrwały. Nie kumulują się w organizmie.

Reklama

Convafort - wskazania

Lek stosowany tradycyjnie, wspomagająco w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca, niewymagającej stosowania innych leków, bez objawów zastoju krążenia oraz w osłabieniu mięśnia sercowego u osób w wieku starszym.

Reklama

Convafort - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hipokaliemia. Hiperkalcemia. Zaburzenia przewodnictwa serca (np.: częstoskurcz komorowy, migotanie komór, blok przedsionkowo-komorowy).

Reklama

Convafort - ostrzeżenia

W przypadku nasilenia się objawów związanych z niewydolnością krążenia lub jeżeli wystąpią objawy ciężkiej niewydolności serca należy zastosować silniejsze środki nasercowe. Preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, fruktozy niedoborem laktazy typu Lapp, niedoborem sacharazy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Convafort - ciąża

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Reklama

Convafort - interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z: innymi glikozydami nasercowymi, β-blokerami, blokerami kanału wapniowego. Zwiększenie działania leku może wystąpić przy równoczesnym stosowaniu chinidyny, soli wapnia, saluretyków, środków przeczyszczających oraz przy długotrwałej terapii glikokortykosteroidami.

Convafort - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1-2 tabl. 3 razy na dobę, 15 min przed posiłkiem. W leczeniu skojarzonym ze strofantyną preparat można podawać w odstępach 9 h przed i 8 h po iniekcji strofantyny.

Convafort - uwagi


Podobne leki
Cardiol C
Kelicardina
Neocardina
Krople nasercowe

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!