Dla Ciebie, na zdrowie!

Desloratadine Genoptim

Spis treści

Reklama

Desloratadine Genoptim - skład

1 tabl. powl. zawiera 5 mg desloratadyny; tabletki zawierają laktozę.

Reklama

Desloratadine Genoptim - działanie

Desloratadyna jest pozbawionym działania uspokajającego, długo działającym antagonistą histaminy, wykazującym selektywną antagonistyczną aktywność w stosunku do obwodowych receptorów H1. Przeciwalergiczne właściwości desloratadyny obejmują hamowanie uwalniania cytokin indukujących reakcję zapalną (tj. IL-4, IL-6, IL-8 i IL-13) z ludzkich komórek tucznych i granulocytów zasadochłonnych, jak również hamowanie ekspresji adhezyjnej cząsteczki selektyny P na powierzchni komórek śródbłonka. Desloratadyna nie przenika łatwo do OUN, dzięki czemu nie wywiera działania uspokajającego, nie wywołuje senności ani nie wpływa na aktywność psychomotoryczną. Desloratadyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego (ok. 30 min), osiągając Cmax po około 3 h. Działanie leku utrzymuje się przez 24 h. W 83-87% wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 27 h.

Reklama

Desloratadine Genoptim - wskazania

Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką.

Reklama

Desloratadine Genoptim - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Desloratadine Genoptim - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Należy zachować ostrożność podczas stosowania desloratadyny u pacjentów, u których w wywiadzie medycznym lub rodzinnym występowały drgawki oraz szczególnie u małych dzieci, ze względu na większą podatność na występowanie nowych drgawek podczas leczenia desloratadyną. Fachowy personel medyczny może rozważyć zakończenie leczenia desloratadyną u pacjentów, u których podczas leczenia wystąpią drgawki. Odróżnienie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa od innych postaci zapalenia błony śluzowej nosa jest szczególnie trudne u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Pod uwagę należy wziąć brak objawów zakażenia górnych dróg oddechowych lub zmian organicznych jak również wywiad, badanie przedmiotowe oraz odpowiednie badania laboratoryjne i testy skórne. Bezpieczeństwo stosowania desloratadyny u dzieci w wieku od 2 do 11 lat, które mają spowolniony metabolizm jest takie samo jak u dzieci z normalnym metabolizmem. Nie badano działania desloratadyny u dzieci w wieku <2 lat, które mają spowolniony metabolizm. Ze względu na zawartość laktozy, tabl. powl. nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Desloratadine Genoptim - ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w czasie ciąży - nie zaleca się stosowania. Desloratadyna przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią. Dane niekliniczne nie wskazują na ryzko niepożądanego oddziaływania na płodność; brak danych dotyczących płodności u ludzi.

Reklama

Desloratadine Genoptim - efekty uboczne

U dorosłych i młodzieży najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej, ból głowy; u niemowląt i dzieci w wieku od 6 do 23 mies.: biegunka, gorączka, bezsenność. Inne działania niepożądane obserwowane bardzo rzadko po wprowadzeniu leku do obrotu: omamy, zawroty głowy, senność, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drgawki, tachykardia, kołatanie serca, ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby, ból mięśni, reakcje nadwrażliwości (m.in. anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka, pokrzywka); częstość nieznana: zwiększone łaknienie, nietypowe zachowania, zachowania agresywne, wydłużenie odstępu QT, zwiększenie masy ciała.

Desloratadine Genoptim - interakcje

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji desloratadyny z erytromycyną lub ketokonazolem. Desloratadyna przyjmowana jednocześnie z alkoholem nie nasilała szkodliwego działania alkoholu.

Desloratadine Genoptim - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież ≥12 lat: 1 tabl. raz na dobę. W okresowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tyg. lub krócej niż przez 4 tyg.) leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tyg. i przez dłużej niż 4 tyg.) można kontynuować leczenie w okresie narażenia na alergen. Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tabl. powl. u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Istnieją ograniczone dane z badania klinicznego dotyczącego skuteczności stosowania desloratadyny u młodzieży w wieku 12-17 lat. Sposób podania. Lek może być przyjmowany w czasie posiłku lub między posiłkami. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Desloratadine Genoptim - uwagi

Desloratadyna nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn lub wpływ ten jest nieistotny. Jednakże pacjentów należy poinformować, że bardzo rzadko, u niektórych osób, występuje senność, która może wpływać na ich zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Claritine
Flonidan
Ketotifen WZF
Loratadyna Galena

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!