🏆 Dziennikarka medme.pl wyróżniona w konkursie Kryształowe Pióra. 👉 Sprawdź, który artykuł doceniono. 🖋
🏆 Dziennikarka medme.pl wyróżniona w konkursie Kryształowe Pióra. 👉 Sprawdź, który artykuł doceniono. 🖋
🏆 Dziennikarka medme.pl wyróżniona w konkursie Kryształowe Pióra. 👉 Sprawdź, który artykuł doceniono. 🖋

Diphergan - skład i dawkowanie. Jak szybko działa na kaszel?

Diphergan to lek o działaniu przeciwhistaminowym. Wskazania do stosowania to przede wszystkim: choroba lokomocyjna i schorzenia alergiczne. Dodatkowo preparat ten można zażywać przed i po zabiegach chirurgicznych, gdyż ma on właściwości uspokajające.
Spis treści

Reklama

Skład leku Diphergan

1 tabl. drażowana zawiera 10 mg lub 25 mg chlorowodorku prometazyny. Preparat zawiera laktozę i sacharozę; ponadto tabl. 10 mg zawierają żółcień pomarańczową (E 110), tabl. 25 mg zawierają czerwień koszenilową (E 124).

Reklama

Jak działa lek Diphergan?

Lek przeciwhistaminowy. Prometazyna jest silnym i długotrwale działającym lekiem przeciwhistaminowym pierwszej generacji. Blokuje receptory histaminowe H1.

Blokuje również receptory cholinergiczne, adrenergiczne, serotoninergiczne i dopaminergiczne dzięki czemu wykazuje również właściwości przeciwwymiotne, ośrodkowe działanie uspakajające i przeciwcholinergiczne.

Po doustnym podaniu jest wchłaniana szybko i prawie całkowicie. Jej dostępność biologiczna jest ograniczona z powodu efektu pierwszego przejścia przez wątrobę. Wiąże się z białkami krwi w 93%.

Rozprzestrzenia się szeroko w organizmie. Łatwo przenika do OUN, przechodzi przez łożysko, w niewielkim stopniu przenika do mleka kobiecego. Metabolizowana jest w wątrobie, w znacznym stopniu przy pierwszym przejściu. T0,5 wynosi 7-15 h. Wydalana jest z moczem i żółcią.

Wskazania do stosowania leku Diphergan

Leczenie objawowe stanów alergicznych górnych dróg oddechowych i skóry włącznie z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką oraz reakcjami anafilaktycznymi na leki i obce białka.

Wspomagająco do przedoperacyjnego uspokojenia chorych w chirurgii i położnictwie. Jako środek przeciwwymiotny np. w kinetozie.

Reklama

Jakie są przeciwwskazania przed stosowaniem leku Diphergan?

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne fenotiazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Śpiączka. Depresja OUN, niezależnie od jej podłoża. Leczenie inhibitorami MAO i okres 14 dni po zakończeniu ich stosowania.

Prometazyny nie stosować u dzieci w wieku do 2 lat ze względu na możliwość zagrażającej życiu depresji oddechowej.

Reklama

Ostrzeżenia przed zażywaniem leku Diphergan

Prometazyna może powodować zgęstnienie lub wysuszenie wydzieliny oskrzelowej i upośledzać odkrztuszanie - należy stosować lek ostrożnie u chorych na astmę, zapalenie oskrzeli lub rozstrzenia oskrzeli.

Lek stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką chorobą wieńcową, jaskrą z wąskim kątem przesączania, padaczką oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, a także u pacjentów ze zwężeniem szyi pęcherza moczowego lub odźwiernika dwunastnicy.

Należy unikać stosowania prometazyny u dzieci i młodzieży z objawami subiektywnymi i obiektywnymi, które wskazują na występowanie zespołu Reye`a. Prometazyna może maskować objawy ostrzegawcze ototoksyczności wywołanej przez leki ototoksyczne, np. salicylany.

Może również opóźniać wczesne rozpoznanie niedrożności jelit lub zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego przez hamowanie wymiotów. Lek zawiera sacharozę - pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni go przyjmować.

Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Tabl. 10 mg zawierają żółcień pomarańczową (E 110), a tabl. 25 mg - czerwień koszenilową (E 124) - obie substancje mogą powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabl. drażowaną, to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

Reklama

Diphergan na kaszel a ciąża

Nie należy stosować leku w czasie ciąży, chyba że w opinii lekarza jest to konieczne. Nie zaleca się stosowania prometazyny w okresie 2 tyg. poprzedzających poród, z uwagi na ryzyko rozdrażnienia i pobudzenia noworodka.

Dostępne dane wskazują, że ilość prometazyny przenikająca do mleka jest nieznaczna. Istnieje jednak ryzyko rozdrażnienia i pobudzenia dziecka karmionego piersią. Dlatego też w okresie karmienia piersią prometazynę należy stosować z dużą ostrożnością.

Reklama

Efekty uboczne leku na kaszel Diphergan

Mogą wystąpić: senność, zawroty i bóle głowy, niepokój ruchowy, koszmary senne, zmęczenie i zaburzenia orientacji, splątanie, reakcje pozapiramidowe, zaburzenia widzenia, suchość w jamie ustnej, podrażnienie żołądka, zatrzymanie moczu, anoreksja, kołatania serca, hipotonia, arytmia, kurcze mięśni oraz ruchy głowy i twarzy przypominające tiki, anafilaksja, reakcje skórne nadwrażliwości na światło (w czasie leczenia należy unikać silnego światła słonecznego), nieprawidłowy skład krwi (w tym niedokrwistość hemolityczna), żółtaczka.

Prometazyna może zakłócać immunologiczne testy ciążowe z użyciem moczu, powodując wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne. Należy zaprzestać stosowania prometazyny na co najmniej 72 h przed rozpoczęciem testów immunologicznych testów skórnych, ponieważ może ona hamować reakcję skórną, w której pośredniczy histamina, powodując wyniki fałszywie ujemne.

Niemowlęta wykazują podatność na działanie przeciwcholinergiczne prometazyny, podczas gdy starsze dzieci mogą wykazywać paradoksalną nadpobudliwość. Osoby w podeszłym wieku są szczególnie podatne na działanie przeciwcholinergiczne i splątanie wywoływane przez prometazynę.

Interakcje leku Diphergan z innymi lekami

Prometazyna nasila działanie następujących leków: przeciwcholinergicznych, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków uspokajających lub nasennych. Jednocześnie stosowanie prometazyny z niektórymi inhibitorami MAO może spowodować wzrost stężenia obu leków we krwi. W czasie leczenia prometazyną nie należy pić alkoholu.

Jak powinno wyglądać dawkowanie leku Diphergan?

Doustnie.

Tabl. 10 mg

Odczyny alergiczne

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku od 10 lat: początkowo 10 mg 2 razy na dobę, w razie potrzeby dawkę zwiększa się stopniowo do dawki optymalnej dla pacjenta, maksymalnie do 20 mg 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 5 do 10 lat: 10-25 mg jednorazowo lub 5-10 mg 2 razy na dobę; maksymalnie 25 mg na dobę.

Zapobieganie objawom choroby lokomocyjnej

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku od 10 lat: 20-25 mg na noc przed podróżą, w razie potrzeby dawkę powtórzyć po 6-8 h. Dzieci w wieku od 5 do 10 lat: 10 mg na noc przed podróżą, w razie potrzeby dawkę powtórzyć po 6-8 h.

Premedykacja

Dorośli i dzieci w wieku od 10 lat: 25-50 mg na 1 h przed zabiegiem. Dzieci w wieku od 5 do 10 lat: 20-25 mg na 1 h przed zabiegiem.

Tabl. 25 mg

Odczyny alergiczne

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku od 10 lat: 25 mg raz na dobę (najlepiej na noc), zwiększając maksymalnie 25 mg 2 razy na dobę w razie potrzeby. Dzieci w wieku od 5 do 10 lat: 10-25 mg jednorazowo (najlepiej na noc) lub 5-10 mg 2 razy na dobę; maksymalnie 25 mg na dobę.

Zapobieganie objawom choroby lokomocyjnej

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku od 10 lat: 25 mg na noc przed podróżą, w razie potrzeby dawkę powtórzyć po 6-8 h.

Premedykacja

Dorośli i dzieci w wieku od 10 lat: 25-50 mg na 1 h przed zabiegiem. Dzieci w wieku od 5 do 10 lat: 25 mg na 1 h przed zabiegiem. Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 5 lat ze względu na moc i postać; dla tej grupy wiekowej prometazyna dostępna jest w postaci syropu.

Prometazyna może zakłócać immunologiczne testy ciążowe z użyciem moczu, powodując wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne. Pacjenci odczuwający senność, zawroty głowy, zaburzenia orientacji po zażyciu leku nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn; objawy te mogą utrzymywać się do 12 h po podaniu.

Czytaj również

Podobne leki
Promethazine - skład i dawkowanie. Co to jest?
Polfergan
Torecan

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!