Znajdź lek

DipherganDiphergan to lek o działaniu przeciwhistaminowym. Wskazania do stosowania to przede wszystkim: choroba lokomocyjna i schorzenia alergiczne. Dodatkowo preparat ten można zażywać przed i po zabiegach chirurgicznych, gdyż ma on właściwości uspokajające.

Spis treści

Działanie

Lek przeciwhistaminowy. Prometazyna jest silnym i długotrwale działającym lekiem przeciwhistaminowym pierwszej generacji. Blokuje receptory histaminowe H1. Blokuje również receptory cholinergiczne, adrenergiczne, serotoninergiczne i dopaminergiczne dzięki czemu wykazuje również właściwości przeciwwymiotne, ośrodkowe działanie uspakajające i przeciwcholinergiczne. Po doustnym podaniu jest wchłaniana szybko i prawie całkowicie. Jej dostępność biologiczna jest ograniczona z powodu efektu pierwszego przejścia przez wątrobę. Wiąże się z białkami krwi w 93%. Rozprzestrzenia się szeroko w organizmie. Łatwo przenika do o.u.n, przechodzi przez łożysko, w niewielkim stopniu przenika do mleka kobiecego. Metabolizowana jest w wątrobie, w znacznym stopniu przy pierwszym przejściu. T0,5 wynosi 7-15 h. Wydalana jest z moczem i żółcią.

Wskazania

Leczenie objawowe stanów alergicznych górnych dróg oddechowych i skóry włącznie z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką oraz reakcjami anafilaktycznymi na leki i obce białka. Wspomagająco do przedoperacyjnego uspokojenia chorych w chirurgii i położnictwie. Jako środek przeciwwymiotny np. w kinetozie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne fenotiazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Śpiączka. Depresja o.u.n., niezależnie od jej podłoża. Leczenie inhibitorami MAO i okres 14 dni po zakończeniu ich stosowania. Prometazyny nie stosować u dzieci w wieku do 2 lat ze względu na możliwość zagrażającej życiu depresji oddechowej.