Erdomed - ulotka i dawkowanie leku. Tabletki, kapsułki

Erdomed to preparat, którego wskazaniem do stosowania są ostre lub przewlekłe choroby górnych dróg oddechowych, schorzenia oksrzeli i płuc, a także zapalenie oskrzeli. Szczególną ostrożnośc powinny zachować osoby z osłabionym odruchem kaszlowym. Sprawdź dawkowanie, działanie oraz przeciwwskazania do stosowania leku.     
Spis treści

Erdomed - skład

1 kaps. zawiera 300 mg erdosteiny. Po rozpuszczeniu w wodzie - 1 ml zawiesiny doustnej zawiera 35 mg erdosteiny; zawiesina zawiera aspartam oraz sacharozę.

Erdomed - Działanie

Preparat o działaniu mukolitycznym. Erdosteina jest prolekiem, jej czynne metabolity dzięki obecności wolnych grup tiolowych (-SH) powodują rozbicie mostków dwusiarczkowych łańcuchów polipeptydowych i mukoprotein obecnych w wydzielinie śluzowej, co zmniejsza elastyczność i lepkość śluzu oraz wpływa korzystnie na transport śluzowo-rzęskowy. Ponadto zapobiegają adhezji bakterii do nabłonka dróg oddechowych, prowadząc do zmniejszenia kolonizacji przez bakterie oraz wywierają bezpośrednie działanie przeciwutleniające: działają ochronnie wobec α-1-antytrypsyny - enzymu hamującego aktywność elastazy, zapobiegają obniżeniu chemotaktycznej aktywności granulocytów wielojądrzastych (efekt wywołany m.in. paleniem tytoniu) oraz zapobiegają utlenianiu fenazonu przez dym tytoniowy Po podaniu doustnym erdosteina szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, jest metabolizowana w wątrobie do trzech głównych metabolitów zawierających wolne grupy SH, z których najbardziej aktywnym jest metabolit N-tiodiglikolohomocysteina (M1). Maksymalne stężenie erdosteiny i metabolitu M1 w osoczu występuje odpowiednio po 1 i 3 h. Erdosteina wiąże się z białkami osocza w około 64,5%, wydalana jest głównie przez nerki w postaci siarczanów, niewielka część jest wydalana z kałem.

Erdomed - wskazania

Leczenie sekretolityczne w ostrych i przewlekłych chorobach górnych dróg oddechowych, oskrzeli i płuc, połączonych z nieprawidłowym wydzielaniem i transportem wydzieliny śluzowej. Leczenie zapobiegawcze sezonowych zaostrzeń przewlekłego zapalenia oskrzeli.

Erdomed - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na erdosteinę, na substancje zawierające wolne grupy SH lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaburzenia czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, zwiększenie aktywności aminotransferaz we krwi). Niewydolność nerek (CCr

Erdomed - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego. Ze względu na zawartość sacharozy zawiesiny nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Zawartość sacharoazy (1 g/ 2,5 ml zawiesiny) należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Zawiesina zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny), może być szkodliwa dla pacjentów z fenyloketonurią.

Erdomed - ciąża

Ze względu na brak badań nie zaleca się stosowania w ciąży i okresie karmienia piersią.

Erdomed - efekty uboczne

Często: ból w nadbrzuszu, nudności, ból głowy. Niezbyt często: zaparcie, biegunka, suchość błony sluzowej jamy ustnej, zgaga, zawroty głowy, złe samopoczucie. Rzadko: brak lub zaburzenia smaku, gorączka, wysypka, pokrzywka.

Erdomed - interakcje

Nie stosować jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (ryzyko zalegania rozrzedzonej wydzieliny w wyniku zmniejszania odruchu kaszlowego). Erdosteina zwiększa stężenie amoksycyliny w drogach oddechowych. Nie obserwowano interakcji erdosteiny z: teofiliną, erytromycyną, kotrimoksazolem oraz lekami rozkurczającymi mięśnie gładkie oskrzeli (steroidoterapia).

Erdomed - dawkowanie

Doustnie. Kapsułki. Dorośli i dzieci >12 rż.: 1 kaps. 2 razy na dobę. Zawiesina. Dzieci po ukończeniu 2 rż.: 10 mg/kg mc. na dobę, w 2 dawkach podzielonych, tj. dzieci o mc. 15-20 kg: 2,5 ml 2 razy na dobę; 21-30 kg: 5 ml 2 razy na dobę; >30 kg: 7,5 ml 2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest wymagane korygowanie dawek u dorosłych w przypadku zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (CCr >25 ml/min). Nie stosować w u pacjentow z CCr Sposób podania. Pokarm nie wpływa na wchłanianie leku. Leku nie należy stosować przed snem. Przygotowaną zawiesinę zawsze wstrząsnąć przed podaniem.

Erdomed - uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex