ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Erdomed Muko

Spis treści

Reklama

Erdomed Muko - skład

1 sasz. zawiera 225 mg erdosteiny. Preparat zawiera sacharozę, alkohol benzylowy i glukozę (wchodzącą w skład maltodekstryny).

Reklama

Erdomed Muko - działanie

Preparat o działaniu mukolitycznym. Erdosteina jest prolekiem, jej czynne metabolity dzięki obecności wolnych grup tiolowych (-SH) powodują rozbicie mostków dwusiarczkowych łańcuchów polipeptydowych i mukoprotein obecnych w wydzielinie śluzowej, co zmniejsza elastyczność i lepkość śluzu oraz wpływa korzystnie na transport śluzowo-rzęskowy. Ponadto zapobiegają adhezji bakterii do nabłonka dróg oddechowych, prowadząc do zmniejszenia kolonizacji przez bakterie oraz wywierają bezpośrednie działanie przeciwutleniające: działają ochronnie wobec α-1-antytrypsyny - enzymu hamującego aktywność elastazy, zapobiegają obniżeniu chemotaktycznej aktywności granulocytów wielojądrzastych (efekt wywołany m.in. paleniem tytoniu) oraz zapobiegają utlenianiu fenazonu przez dym tytoniowy. Erdosteina jest szybko wchłaniana po podaniu doustnym. Maksymalne stężenia erdosteiny i jej najbardziej aktywnego metabolitu występują odpowiednio po 1 i 3 h. Erdosteina wiąże się z białkami osocza w około 64,5%. Jest metabolizowana w wątrobie do 3 głównych metabolitów zawierających wolne grupy SH. Najbardziej aktywny jest metabolit 1 (M1) - N-tiodiglikolohomocysteina. Wydalanie zachodzi głównie przez nerki, w postaci siarczanów. Tylko niewielka ilość erdosteiny wydalana jest z kałem. W przypadku zaburzeń czynności wątroby obserwowano zwiększenie wartości Cmax, AUC oraz T1/2β. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek istnieje ryzyko kumulacji metabolitów.

Reklama

Erdomed Muko - wskazania

Leczenie wspomagające w ostrych i przewlekłych chorobach zapalnych dróg oddechowych (nosa, zatok przynosowych, krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc) z towarzyszącym nadmiernym wydzielaniem śluzu.

Reklama

Erdomed Muko - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, substancje zawierające wolne grupy SH lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaburzenia czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, zwiększenie aktywności aminotransferaz we krwi). Niewydolność nerek (CCr <25 ml/min). Homocystynuria (erdosteina jest częściowo metabolizowana do homocysteiny, a nie ma danych opisujących podanie erdosteiny u pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu aminokwasów, zwłaszcza u pacjentów na diecie wykluczającej metioninę). Dzieci <12 rż.

Reklama

Erdomed Muko - ostrzeżenia

W przypadku wystąpienia typowych dolegliwości i objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać leczenie. Ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego (ze względu na ryzyko nagromadzenia dużych ilości śluzu). Nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi. Ze względu na zawartość sacharozy preparatu nie stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. U pacjentów z cukrzycą należy wziąć pod uwagę zawartość sacharozy (3,5 g/sasz.). Ze względu na zawartość glukozy, pacjenci z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować preparatu. Lek zawiera 0,01 mg alkoholu benzylowego w każdej saszetce. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne. Duże objętości alkoholu benzylowego należy podawać z ostrożnością i tylko w razie konieczności, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby z powodu ryzyka kumulacji toksyczności (kwasica metaboliczna). Preparat zawiera <1 mmol (23 mg) sodu na saszetkę, to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”."

Reklama

Erdomed Muko - ciąża

Nie zaleca się stosowania leku przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Reklama

Erdomed Muko - efekty uboczne

Często: ból w nadbrzuszu, nudności, ból głowy. Niezbyt często: zaparcie, biegunka, suchość błony sluzowej jamy ustnej, zgaga, zawroty głowy, ogólnie złe samopoczucie. Rzadko: brak lub zaburzenia smaku, gorączka, wysypka, pokrzywka.

Erdomed Muko - interakcje

Nie obserwowano klinicznie istotnych niepożądanych interakcji z innymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń dróg oddechowych i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, takimi jak: teofilina, leki powodujące rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli (steroidoterapia), erytromycyna, amoksycylina lub kotrimoksazol. Po podaniu erdosteiny wykazano zwiększenie stężenia amoksycyliny w drogach oddechowych. Leczenie skojarzone z lekami zmniejszającymi odruch kaszlowy (przeciwkaszlowymi) może powodować nagromadzenie dużej ilości wydzieliny oskrzelowej, co może doprowadzić do pogorszenia stanu pacjenta w przebiegu choroby, np. wskutek pogorszenia wydolności oddechowej. Aby nie dopuścić do wystąpienia powikłań, nie należy rutynowo łączyć leków przeciwkaszlowych i sekretolitycznych, szczególnie przed nocnym spoczynkiem.

Erdomed Muko - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 sasz. 2-3 razy na dobę; dzieci >12 rż.: 1 sasz. 2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest wymagane korygowanie dawek u dorosłych w przypadku zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (CCr >25 ml/min). Nie stosować w u pacjentow z CCr <25 ml/min oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie stosować u dzieci <12 rż. Sposób podania. Pokarm nie wpływa na wchłanianie leku. Zawartość saszetki wsypać z do ok. 120 ml (1/2 szkl.) wody o temperaturze pokojowej, w razie potrzeby zamieszać do uzyskania rzadkiej, mętnej zawiesiny. Stosować bezpośrednio po przygotowaniu. Leku nie należy stosować przed snem.

Erdomed Muko - uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
ACC
Aflegan
AmbroHEXAL
Ambroksol Takeda

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!