Flonidan

Spis treści

Flonidan - Skład

1 tabl. zawiera 10 mg loratadyny; tabletki zawierają laktozę. 5 ml zawiesiny zawiera 5 mg loratadyny; zawiesina zawiera sacharozę i glicerol.

Flonidan - Działanie

Trójpierścieniowy lek przeciwhistaminowy drugiej generacji, blokujący wybiórczo obwodowe receptory H<sub>1</sub>. Słabo przenika do o.u.n, nie wykazuje istotnego klinicznie działania sedatywnego i przeciwcholinergicznego. Po podaniu doustnym szybko i dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Jest w znacznym stopniu metabolizowany w procesie pierwszego przejścia przez wątrobę, głównie z udziałem CYP3A4 i CYP2D6. Główny metabolit - desloratadyna (DCL) - jest czynny farmakologicznie. Maksymalne stężenie loratadyny w surowicy występuje po 1-1,5 h, a DCL po 1,5-3,7 h. Loratadyna wiąże się z białkami osocza w 97-99%, a DCL w 73-76%. Średni T<sub>0,5</sub> leku wynosi 8,4 h (3-20 h), głównego metabolitu - 28 h (8,8-92 h). Loratadyna i jej metabolity są wydalane zarówno z moczem (ok. 40%), jak i z kałem (ok. 42%).

Reklama

Flonidan - Wskazania

Leczenie objawów alergicznego (sezonowego i całorocznego) zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Flonidan - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Flonidan - Ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek oraz podczas długotrwałego stosowania leku. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci poniżej 2 lat. Preparat w postaci tabletek zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Preparat w postaci zawiesiny zawiera sacharozę i glicerol - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Duże ilości glicerolu mogą powodować ból głowy i zaburzenia żołądkowe.

Flonidan - Ciąża

Stosowanie leku w okresie ciąży jest przeciwwskazane. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Flonidan - Efekty uboczne

Często: ból głowy, nerwowość, senność, uczucie zmęczenia. Niezbyt często: bezsenność, zwiększony apetyt. Bardzo rzadko: anafilaksja, zawroty głowy, tachykardia, kołatanie serca, omdlenie, zaburzenia rytmu serca, nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, nieprawidłowa czynność wątroby, wysypka, łysienie. U dorosłych i młodzieży najczęściej występowały: senność, bole głowy, zwiększone łaknienie i bezsenność, a u dzieci w wieku 2-12 lat bóle głowy, nerwowość, uczucie zmęczenia.

Flonidan - Interakcje

Lek nie nasila działania alkoholu. Możliwe są interakcje ze wszystkimi znanymi inhibitorami izoenzymów CYP3A4 lub CYP2D6, prowadzące do zwiększenia stężenia loratadyny i w konsekwencji do nasilenia działań niepożądanych.

Flonidan - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat oraz dzieci w wieku 2-12 lat o mc. powyżej 30 kg: 10 mg raz na dobę. Dzieci w wieku 2-12 lat o mc. poniżej 30 kg: 5 mg raz na dobę w postaci zawiesiny (stosowanie tabletek nie jest wskazane). U pacjentów dorosłych i dzieci o mc. powyżej 30 kg z zaburzeniami czynności wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową, a następnie dawkę 10 mg należy podawać co drugi dzień. Dzieciom z zaburzeniami czynności wątroby, o mc. mniejszej niż 30 kg należy podawać 5 mg loratadyny co drugi dzień. Nie jest konieczna zmiana dawkowania u osób w podeszłym wieku i u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Preparat stosować niezależnie od posiłków. Tabletki połykać bez rozgryzania, popijając płynem.

Flonidan - Uwagi

Należy przerwać stosowanie leku co najmniej 48 h przed planowanym wykonaniem skórnych testów alergicznych. Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów; należy jednak poinformować pacjentów, że u niektórych osób występowała senność. [R/FLON/001/06-2015; FLO 05/14/01].

Pharmindex
<-- popup -->