Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

Fluimucil

Spis treści

Reklama

Fluimucil - skład

1 saszetka granulatu (1 g) zawiera 100 lub 200 mg acetylocysteiny. 1 tabl. musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny. Granulat zawiera aspartam, sorbitol, glukozę, laktozę i sacharozę. Tabl. musujące zawierają aspratam, sód, glukozę.

Reklama

Fluimucil - działanie

Pochodna cysteiny o silnym i szybkim działaniu mukolitycznym. Upłynnia śluz i wydzielinę śluzowo-ropną przez depolimeryzację kompleksów mukoproteinowych oraz kwasów nukleinowych. Działa przeciwutleniająco, dzięki obecności wolnej, nukleofilowej grupy tiolowej (-SH), zdolnej do reakcji z grupami elektrofilowymi wolnych rodników. Zabezpiecza α-1-antytrypsynę, inhibitor elastazy, przed inaktywacją przez kwas podchlorowy, silny czynnik utleniający. Wewnątrz komórki acetylocysteina ulega deacetylacji do L-cysteiny, aminokwasu niezbędnego do syntezy glutationu. Acetylocysteina odgrywa zasadniczą rolę w utrzymaniu odpowiedniego stężenia glutationu i zabezpieczaniu komórek przed szkodliwymi czynnikami, prowadzącymi do stopniowego wyczerpywania zapasów glutationu, jak w przypadku zatruć paracetamolem. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 60 min. Ulega deacetylacji w wątrobie. Wiąże się z białkami osocza w 14%, z białkami tkanki płucnej w 47%. Jest wydalana z moczem.

Reklama

Fluimucil - wskazania

Granulat 100 mg i 200 mg. Krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami infekcji w obrębie górnych dróg oddechowych. Tabl. musujące 600 mg. Krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia związanego z przeziębieniem.

Reklama

Fluimucil - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Stan astmatyczny. Fenyloketonuria. Dzieci poniżej 2 lat (acetylocysteina może wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci poniżej 2 lat).

Reklama

Fluimucil - ostrzeżenia

Pacjenci z astmą oskrzelową muszą być poddani ścisłej kontroli podczas leczenia acetylocysteiną ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia tego objawu należy natychmiast przerwać stosowanie acetylocysteiny. W razie upłynnienia dużych ilości wydzieliny, zwłaszcza u małych dzieci i bardzo ciężko chorych unieruchomionych pacjentów, należy umożliwić jej odsysanie. Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie, zwłaszcza jeśli jednocześnie stosowane są inne leki o znanym działaniu podrażniającym błonę śluzową żołądka. Acetylocysteiny nie należy podawać pacjentom ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania, jeśli nie zapewni się pacjentowi w trakcie leczenia fizykoterapii oddechowej. Leki mukolityczne mogą wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci poniżej 2 lat. Z powodu cech fizjologicznych dróg oddechowych w tej grupie wiekowej zdolność odkrztuszania może być ograniczona. Nie należy stosować leków mukolitycznych u dzieci poniżej 2 lat. Preparatu Fluimucil Muko nie należy stosować u dzieci poniżej 7 lat a Fluimucil Forte u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Acetylocysteina może wpływać w umiarkowanym stopniu na metabolizm histaminy. Z tego powodu należy zachować ostrożność, stosując długotrwale preparat u pacjentów z nietolerancją histaminy, gdyż mogą u nich wystąpić objawy nietolerancji (ból głowy, katar naczynioruchowy, świąd). Granulaty i tabl. musujące zawierają aspartam (źródło fenyloalaniny) - mogą być szkodliwe dla pacjentów z fenyloketonurią. Granulaty zawierają sorbitol - pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni ich przyjmować. Należy wziąć pod uwagę addytywne działanie podawanych jednocześnie produktów zawierających fruktozę (lub sorbitol) oraz pokarmu zawierającego fruktozę (lub sorbitol). Granulaty i tabl. musujące zawierają glukozę - pacjenci z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować preparatu. Granulaty zawierają laktozę - pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować prepatu. Granulaty zawieraja sacharozę -  pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować preparatu. Tabl. musujące zawierają sód (156,9 mg/dawkę) - należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. Mogący wystąpić zapach siarki nie wskazuje na zmiany właściwości preparatu, lecz jest typowy dla zawartej w nim substancji czynnej.

Reklama

Fluimucil - ciąża

Preparat można stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią tylko po wnikliwej analizie ryzyka i korzyści.

Reklama

Fluimucil - efekty uboczne

Niezbyt często: nadwrażliwość, ból głowy, szum w uszach, tachykardia, wymioty, biegunka, zapalenie jamy ustnej, ból brzucha, nudności, pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, świąd, gorączka, obniżenie ciśnienia krwi. Rzadko: skurcz oskrzeli, duszność, niestrawność. Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna/rzekomoanafilaktyczna, krwotok. Częstość nieznana: obrzęk twarzy. Istnieją doniesienia o bardzo rzadkich przypadkach wystąpienia ciężkich reakcji skórnych, w tym zespołu Stevensa-Johnsona i zespołu Lyella po podaniu acetylocysteiny. W większości przypadków w wywołaniu zmian na skórze i błonach śluzowych najprawdopodobniej uczestniczył przynajmniej jeden inny lek. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe zmiany na skórze lub błonach śluzowych, należy od razu odstawić acetylocysteinę. Obserwowano zmniejszoną agregację płytek krwi w obecności acetylocysteiny (znaczenie kliniczne tej reakcji nie zostało jeszcze ustalone).

Fluimucil - interakcje

Nie należy podawać leków przeciwkaszlowych w skojarzeniu z acetylocysteiną, ponieważ osłabienie odruchu kaszlu może prowadzić do nagromadzenia wydzieliny oskrzeli. Węgiel aktywny może osłabiać działanie acetylocysteiny. Nie zaleca się rozpuszczania leku zawierającego acetylocysteinę z innymi lekami. Doniesienia o hamowaniu działania antybiotyków przez acetylocysteinę pochodzą wyłącznie z testów in vitro, w których badane substancje były bezpośrednio wymieszane. Mimo to, jeśli konieczne jest doustne przyjmowanie innych leków, w tym antybiotyków, zaleca się zachowanie 2 h odstępu między podaniem tych leków a podaniem acetylocysteiny. Nie dotyczy to lorakarbefu. Jednoczesne podawanie acetylocysteiny z nitrogliceryną powoduje znaczące niedociśnienie i nasila rozszerzenie tętnicy skroniowej. Jeśli konieczne jest jednoczesne leczenie acetylocysteiną i nitrogliceryną, należy monitorować stan pacjenta, czy nie występuje u niego ciężkie niedociśnienie. Należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia bólu głowy. Acetylocysteina nasila przenikanie cefuroksymu do wydzieliny oskrzelowej. Jednoczesne stosowanie acetylocysteiny i karbamazepiny może powodować subterapeutyczne stężenia karbamazepiny.

Fluimucil - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 600 mg (1 tabl. musująca) raz na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Dorośli: 200 mg (granulaty) 2-3 razy na dobę lub 1 tabl. musująca raz na dobę. Dzieci powyżej 14 lat: 200 mg 2-3 razy na dobę. Dzieci 7-14 lat: 200 mg 2 razy na dobę lub 100 mg 4 razy na dobę; dzieci 3-6 lat: 100 mg 2-3 razy na dobę. W stanach ostrych nie podawać dłużej niż przez 5 dni, w stanach przewlekłych lek podaje się przez 3-6 miesięcy. Sposób podania. Tabletkę musującą lub zawartość saszetki należy rozpuścić w 1/2 szklanki letniej wody i wypić bezpośrednio po przygotowaniu roztworu. W trakcie leczenia należy przyjmować zwiększoną ilość płynów. Ostatnia dawka preparatu powinna być podana najpóźniej 4 h przed snem.

Fluimucil - uwagi

Acetylocysteina może wpływać na wyniki oznaczeń ketonów w moczu oraz na wyniki oznaczeń salicylanów metodą kolorymetryczną. Nie jest znany wpływ acetylocysteiny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
ACC
Aflegan
AmbroHEXAL
Ambroksol Takeda

Reklama

Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!