Halset

Reklama

Działanie

Chlorek cetylopirydyniowy wykazuje łagodne, miejscowe działanie odkażające. Działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne, działa na grzyby (Candida albicans), nie ma wpływu na mykobakterie. Hamuje metabolizm bakterii blokując istotne układy enzymatyczne, wpływa na mechanizmy cytoadhezyjne bakterii, zwiększa przepuszczalność błony cytoplazmatycznej mikroorganizmów i niszczy ją. Wchłania się bardzo słabo, co najwyżej w 15% z przewodu pokarmowego. W miarę zwiększania się odczynu kwaśnego w przewodzie pokarmowym ulega on, w coraz większym stopniu, inaktywacji. Unieczynniają go również substancje o charakterze anionowym oraz lipidy. Wydalany jest z organizmu w postaci niezmienionej.

Wskazania

Zapobiegawczo i leczniczo w lekkich i średniociężkich stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nietolerancja fruktozy. Nie stosować u małych dzieci ze względu na możliwość przypadkowego zakrztuszenia się tabletką.

Środki ostrożności

Ze względu na zawartość sorbitolu (1 tabl. do ssania zawiera 742,35 mg sorbitolu) leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Należy uprzedzić pacjenta, że ciężkie zakażenia przebiegające z wysoką temperaturą, bólami głowy, nudnościami i wymiotami wymagają konsultacji z lekarzem, szczególnie jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po trzech dniach. Stosowanie większej liczby tabletek niż jest zalecane może spowodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej, biegunkę (szczególnie u dzieci), nudności i wymioty. W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u kobiet w ciąży i karmiących piersią lub te dane są niewystarczające, jednak chlorek cetylopirydyniowy jest powszechnie stosowany od wielu lat bez wyraźnych następstw klinicznych.

Działania niepożądane

Rzadko występujące reakcje alergiczne (np. pokrzywka, wysypka), uczucie pieczenia w jamie ustnej, nudności, przemijające zaburzenia smaku.

Interakcje

Nie są znane interakcje chlorku cetylopirydyniowego zastosowanego w postaci tabl. do ssania o stężeniu substancji czynnej 0,2%. Chlorek cetylopirydyniowy najskuteczniej działa w środowisku słabo zasadowym; w silnie kwaśnym ulega inaktywacji.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież: 1 tabl. co 1-2 h (maksymalnie 8 tabl. na dobę). Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1 tabl. co 2-3 h (maksymalnie 6 tabl. na dobę). Ssać powoli po jednej tabletce.

Reklama

Uwagi

Lek nie zawiera cukru; może być stosowany przez osoby z cukrzycą.

Pharmindex