Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Olopeg

Spis treści

Reklama

Olopeg - skład

25 ml koncentratu zawiera 13,125 g makrogolu 4000.

Reklama

Olopeg - działanie

Doustny preparat przeczyszczający o działaniu osmotycznym. Makrogole (polietylenoglikole) o dużej masie cząsteczkowej są długimi, liniowymi polimerami, posiadającymi zdolność wiązania wody. Po podaniu doustnym powodują zwiększenie objętości płynów jelitowych, co warunkuje działanie przeczyszczające preparatu. Makrogol nie jest wchłaniany z przewodu pokarmowego i nie jest metabolizowany.

Reklama

Olopeg - wskazania

Objawowe leczenie zaparć. Oczyszczanie jelit przed badaniem diagnostycznym (np. kolonoskopią) oraz przed zabiegami chirurgicznymi w obrębie jelit.

Reklama

Olopeg - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na glikol polietylenowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Bóle brzucha o nieustalonej przyczynie. Niedrożność jelit lub jej podejrzenie. Zwężenie, perforacja lub ryzyko perforacji w obrębie przewodu pokarmowego. Zaburzenia opróżniania żołądka. Ostra choroba wrzodowa przewodu pokarmowego. Ciężkie zapalne choroby jelit (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego - colitis ulcerosa, toksyczna okrężnica olbrzymia, toksyczne lub szybko postępujące zapalenie jelita grubego). Niewydolność układu sercowo-naczyniowego. Niewydolność nerek. Choroby wątroby. Ciężkie odwodnienie. Stosowanie u pacjentów nieprzytomnych lub z zaburzeniem przytomności. Stosowanie u pacjentów ze skłonnością do zachłyśnięć lub do zarzucania treści pokarmowej oraz z zaburzeniami odruchu połykania i odruchu gardłowego.

Reklama

Olopeg - ostrzeżenia

U pacjentów leczonych makrogolem w celu oczyszczania jelita notowano w okresie po wprowadzeniu do obrotu przypadki, w tym poważne, niedokrwiennego zapalenia jelita grubego. Makrogol należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami ryzyka niedokrwiennego zapalenia jelita grubego lub podczas jednoczesnego stosowania leków przeczyszczających o działaniu stymulującym (takich jak bisakodyl czy pikosiarczan sodu). Pacjentów z nagłym bólem brzucha, krwawieniem z odbytu lub innymi objawami niedokrwiennego zapalenia jelita grubego należy jak najszybciej poddać badaniom. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów: z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej (np. u osób starszych, pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, u pacjentów przyjmujących leki moczopędne); z refluksowym zapaleniem przełyku; z zaburzeniami rytmu serca; u osób w podeszłym wieku. W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (obrzęki, duszność, zmęczenie, odwodnienie, osłabienie pracy serca) należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i wykonać pomiar stężenia elektrolitów. Nie stosować u dzieci i młodzieży <18 lat. Lek zawiera potas - jedna dawka (125 ml roztworu gotowego do wypicia) zawiera 1,26 mmol potasu (49 mg), co należy uwzględnić u pacjentów z ograniczoną wydolnością nerek lub stosujących dietę niskopotasową. Lek zawiera 186 mg sodu na jednostkę dawkowania (125 ml roztworu gotowego do wypicia) co odpowiada 9,3% zalecanej przez WHO maksymalnej 2 g dobowej dawki sodu u osób dorosłych - należy to uwzględnić u pacjentów stosujących dietę niskosodową. U pacjentów z cukrzycą nie ma konieczności doliczania dodatkowych jednostek chlebowych.

Reklama

Olopeg - ciąża

W ciąży i okresie karmienia piersią stosować tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Reklama

Olopeg - efekty uboczne

W leczeniu zaparć - często: biegunka; niezbyt często: ból brzucha, wzdęcia, kurcze jelit, nudności, nagła konieczność wypróżnienia, nietrzymanie kału; bardzo rzadko: reakcje alergiczne, reakcje nadwrażliwości, takie jak: świąd, wysypka, obrzęk twarzy, obrzęk Quinck`ego, wstrząs anafilaktyczny. W oczyszczaniu jelit - często: nudności, uczucie pełności, wzdęcia, biegunka; niezbyt często: nagła konieczność wypróżnienia, nietrzymanie kału; rzadko: wymioty, skurcze żołądka, podrażnienia odbytu (przyczyną tych działań niepożądanych jest wypicie stosunkowo dużej ilości płynu w krótkim czasie); bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca, częstoskurcz, obrzęk płuc, wysypka, pokrzywka, obrzęk, wyciek wodnisty z nosa, zapalenie skóry (najprawdopodobniej o podłożu alergicznym); częstość nieznana: złe samopoczucie, bezsenność, zmniejszenie stężenia jonów wapnia we krwi, zaburzenia elektrolitowe (hiponatremia, hipokaliemia), odwodnienie (zwłaszcza u osób w podeszłym wieku). W literaturze udokumentowano przypadki wystąpienia zespołu Mallory-Weissa (podłużne pęknięcia błony śluzowej żołądka w okolicy wpustu) w wyniku wymiotów po podaniu roztworu do płukania jelit zawierającego glikol polietylenowy.

Olopeg - interakcje

Makrogol zwiększa rozpuszczalność substancji rozpuszczalnych w alkoholu i stosunkowo słabo rozpuszczalnych w wodzie; istnieje możliwość, że wchłanianie takich leków może ulec przemijającemu zmniejszeniu. Ponadto makrogol może wypłukiwać inne leki z obszaru żołądkowo-jelitowego, może zmniejszać ich wchłanianie lub całkowicie je zablokować. Zaleca się zachowanie co najmniej 2-godzinnej przerwy pomiędzy przyjęciem makrogolu i innych leków; jeśli krótko przed lub podczas przyjmowania makrogolu konieczne jest podanie innego leku o wskazaniu podtrzymującym życie, należy w razie potrzeby zrezygnować z doustnego podawania tego leku i zastosować postać dożylną lub domięśniową.

Olopeg - dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Objawowe leczenie zaparć: 25 ml koncentratu rozpuścić w 100 ml wody, co daje 125 ml roztworu gotowego do wypicia na jedną dawkę. Stosować 125 ml roztworu 2-3 razy na dobę; u osób w podeszłym wieku 125 ml roztworu raz na dobę. Nie stosować dłużej niż 2 tyg. Oczyszczanie jelit przed badaniem lub zabiegiem: 200 ml koncentratu rozpuścić w 800 ml wody, co daje 1 l roztworu gotowego do wypicia. Stosować 3-4 l roztworu przed badaniem, pijąc 200-300 ml roztworu co 10 min, do czasu gdy kał jest przezroczysty lub do momentu przyjęcia w ten sposób 3 l (lub maksymalnie 4 l) roztworu. Lek można podawać w jednej dawce (wieczorem, w dniu poprzedzającym badanie lub w dniu badania) lub w dwóch dawkach (część wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, a resztę rano, w dniu badania). Zaleca się, aby ostatnią porcję płynu pacjent przyjął na 4 h przed badaniem. Na 2-3 h przed podaniem preparatu, aż do czasu wykonania badania pacjent nie powinien przyjmować stałego pokarmu. W razie wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych sporządzony roztwór należy pić wolniej lub zakończyć przyjmowanie roztworu do czasu ustania tych objawów.

Olopeg - uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas przeprowadzania badań diagnostycznych metodą enzymatyczną może dojść do interakcji pomiędzy glikolem polietylenowym a enzymami.


Podobne leki
Duphalac Fruit
Forlax
Lek Fortrans – działanie i dawkowanie. Jak stosować?
Lactulosum Takeda

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!