ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Regulax

Spis treści

Reklama

Regulax - skład

1 pastylka zawiera: 710 mg liści senesu i 300 mg owoców senesu, co odpowiada 17,64 mg - 30,00 mg pochodnych hydroksyantracenu w przeliczeniu na sennozyd B. Preparat zawiera syrop z cukru inwertowanego i sorbitol.

Reklama

Regulax - działanie

Skuteczność preparatu oparta jest wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Pochodne 1,8–dihydroksyantracenu posiadają działanie przeczyszczające. β-O-glikozydy (sennozydy) nie są wchłaniane w górnym odcinku przewodu pokarmowego. W jelicie grubym są przekształcane przez bakterie do aktywnego metabolitu (antronu reiny). Wyróżnia się dwa różne mechanizmy działania: 1. Stymulacja czynności motorycznej jelita grubego, prowadząca do przyspieszenia pasażu jelitowego. 2. Wpływ na procesy wydzielania obejmujący dwa jednoczesne mechanizmy: i/ hamowanie absorpcji wody i elektrolitów (Na+, Cl-) do komórek nabłonka jelita grubego (działanie antyabsorpcyjne) oraz zmniejszenie szczelności połączeń międzykomórkowych i stymulacja wydzielania wody i elektrolitów do światła jelita (działanie wydzielnicze) co powoduje zwiększenie stężenia płynów i elektrolitów w świetle jelita grubego. Wypróżnienie następuje po ok. 8-12 godz., czasie potrzebnym na dotarcie do jelita grubego i zmetabolizowanie do czynnych związków.

Reklama

Regulax - wskazania

Preparat roślinny przeznaczony do krótkotrwałego stosowania w zaparciach występujących sporadycznie.

Reklama

Regulax - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedrożność jelit i zwężenie jelita. Atonia jelit. Zapalenie wyrostka robaczkowego. Choroby zapalne jelita grubego (np.: choroba Leśniewskiego-Crohn`a, wrzodziejące zapalenie jelita grubego). Bóle w jamie brzusznej nieznanego pochodzenia. Ciężkie odwodnienie z utratą wody i elektrolitów. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Reklama

Regulax - ostrzeżenia

Pacjenci przyjmujący glikozydy nasercowe, leki przeciwarytmiczne, preparaty powodujące wydłużenie odstępu QT, diuretyki, adrenokortykosteroidy lub preparaty zawierające korzeń lukrecji powinni zasięgnąć opinii lekarza przed jednoczesnym zastosowaniem leków zawierających glikozydy hydroksyantracenowe. W związku z ryzykiem wystąpienia zaburzeń elektrolitowych i ich następstw, w tym zaburzeń rytmu serca, lek nie powinien być stosowany (tak jak inne środki przeczyszczające) jednocześnie z potencjalnie arytmogennymi preparatami. Lek nie powinien być stosowany przez pacjentów cierpiących na kamienie kałowe lub niezdiagnozowanych ostre lub przewlekłe dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak bóle brzucha, nudności, wymioty, chyba że lekarz zaleci inaczej nawet, ponieważ objawy te mogą wskazywać na rozwijającą się lub istniejącą niedrożność jelit. Jeśli stosowanie środków przeczyszczających jest codziennie konieczne należy zbadać przyczynę występowania zaparć. Należy unikać ich długotrwałego stosowania. Jeśli pobudzające środki przeczyszczające są przyjmowane dłużej niż przez krótki okres mogą prowadzić do zaburzeń funkcjonowania jelit (osłabienie czynności skurczowej jelit) i uzależnienia od środków przeczyszczających. Preparat powinien być stosowany tylko jeśli zmiana diety lub stosowanie środków zawierających substancje pęczniejące nie przyniosło pożądanego efektu terapeutycznego. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinny być poinformowani o możliwości wystąpienia zaburzeń elektrolitowych. Leku nie powinni stosować pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Regulax - ciąża

Brak doniesień dotyczących niepożądanego lub szkodliwego wpływu na ciążę i płód, jeśli lek jest stosowany w zalecanych dawkach. Jednak ze względu na dane doświadczalne dotyczące genotosyczności niektórych antranoidów (np.: emodyny i aloe-emodyny), stosowanie preparatu w okresie ciąży nie jest zalecane. Stosowanie w czasie karmienia piersią nie jest zalecane z powodu niewystarczających danych na temat wydzielanie metabolitów z mlekiem matki. Niewielkie ilości aktywnych metabolitów (reina) przenikają do mleka matki. Brak doniesień na temat działania przeczyszczającego u niemowląt karmionych mlekiem matki.

Reklama

Regulax - efekty uboczne

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka). Mogą wystąpić bóle i skurcze brzucha oraz płynne stolce, szczególnie u pacjentów z nadpobudliwym jelitem. Jednakże, objawy te mogą także wystąpić jako następstwo indywidualnego przedawkowania. W takich przypadkach konieczne jest zmniejszenie stosowanej dawki. Przewlekłe stosowanie może prowadzić do zaburzenia równowagi wodnej, metabolizmu elektrolitów i może powodować wystąpienie albuminurii i hematurii. Ponadto, przewlekłe stosowanie może być przyczyną gromadzenia się barwnika w błonie śluzowej jelit (pseudomelanoza okrężnicy), które zazwyczaj ustępuje po zaprzestaniu stosowania leku. Metabolity mogą powodować żółte lub czerwono-brązowe (zależne od pH) zabarwienie moczu w trakcie leczenia, które nie ma znaczenia klinicznego.

Regulax - interakcje

Hipokaliemia (spowodowana długotrwałym nadużywaniem środków przeczyszczających) wzmacnia działanie glikozydów naparstnicy i wpływa na działanie leków przeciwarytmicznych, leków indukujących powrót rytmu zatokowego (np.: chinidyny) i preparatów, których stosowanie indukuje wydłużenie odstępu QT. Jednoczesne stosowanie z lekami prowadzącymi do powstania hipokaliemii (np. diuretyki, adrenokortykosteroidy, preparaty zawierające korzeń lukrecji) może nasilić zaburzenia równowagi elektrolitowej.

Regulax - dawkowanie

Doustnie. Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli i osoby starsze: od 1/2 do 1 pastylki na noc. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 30 mg glikozydów hydroksyantracenowych, co odpowiada 1 pastylce. Zazwyczaj wystarcza przyjmowanie leku od 2 do 3 razy w tyg. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. Stosowanie dłużej niż 1-2 tyg. wymaga konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Właściwa dawka indywidualna to najniższa dawka konieczna do uzyskania miękkich stolców. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Sposób podania: Lek należy dobrze przeżuć i popić odpowiednią ilością płynu, najlepiej szklanką wody.

Regulax - uwagi

Jeśli lek jest stosowany przez osoby z nietrzymaniem kału, pielucho-majtki powinny być zmieniane częściej w celu uniknięcia przedłużonego kontaktu skóry z masami kałowymi. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn jest nieistotny.


Podobne leki
Agiolax
Bisacodyl VP
Bisacodyl GSK
Xenna Extra Comfort

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!