Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Trimonit

Spis treści

Reklama

Trimonit - skład

1 dawka zawiera 400 µg triazotanu glicerolu.

Reklama

Trimonit - działanie

Triazotan glicerolu działa bezpośrednio rozkurczająco na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych. Zmniejsza obciążenie wstępne i następcze serca oraz prowadzi do zmniejszenia zużycia tlenu przez mięsień sercowy. Triazotan glicerolu w postaci aerozolu do stosowania podjęzykowego wykazuje szybkie i długotrwałe działanie. Początek aktywności farmakologicznej obserwowano po upływie 1 min, pełną aktywność po 2 min.

Reklama

Trimonit - wskazania

Przerywanie bólu wieńcowego. Profilaktyka napadów bólowych występujących w czasie wysiłku lub w innych sytuacjach, które mogą spowodować wystąpienie bólu u pacjentów z dusznicą piersiową.

Reklama

Trimonit - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na triazotanu glicerolu, inne azotany lub pozostałe składniki preparatu. Ostra niewydolność krążenia. Tamponada serca. Obniżone ciśnienie tętnicze krwi. Zwężenie zastawki mitralnej. Dławica piersiowa spowodowana kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu lewej komory. Zaciskające zapalenie osierdzia. Ciężka niedokrwistość. Choroby przebiegające z podwyższeniem ciśnienia śródczaszkowego. Krwawienie śródczaszkowe i uraz mózgu. Hipowolema. Jaskra z wąskim kątem przesączania.

Reklama

Trimonit - ostrzeżenia

Szczególnie ostrożnie stosować (konieczna jest kontrola lekarska) u pacjentów ze świeżym zawałem serca z niskim ciśnieniem napełniania (należy unikać obniżenia ciśnienia skurczowego krwi <90 mmHg), zwężeniem zastawki aortalnej. Preparat zawiera alkohol, który może nasilać działanie hipotensyjne triazotanu glicerolu. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci.

Reklama

Trimonit - ciąża

Preparat może być stosowany w ciąży lub w okresie karmienia piersią jedynie w przypadku, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu lub dziecka.

Reklama

Trimonit - efekty uboczne

Często: ból głowy (na początku leczenia, ustępujące po kilku dniach). Niezbyt często: zawroty głowy, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi (w tym niedociśnienie ortostatyczne), tachykardia, osłabienie. Rzadko: zaczerwienienie skóry, nudności, wymioty. Bardzo rzadko: skórne reakcje nadwrażliwości. W przypadku wystąpienia suchości w ustach i zaburzeń widzenia preparat należy odstawić. W wyniku długotrwałego stosowania może rozwinąć się tolerancja na lek lub inne azotany. Nagłe odstawienie preparatu może powodować nasilenie objawów chorobowych.

Trimonit - interakcje

Leki rozszerzające naczynia krwionośne, leki przeciwnadciśnieniowe, antagoniści kanału wapniowego, inhibitory ACE, leki β-adrenolityczne i leki moczopędne mogą nasilać działanie hipotensyjne triazotanu glicerolu poprzez zwiększenie działania rozszerzającego naczynia. Neuroleptyki, Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i alkohol mogą nasilać działanie hipotensyjne preparatu poprzez spowolnienie metabolizmu triazotanu glicerolu. U pacjentów wcześniej stosujących inne azotany organiczne (m.in. diazotan lub monoazotan izosorbidu) może być konieczne zwiększenie dawki triazotanu glicerolu. Jednocześnie z triazotanem glicerolu nie należy stosować inhibitorów 5-fosfodiesterazy (m.in. sildenafil, tadalafil, wardenafil) - ryzyko nasilenia działania hipotensyjnego, z ciężkimi następstwami (zawał serca). W razie konieczności szybkiego podania triazotanu glicerolu (np. w zaostrzeniu dławicy piersiowej) pacjentowi stosującemu inhibitory 5-fosfodiesterazy, chorego należy poddać obserwacji.

Trimonit - dawkowanie

Podjęzykowo. Dorośli: w napadzie bólu wieńcowego 1-2 dawki (400-800 µg triazotanu glicerolu. Dawki leku należy stosować w odstępach co 30 s, najlepiej pod język, maksymalnie do 3 dawek w ciągu 15 min. Przed wysiłkiem kiedy, spodziewane jest wystąpienie bólu, lek należy podać 5-10 min wcześniej.
Preparat podawać w pozycji siedzącej, przy zatrzymanym oddechu, nie wdychając leku.

Trimonit - uwagi

Preparat może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych, szczególnie na początku leczenia.


Podobne leki
Aerosonit
Effox
Mono Mack
Mononit

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!