Tussidex

Reklama

Działanie

Lek przeciwkaszlowy. Dekstrometorfan działa na ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym podnosząc jego próg wrażliwości i tym samym tłumiąc odruch kaszlu. Po podaniu doustnym lek szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Działanie rozpoczyna się w ciągu 15-30 min od podania, utrzymuje się przez ok. 5-6 h. Metabolizowany jest w wątrobie z udziałem CYP2D6. Wydalany jest przez nerki w postaci niezmienionej oraz w postaci metabolitów. T0,5 dekstrometorfanu wynosi 1,5-4 h, a jego aktywnego metabolitu - dekstrorfanu - 3,5-5,5 h.

Wskazania

Doraźne leczenie objawowe ostrego, suchego kaszlu, niezwiązanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na dekstrometorfan lub pozostałe składniki preparatu. Astma oskrzelowa. Ciężka niewydolność wątroby. Niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia. Preparatu nie stosować u pacjentów z przewlekłym kaszlem, rozedmą płuc, przewlekłym zapaleniem oskrzeli. Nie należy stosować leku w trakcie leczenia inhibitorami MAO ani w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO. Preparatu nie stosować w okresie karmienia piersią. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Środki ostrożności

Jeżeli mimo stosowania preparatu, kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni albo choroba przebiega z gorączką, bólem głowy, wysypką, należy zastosować odpowiednie leczenie. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane równocześnie leki nie zawierają dekstrometorfanu. Nie należy stosować w przypadku kaszlu z odkrztuszaniem. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu oraz przyjmować produktów zawierających alkohol. U pacjentów z niewydolnością wątroby należy zachować ostrożność i zmniejszyć dawkę dekstrometorfanu ze względu na jego spowolniony metabolizm i zwiększone ryzyko kumulacji. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie należy stosować dekstrometorfanu. Ze względu na zawartość sorbitolu, preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Lek zawiera czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży, ze względu na brak dostatecznej liczby badań. Stosowanie leku w końcowym okresie ciąży może spowodować zaburzenia czynności oddechowej u noworodka. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią; lek przenika do mleka matki - u niemowląt karmionych piersią przez matki stosujące dekstrometorfan może wystąpić obniżenie ciśnienia krwi i zatrzymanie oddychania.

Działania niepożądane

Rzadko: bóle żołądka, zaparcia lub biegunka, nudności, wymioty, dezorientacja, senność, zawroty głowy, ból głowy. Bardzo rzadko: reakcje alergiczne (wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli).

Interakcje

Nie należy stosować leku w trakcie leczenia inhibitorami MAO ani w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO. Jednoczesne stosowanie dekstrometorfanu z chinidyną, amiodaronem lub fluoksetyną może hamować metabolizm dekstrometorfanu w wątrobie, zwiększając jego stężenie w surowicy krwi i nasilając działania niepożądane. Jednoczesne stosowanie leków działających hamująco na o.u.n. z dekstrometorfanem może nasilać działanie hamujące tych leków i dekstrometorfanu. Dekstrometorfan nasila działanie alkoholu.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci ≥12 lat: 15-30 mg co 6-8 h. Nie stosować więcej niż 120 mg na dobę. Preparatu w dawce 30 mg bromowodorku nie należy stosować u dzieci w wieku <12 lat; u młodzieży w wieku 12-16 lat nie stosować bez wyraźnych zaleceń lekarza.

Reklama

Uwagi

Preparat może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (istnieje ryzyko wystąpienia senności i zawrotów głowy).

Pharmindex