Nowy sklep

już ON-LINE

Ulgix Laxi

Działanie

Dokuzynian sodowy jest związkiem powierzchniowo czynnym. Działa emulgująco i zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy ma granicy nabłonka przewodu pokarmowego i mas kałowych w jelicie grubym, co prowadzi do ułatwienia pasażu. Nie pobudza perystaltyki, ułatwia wypróżnianie przez zwiększenie objętości i zmianę konsystencji stolca. Działa miejscowo w przewodzie pokarmowym, działanie występuje po 1-3 dniach od rozpoczęcia stosowania leku. W niewielkim stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego, co może zaburzać wchłanianie innych preparatów podawanych jednocześnie. Wydalanie następuje z żółcią.

Wskazania

Zapobieganie zaparciom i leczenie przewlekłych zaparć. Wspomagająco u pacjentów z guzkami krwawniczymi i (lub) szczelinami odbytu, jak również u pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia niewskazany jest zwiększony wysiłek przy oddawaniu stolca. Przygotowanie do zabiegów diagnostycznych i operacyjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nudności i wymioty. Zapalenie wyrostka robaczkowego. Niedrożność jelit oraz stany zagrażające wystąpieniem niedrożności jelit (nagromadzenie mas kałowych, zapalenie jelit, zwężenie jelit, zrosty otrzewnowe, przepukliny, polipy, guzy). Ostry ból o nieznanej przyczynie w jamie brzusznej. Krwawienia z przewodu pokarmowego o nieznanej przyczynie. Stany odwodnienia organizmu.

Środki ostrożności

Długotrwałe stosowanie (powyżej 7-10 dni) może spowodować osłabienie działania dokuzynianu sodu i brak reakcji na leczenie. W przypadku zaobserwowania zaburzeń motoryki jelita grubego (objawiających się jako zmiany nawyków dotyczących wypróżnień, np. częstości oddawania stolca i jego konsystencji), które utrzymuje się dłużej niż 2 tyg., środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie, ze względu na możliwość przeoczenia nowotworu jelita. Wystąpienie krwawienia z odbytnicy lub osłabienia naturalnych ruchów jelit (przejawiających się utrudnieniem albo niemożnością oddawania stolca) po zastosowaniu środków przeczyszczających może wskazywać na poważne schorzenia - w takim wypadku należy zaprzestać stosowania preparatu. Ze względu na zawartość sorbitolu, preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Brak wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Działania niepożądane

Rzadko: nudności, wymioty, uczucie gorzkiego smaku w ustach, bóle w nadbrzuszu, kolkowe bóle jelit, biegunka, reakcje uczuleniowe - wysypki.

Interakcje

Nie stosować z: olejem mineralnym - parafiną ciekłą (jednoczesne stosowanie może powodować nasilenie wychwytywania oleju mineralnego przez układ limfatyczny; oznaczalne stężenia oleju odnotowuje się w węzłach chłonnych, błonie śluzowej jelita, w wątrobie, śledzionie - mogą wystąpić przewlekłe zapalenia tych narządów oraz dodatkowo naciekanie komórek wątroby), dantronem (nasilenie działanie dantronu, mogące prowadzić do uszkodzenia wątroby), droperidolem (ryzyko kardiotoksyczności), lewometadonem (ryzyko przedłużenia odstępu QT w EKG i zaburzeń rytmu), glikozydami naparstnicy (ryzyko nasilenia działania kardiotoksycznego, poprzez obniżenie stężenia potasu w surowicy krwi), kortykosteroidami (przy długotrwałym stosowaniu obydwu leków może dojść do nasilenia działania obniżającego stężenie potasu), kwasem acetylosalicylowym (nasilenie działań niepożądanych kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową przewodu pokarmowego), antybiotykami z grupy tetracyklin (dokuzynian zmniejsza biodostępności tych antybiotyków), lekami moczopędnymi (długotrwałe równoczesne stosowanie może powodować nasilenie utraty potasu lub osłabienie działania oszczędzającego potas, leków moczopędnych z takim mechanizmem działania).

Dawkowanie

Doustnie: 1-4 kaps./dobę (50 mg-200 mg). Dzieci od 6 do 12 lat: 1-2 kaps./dobę (50 mg-100 mg). Działanie preparatu występuje po 1-3 dniach od przyjęcia pierwszej dawki. Sposób podania. Każdą dawkę należy popijać pełną szklanką wody lub soku owocowego.

Uwagi

Pharmindex